dr Joanna Kulesza

Joanna Kulesza Joanna Kulesza

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.42
Zapraszam na konsultacje na platformie MS Teams po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu.
joanna_kulesza@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356377
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Non-State Actors as Shapers of Customary Standards of Responsible Behaviour in Cyberspace (współaut. J. Eggenschwiller) [w:] Governing Cyberspace: Behaviour, Power and Diplomacy; D. Broeders i B. Van Der Berg (red.), 245-262,, 2020, Rowman and Littlefield, https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/BFZ6rtbuw6WBDXZ
  2. Online Free Expression and Its Gatekeepers [w:] Media Controversy: Breakthroughs in Research and Practice; Information Resources Management Association, 2020 , IGI Global , https://www.igi-global.com/book/media-controversy-breakthroughs-research-practice/224372
  3. Right to be forgotten in the global information economy [w:] Comparative Privacy and Defamation Research Handbooks in Comparative Law series; A. Koltay, P. Wragg (red.), s. 216 - 228, 2020, Elgar Publishing, https://www.e-elgar.com/shop/gbp/comparative-privacy-and-defamation-9781788970587.html
  4. Multistakeholderism – meaning and implications [w:] Human Rights, Digital Society and the Law: A Research Companion (Routledge Research in Human Rights Law), M. Susi (red.), 117-131, 2019, Routledge , https://www.routledge.com/Human-Rights-Digital-Society-and-the-Law-A-Research-Companion/Susi/p/book/9781138493063
  5. Europol Regulation, US and Data Protection [w:] Data Protection and Privacy: The Internet of Bodies; R. Leenes, R. van Brakel, S. Gutwirth, P. de Hert (red.), 189-202, 2018 , Bloomsbury Publishing, https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/data-protection-and-privacy-9781509926206/
  6. Blasphemy law in Poland (współaut. Jan Kulesza) [w:] Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre, pod red. J. Tempermana i A. Koltaya, s. 411-430, 2017, Cambridge University Press, http://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/blasphemy-and-freedom-expression-comparative-theoretical-and-historical-reflections-after-charlie-hebdo-massacre?format=HB
  7. Cybersecurity Due Diligence: Lessons Learnt from International Liability Law [w:] Advanced Cyberlaw and Electronic Security, I. Vasiu, F. Streteanu (eds.), Cluj-Napoka 2017, s. 62-80, 2017, Accent
  8. Cybersecurity in Poland [w:] Building cybersecurity system in Poland: Israeli experience (red. L. Tabansky, I. Ben Israel, J. Kulesza, G. Małecki), Warszawa 2017, 17-23., 2017, Fundacja im. K. Pułaskiego , https://pulaski.pl/raport-building-cybersecurity-system-in-poland-israeli-experience/
  9. Online Free Expression and Its Gatekeepers [w:] Politics, Protest, and Empowerment in Digital Spaces, pod red. Y. Ibrahim, s. 215-226., 2017, IGI Global , https://www.igi-global.com/book/politics-protest-empowerment-digital-spaces/166730
  10. Protecting the public core of the Internet (współautor R. H. Weber) [w:] Contribution from the Research Advisory Group, GCSC Issue Brief 1: Briefings and Memos from the Research Advisory Group, 75-99, 2017, The Hague Centre for Strategic Studies , https://cyberstability.org/wp-content/uploads/2017/12/GCSC-Briefings-from-the-Research-Advisory-Group_New-Delhi-2017.pdf
  11. Cybersecurity and Human Rights in the Age of Cyberveillance, (wspólnie z R. Balleste), 2016, Rowman & Littlefield, https://rowman.com/ISBN/9781442260412/Cybersecurity-and-Human-Rights-in-the-Age-of-Cyberveillance
  12. Cybersecurity due diligence and critical infrastructure protection, s. 20-31 , 2016, Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego
  13. Due diligence in international law, BRILL 2016 , 2016
  14. European values in Internet governance [w:] Good Governance Based on a Common Bedrock of Values - Providing Stability in Times of Crisis (red. A. Balthasar, K. H. Fisher, 143-164., 2016, Nomos
  15. Pre-emptive cyberattacks in international law [w:] NATO Road to cybersecurity, J. Świątkowska (red.), 17-27,, 2016, Kosciuszko Institute
  16. Right to Internet Access [w:] "Culture and Human Rights – The Wroclaw Commentaries", (red. A. J. Wiesand, K. Chainoglou, A. Śledzińska-Simon, Y. Donders), 202-205, 2016, ARCult Media GmbH
  17. #JeSuisCharlie: Free expression in the age of global media [w:] Comparative Perspectives on the Fundamentals of Freedom of Expression, A. Koltay (red.), Wolters Kluwer, 2015, s. 575-592.tłumaczenie węgierskie:#Jesuischarlie A véleménynyilvánítás szabadsága a globális média korában, In Media Res 2015/1 (4) 62-79. , 2015
  18. Defining cybersecurity: Critical Infrastructure and Public-Private Partnerships [w:] Cybersecurity and Human Rights in the Age of Cyberveillance, (red. J. Kulesza, R. Balleste), Rowman & Littlefield, 2015, 1-16., 2015
  19. Surveillance, Privacy and Due Diligence in Cybersecurity: An International Law Perspective [w:] Digital Crime, Cyberspace Security, and Information Assurance, M. M. Cruz-Cunha, I. Portela (red.), IGI Global: Hershey, PA, 2014, 379-398., 2015
  20. Blogs [w:] Encyclopedia of Social Media and Politics, K. Harvey (red.), SAGE Reference 2014, s. 124 - 130., 2014
  21. Civil rights [w:] Encyclopedia of Social Media and Politics, K. Harvey (red.), SAGE Reference 2014, s. 275 - 279., 2014
  22. Due Diligence in Cyberspace [w:] Organizational, Legal, and Technological Dimensions of Information System Administration, I. M. Portela, F. Almeida, IGI Global: Hershey PA 2014, s. 76 - 95, 2014
  23. Human Enhancing Technologies and Individual Privacy Right [w:] Global Issues and Ethical Considerations in Human Enhancement Technologies, S. Thompson (red.), IGI Global, 2014, s. 161-175, 2014
  24. Protecting Human Rights Online -- An Obligation of Due Diligence, Jean Monnet Working Paper 24/14, Nowy Jork 2014, 2014
  25. Social Media Censorship vs State Responsibility for Human Rights Violations [w:] Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media, B. Patrut, M. Patrut (red.), Springer 2014, s. s. 259 - 280. , 2014
  26. Unification of EU law Implications on the Constitutional Law of Member States with regard to Poland [w:] The Report of the “Future of Europe Group” – striking the balance between “unity” and “diversity”?, J. W. Pichler, A. Balthasar (red.), NWV Neuer Wissenschafltihcer Verlag, Wiedeń 2014, s. 270-276. , 2014
  27. Należyta staranność w prawie międzynarodowym, Łodź/Poznań 2013, ss. 319, 2013
  28. Virtual crime (współaut. Jan Kulesza), w: Nullum crimen sine lege, pod red. I. Sepioło, C. H. Beck 2013, s. 218-231, 2013
  29. International Internet Law, Londyn/Paryż/Nowy Jork 2012, ss. 196, 2012
  30. Internet Service Providers Liability for Free Speech On-Line [w:] 5th Warsaw Seminar on Human Rights, J. Czaputowicz, M. Szpunar (red.), Warszawa 2012, s. 240 - 247, 2012
  31. Jus Internet: New Legal Regime for Cyberspace [w:] Transformation of Legal Languages, IRIS 2012, Preceedings of the 15th International Legal Informatics Symposium, E. Schweighofer, F. Kummer, W. Hoetzendorfer (red.), Wiedeń 2012, s. 461 - 466, 2012
  32. Od cyberprzestępczości do cyberwojny. Prawnokarna kwalifikacja transgranicznych cyberataków a prawo międzynarodowe (współaut. Jan Kulesza) [w:] Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, I. Sepioło (red.), Warszawa 2012, s. 389 - 405, 2012
  33. International Protection of Human Rights On-Line; Key Problems [w:] Collection of Papers from the International Scholastic Conference “Law as a Unifying Factor in Europe – Jurisprudence and Practice”, Bratysława 2011, s. 387 - 394, 2011
  34. Granice odpowiedzialności prawnej e-przedsiebiorców w świetle najnowszej praktyki orzeczniczej Stanów Zjednoczonych [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, J. Teczke, J. Czekaj (red.), Kraków 2010, tom II, s. 291 - 306, 2010
  35. Ius Internet. Między prawem a etyką, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 284, 2010
  36. Międzynarodowe prawo Internetu, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2010, ss. 373, 2010
  37. Freedom of information in the global information society – the question of The Internet Bill of Rights [w:] Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights, B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska (red.), Cambridge 2009, s. 78 – 93 przedruk: UWM Law Review, 1/2008, s. 81 – 95, 2009
  38. Odpowiedzialność państwa za naruszenie wielostronnych zobowiązań traktatowych na przykładzie zarządzania prawami autorskimi w Rosji [w:] Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, A. Kozłowski, B. Mielnik (red.), Wrocław 2009, s. 79 - 95, 2009
  39. Which Legal Standards Should Apply To Web-logs? The present legal position of Internet journals in the European iuris prudence in the light of the European Parliament Committee on Culture and Education report and Polish Supreme Court decision [w:] Labour Standards: Global Practices, M. N. Bhavani (red.), Hyderabad 2009, ISBN: 8131422615, s. 189 – 217przedruk: Lex Electronica, 3(13)/2009, 2009
 • Podręczniki, skrypty

  1. Legal issues in a networked world [w:] Handbooks of Communication Science 5, Communication and Technology (L. Cantoni, J.A. Danowski red.) DE GRUYTER MOUTON, 2015, s. 345-364, 2015
 • Artykuły

  1. Protecting the Internet with international law, 2021, Computer Law & Security Review 40, 1-12. , https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364921000042
  2. Cybersecurity in the Year of the Plague: Due Diligence as a Remedy to Malicious Activities, 2020, Tecnologie e Diritto, 404 -419 , https://www.edizioniesi.it/pubblicazioni/riviste/diritto_-_riviste/tecnologie-e-diritto.html
  3. The application of international law in cyberspace: is there a European way? (współaut. F. Delerue, P. Pawlak), 2019, EUISS, https://eucyberdirect.eu/content_research/application-of-international-law-european-way/
  4. Recenzja "Rethinking cyberlaw: a new vision for Internet law", Law, Innovation and Technology, 2016/8:1, 141-147,, 2016
  5. Cyberjurisprudence, Jahrbuch für Recht und Ethik, 23/2015, 361-376, 2015
  6. “USA Cyber Surveillance and EU Personal Data Reform: PRISM’s Silver Lining?”, Groningen Journal of International Law 2 (2)/2014, s. 72-89. , 2014
  7. Due diligence in International Internet law, Journal of Internet Law, 2014/11(17), s. 23-34 , 2014
  8. Freedom of Expression Online – Rights and Responsibilities of Internet Service Providers, International Journal of E-Politics, 2014/3 ( w druku), 2014
  9. Human Rights Protection Online - Current Challenges, International Law Journal of London 1(1)/2014, s. 113-137, 2014
  10. Transboundary data protection and international business compliance, International Data Privacy Law 4(4)/2014, 298-307, 2014
  11. International law challenges to location privacy protection, International Data Privacy Law 2013/3(3), s. 158-169, 2013
  12. Signs and Portents in Cyberspace: The Rise of Jus Internet as a New Order in International Law (współautor Roy Balleste), Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal 2013/23, s. 1311 - 1354, 2013
  13. Towards and Internet Framework Convention:The State of Play, Hague Yearbook of International Law, 2013, s. 84-116, 2013
  14. Cenzura treści elektronicznych a międzynarodowa odpowiedzialność państwa za naruszenie praw człowieka, Studia Prawno-Ekonomiczne 2012/85, s. 113 - 140, 2012
  15. International Internet law, Global Change, Peace & Security 2012/24(3), s. 351 - 364, 2012
  16. Prawo do anonimowej wypowiedzi a prywatna cenzura Internetu w Polsce, Państwo i Prawo 2012/6, s. 35 - 48, 2012
  17. Walled Gardens of Privacy or "Binding Corporate Rules"?: A Critical Look at International Protection of Online Privacy, University of Arkansas at Little Rock Law Review 2012/4(34), s. 747 - 765, 2012
  18. Odpowiedzialność państw za podejmowane w cyberprzestrzeni działania zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu (współautor: J. Kulesza), Studia Prawno-Ekonomiczne 2011/83, s. 149 - 168, 2011
  19. Amerykańsko-chiński spór o cenzurę w Internecie, Państwo i Prawo 2010/6, s. 29 - 41, 2010
  20. Jurysdykcja międzynarodowa Stanów Zjednoczonych w sporach domenowych (na przykładzie decyzji w sprawie sieci botnet Waledac), Studia Prawno Ekonomiczne 2010/1, s. 93 – 114, 2010
  21. Nowy rozdział międzynarodowego zarządzania Internetem, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010/2, s. 53 - 64, 2010
  22. Gra Second Life – wirtualny świat, realne przestępstwa? (współaut. Jan Kulesza), Prokuratura i Prawo 2009/3, s. 23 - 40, 2009
  23. Internet Governance and the Jurisdiction of States; Justification of the Need For an International Regulation of Cyberspace, ICFAI Journal of Cyber Law 2009/3-4, s. 34 - 48 , 2009
  24. Odpowiedzialność za materiały prasowe umieszczone w Internecie w świetle polskich przepisów prawnych i stanowiska organów europejskich, Studia Europejskie 2009/3(51), s. 65 - 87, 2009
  25. Projekt Ramowej Konwencji Internetu, Państwo i Prawo 2009/10, s. 5 - 17, 2009
  26. State responsibility for cyberattacks on international peace and security, Polish Yearbook of International Law 2009/29, s. 139 - 152, 2009
  27. Zasady przemysłowego wykorzystania własności intelektualnej uczelni wyższych, Nauka i Gospodarka 2009/1, s. 21 - 28, 2009
  28. Umiędzynarodowienie zarządzania siecią globalną – konieczność czy fikcja?, Monitor Prawniczy 2007/3 (dodatek: Prawo Mediów Elektronicznych), s. 41 - 50, 2007
  29. Jurysdykcja w cyberprzestrzeni a teoria przestrzeni międzynarodowych, Państwo i Prawo 2004/1, s. 73 - 81, 2004
 • Inne publikacje

  1. As Poles shift right, democracy runs scarce, Open Democracy, 25.04.2016, https://www.opendemocracy.net/digitaliberties/joanna-kulesza/as-poles-shift-right-democracy-runs-scarce , 2016
  2. Poland welcomes internet filtering, Open Democracy, 1.082016, https://www.opendemocracy.net/joanna-kulesza/poland-welcomes-internet-filtering, 2016
  3. Poland, cybersecurity and Internet governance, Comunicacao e Politica, 5.04.2016, http://comunicacaoepolitica.com.br/blog/2016/04/poland-cybersecurity-and-internet-governance/, 2016
  4. Coraz bliżej unijnego cyberbezpieczeństwa, Dzienniki Internautów, 15 grudnia 2015, 2015
  5. Human Rights as Essential Parts of the Internet Governance Ecosystem (współautor R. Balleste), Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance, Sao Paulo, 23-24 kwietnia 2014, 2014
  6. NETmundial - mecz o przyszłość sieci, Stosunki Międzynarodowe, 29 kwietnia 2014, 2014
  7. New gTLDs, International Law and State Sovereignty, Jusletter IT, 11 grudna 2014 , 2014
  8. Delfi v. Estonia before the ECHR – editorial liability for Internet service providers?, Jusletter IT, 11 grudnia 2013 , 2013
  9. ACTA, hakerzy i sprawa polska, Stosunki Międzynarodowe, 24 stycznia 2012, 2012
  10. Rewolucji w sieci nie będzie..., Stosunki Międzynarodowe, 17 grudnia 2012 r., 2012
  11. Internet w końcu międzynarodowy, Stosunki Międzynarodowe, 27 listopada 2009, 2009

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.