PL

dr hab. Jerzy Leszczyński, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Pokój: 4.102
Środa godz. 18.00 - 19.00
Dyżury rozpoczną się od 9 października 2019.

jleszczynski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356410
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Odpowiedzialność etyczno-zawodowa adwokatów i radców prawnych za prawo i jego autorytet, w: Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy (Część I Rozdział 4), red. M. Król, 2016, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
  2. Opinia prawna jako przedstawienie wiedzy o prawe, w: Opinie prawne w praktyce (Część I Rozdział 1), red. M. Król, 2014, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
  3. Typologia opinii prawnych, (współautor: M. Król), w: Opinie prawne w praktyce (Część I Rozdział 3), red. M. Król, 2014, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
  4. Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym, 2010, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków
  5. Legitymizacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe, w: Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych (Rozdział II), współautorzy: M.Zieliński, J.Czapska, R.A.Stefański, B.Nita, red. S.Waltoś, 1998, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
 • Artykuły

  1. Pozytywizacja prawa, w: Wielka Encyklopedia Prawa, tom VII Teoria i filozofia prawa (red. A.Bator, J.Zajadło, M.Zirk-Sadowski), 2016, Fundacja - Ubi societas, ibi ius
  2. Teoria prawa wobec prawotwórstwa sądowego, w: Wielowymiarowość prawa (red. J.Czapska, M.Dudek, M.Stępień), 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek
  3. Problem odróżnienia prawa i życia, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego (red. A.Choduń, S.Czepita), 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  4. Problem tożsamości prawnika i jego alter ego w teorii prawa, w: Ponowoczesność. Z zagadnień teorii i filozofii prawa (red. M.Błachut), 2007, Kolonia Limited
  5. Dogmatyki prawnicze w dobie globalizacji, w: Filozofia prawa wobec globalizmu, (red.J.Stelmach), 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  6. Etyka zawodowa prawników, Edukacja prawnicza, 2015/2016, 1 (163)
  7. O charakterze dyrektyw wykładni prawa, Państwo i Prawo, 2007, nr 3.
  8. O niezmienności sposobu uprawiania dogmatyki prawa, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2010, t.LXXXI
  9. O pewnych aporiach normatywnej teorii wykładni prawa, Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, 2015, t. LXI
  10. Tak zwana wiążąca wykładnia prawa podatkowego a zobowiązania podatkowe wynikające z mocy prawa (współautor: Jacek Brolik), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2006, nr 1
  11. Wartości w teorii prawa Jerzego Wróblewskiego, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom 2, 2013, Numer 2

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.