PL

dr Joanna Kulesza

Joanna Kulesza Joanna Kulesza

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.42
Na konsultacje zapraszam: 24 września (wtorek) o 10:30 (pokój 3.42).

I'm available for speaking hours on Tuesday, Sept. 24th at 10:30 (room 3.42).
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Blasphemy law in Poland (współaut. Jan Kulesza) [w:] Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre, pod red. J. Tempermana i A. Koltaya, s. 411-430, 2017, Cambridge University Press, http://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/blasphemy-and-freedom-expression-comparative-theoretical-and-historical-reflections-after-charlie-hebdo-massacre?format=HB
  2. Cybersecurity due diligence: lessons learned from international liability law [w:] Advanced Cyberlaw and Electronic Securtiy (red. I. Vasiu, F. Streteanu), s. 62-80. , 2017, Accent
  3. Cybersecurity Due Diligence: Lessons Learnt from International Liability Law [w:] Advanced Cyberlaw and Electronic Security, I. Vasiu, F. Streteanu (eds.), Cluj-Napoka 2017, s. 62-80, 2017, Accent
  4. Cybersecurity in Poland [w:] Building cybersecurity system in Poland: Israeli experience (red. L. Tabansky, I. Ben Israel, J. Kulesza, G. Małecki), Warszawa 2017, 17-23., 2017, Fundacja im. K. Pułaskiego , https://pulaski.pl/raport-building-cybersecurity-system-in-poland-israeli-experience/
  5. Online Free Expression and Its Gatekeepers [w:] Politics, Protest, and Empowerment in Digital Spaces, pod red. Y. Ibrahim, s. 215-226., 2017, IGI Global , https://www.igi-global.com/book/politics-protest-empowerment-digital-spaces/166730
  6. Protecting the public core of the Internet (współautor R. H. Weber) [w:] Contribution from the Research Advisory Group, GCSC Issue Brief 1: Briefings and Memos from the Research Advisory Group, 75-99, 2017, The Hague Centre for Strategic Studies , https://cyberstability.org/wp-content/uploads/2017/12/GCSC-Briefings-from-the-Research-Advisory-Group_New-Delhi-2017.pdf
  7. "Pre-emptive cyberattacks in international law" [w:] NATO Road to cybersecurity, J. Świątkowska (red.), 17-27., 2016, Kosciuszko Institute
  8. Cybersecurity and Human Rights in the Age of Cyberveillance, (wspólnie z R. Balleste), 2016, Rowman & Littlefield, https://rowman.com/ISBN/9781442260412/Cybersecurity-and-Human-Rights-in-the-Age-of-Cyberveillance
  9. Cybersecurity due diligence and critical infrastructure protection, s. 20-31 , 2016, Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego
  10. Due diligence in international law, BRILL 2016 , 2016
  11. European values in Internet governance [w:] Good Governance Based on a Common Bedrock of Values - Providing Stability in Times of Crisis (red. A. Balthasar, K. H. Fisher, 143-164., 2016, Nomos
  12. Right to Internet Access [w:] "Culture and Human Rights – The Wroclaw Commentaries", (red. A. J. Wiesand, K. Chainoglou, A. Śledzińska-Simon, Y. Donders), 202-205, 2016, ARCult Media GmbH
  13. #JeSuisCharlie: Free expression in the age of global media [w:] Comparative Perspectives on the Fundamentals of Freedom of Expression, A. Koltay (red.), Wolters Kluwer, 2015, s. 575-592.tłumaczenie węgierskie:#Jesuischarlie A véleménynyilvánítás szabadsága a globális média korában, In Media Res 2015/1 (4) 62-79. , 2015
  14. Defining cybersecurity: Critical Infrastructure and Public-Private Partnerships [w:] Cybersecurity and Human Rights in the Age of Cyberveillance, (red. J. Kulesza, R. Balleste), Rowman & Littlefield, 2015, 1-16., 2015
  15. Surveillance, Privacy and Due Diligence in Cybersecurity: An International Law Perspective [w:] Digital Crime, Cyberspace Security, and Information Assurance, M. M. Cruz-Cunha, I. Portela (red.), IGI Global: Hershey, PA, 2014, 379-398., 2015
  16. Blogs [w:] Encyclopedia of Social Media and Politics, K. Harvey (red.), SAGE Reference 2014, s. 124 - 130., 2014
  17. Civil rights [w:] Encyclopedia of Social Media and Politics, K. Harvey (red.), SAGE Reference 2014, s. 275 - 279., 2014
  18. Due Diligence in Cyberspace [w:] Organizational, Legal, and Technological Dimensions of Information System Administration, I. M. Portela, F. Almeida, IGI Global: Hershey PA 2014, s. 76 - 95, 2014
  19. Human Enhancing Technologies and Individual Privacy Right [w:] Global Issues and Ethical Considerations in Human Enhancement Technologies, S. Thompson (red.), IGI Global, 2014, s. 161-175, 2014
  20. Protecting Human Rights Online -- An Obligation of Due Diligence, Jean Monnet Working Paper 24/14, Nowy Jork 2014, 2014
  21. Social Media Censorship vs State Responsibility for Human Rights Violations [w:] Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media, B. Patrut, M. Patrut (red.), Springer 2014, s. s. 259 - 280. , 2014
  22. Unification of EU law Implications on the Constitutional Law of Member States with regard to Poland [w:] The Report of the “Future of Europe Group” – striking the balance between “unity” and “diversity”?, J. W. Pichler, A. Balthasar (red.), NWV Neuer Wissenschafltihcer Verlag, Wiedeń 2014, s. 270-276. , 2014
  23. Należyta staranność w prawie międzynarodowym, Łodź/Poznań 2013, ss. 319, 2013
  24. Virtual crime (współaut. Jan Kulesza), w: Nullum crimen sine lege, pod red. I. Sepioło, C. H. Beck 2013, s. 218-231, 2013
  25. International Internet Law, Londyn/Paryż/Nowy Jork 2012, ss. 196, 2012
  26. Internet Service Providers Liability for Free Speech On-Line [w:] 5th Warsaw Seminar on Human Rights, J. Czaputowicz, M. Szpunar (red.), Warszawa 2012, s. 240 - 247, 2012
  27. Jus Internet: New Legal Regime for Cyberspace [w:] Transformation of Legal Languages, IRIS 2012, Preceedings of the 15th International Legal Informatics Symposium, E. Schweighofer, F. Kummer, W. Hoetzendorfer (red.), Wiedeń 2012, s. 461 - 466, 2012
  28. Od cyberprzestępczości do cyberwojny. Prawnokarna kwalifikacja transgranicznych cyberataków a prawo międzynarodowe (współaut. Jan Kulesza) [w:] Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, I. Sepioło (red.), Warszawa 2012, s. 389 - 405, 2012
  29. International Protection of Human Rights On-Line; Key Problems [w:] Collection of Papers from the International Scholastic Conference “Law as a Unifying Factor in Europe – Jurisprudence and Practice”, Bratysława 2011, s. 387 - 394, 2011
  30. Granice odpowiedzialności prawnej e-przedsiebiorców w świetle najnowszej praktyki orzeczniczej Stanów Zjednoczonych [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, J. Teczke, J. Czekaj (red.), Kraków 2010, tom II, s. 291 - 306, 2010
  31. Ius Internet. Między prawem a etyką, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 284, 2010
  32. Międzynarodowe prawo Internetu, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2010, ss. 373, 2010
  33. Freedom of information in the global information society – the question of The Internet Bill of Rights [w:] Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights, B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska (red.), Cambridge 2009, s. 78 – 93 przedruk: UWM Law Review, 1/2008, s. 81 – 95, 2009
  34. Odpowiedzialność państwa za naruszenie wielostronnych zobowiązań traktatowych na przykładzie zarządzania prawami autorskimi w Rosji [w:] Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, A. Kozłowski, B. Mielnik (red.), Wrocław 2009, s. 79 - 95, 2009
  35. Which Legal Standards Should Apply To Web-logs? The present legal position of Internet journals in the European iuris prudence in the light of the European Parliament Committee on Culture and Education report and Polish Supreme Court decision [w:] Labour Standards: Global Practices, M. N. Bhavani (red.), Hyderabad 2009, ISBN: 8131422615, s. 189 – 217przedruk: Lex Electronica, 3(13)/2009, 2009
 • Podręczniki, skrypty

  1. Legal issues in a networked world [w:] Handbooks of Communication Science 5, Communication and Technology (L. Cantoni, J.A. Danowski red.) DE GRUYTER MOUTON, 2015, s. 345-364, 2015
 • Artykuły

  1. Recenzja "Rethinking cyberlaw: a new vision for Internet law", Law, Innovation and Technology, 2016/8:1, 141-147,, 2016
  2. Cyberjurisprudence, Jahrbuch für Recht und Ethik, 23/2015, 361-376, 2015
  3. “USA Cyber Surveillance and EU Personal Data Reform: PRISM’s Silver Lining?”, Groningen Journal of International Law 2 (2)/2014, s. 72-89. , 2014
  4. Due diligence in International Internet law, Journal of Internet Law, 2014/11(17), s. 23-34 , 2014
  5. Freedom of Expression Online – Rights and Responsibilities of Internet Service Providers, International Journal of E-Politics, 2014/3 ( w druku), 2014
  6. Human Rights Protection Online - Current Challenges, International Law Journal of London 1(1)/2014, s. 113-137, 2014
  7. Transboundary data protection and international business compliance, International Data Privacy Law 4(4)/2014, 298-307, 2014
  8. International law challenges to location privacy protection, International Data Privacy Law 2013/3(3), s. 158-169, 2013
  9. Signs and Portents in Cyberspace: The Rise of Jus Internet as a New Order in International Law (współautor Roy Balleste), Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal 2013/23, s. 1311 - 1354, 2013
  10. Towards and Internet Framework Convention:The State of Play, Hague Yearbook of International Law, 2013, s. 84-116, 2013
  11. Cenzura treści elektronicznych a międzynarodowa odpowiedzialność państwa za naruszenie praw człowieka, Studia Prawno-Ekonomiczne 2012/85, s. 113 - 140, 2012
  12. International Internet law, Global Change, Peace & Security 2012/24(3), s. 351 - 364, 2012
  13. Prawo do anonimowej wypowiedzi a prywatna cenzura Internetu w Polsce, Państwo i Prawo 2012/6, s. 35 - 48, 2012
  14. Walled Gardens of Privacy or "Binding Corporate Rules"?: A Critical Look at International Protection of Online Privacy, University of Arkansas at Little Rock Law Review 2012/4(34), s. 747 - 765, 2012
  15. Odpowiedzialność państw za podejmowane w cyberprzestrzeni działania zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu (współautor: J. Kulesza), Studia Prawno-Ekonomiczne 2011/83, s. 149 - 168, 2011
  16. Amerykańsko-chiński spór o cenzurę w Internecie, Państwo i Prawo 2010/6, s. 29 - 41, 2010
  17. Jurysdykcja międzynarodowa Stanów Zjednoczonych w sporach domenowych (na przykładzie decyzji w sprawie sieci botnet Waledac), Studia Prawno Ekonomiczne 2010/1, s. 93 – 114, 2010
  18. Nowy rozdział międzynarodowego zarządzania Internetem, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010/2, s. 53 - 64, 2010
  19. Gra Second Life – wirtualny świat, realne przestępstwa? (współaut. Jan Kulesza), Prokuratura i Prawo 2009/3, s. 23 - 40, 2009
  20. Internet Governance and the Jurisdiction of States; Justification of the Need For an International Regulation of Cyberspace, ICFAI Journal of Cyber Law 2009/3-4, s. 34 - 48 , 2009
  21. Odpowiedzialność za materiały prasowe umieszczone w Internecie w świetle polskich przepisów prawnych i stanowiska organów europejskich, Studia Europejskie 2009/3(51), s. 65 - 87, 2009
  22. Projekt Ramowej Konwencji Internetu, Państwo i Prawo 2009/10, s. 5 - 17, 2009
  23. State responsibility for cyberattacks on international peace and security, Polish Yearbook of International Law 2009/29, s. 139 - 152, 2009
  24. Zasady przemysłowego wykorzystania własności intelektualnej uczelni wyższych, Nauka i Gospodarka 2009/1, s. 21 - 28, 2009
  25. Umiędzynarodowienie zarządzania siecią globalną – konieczność czy fikcja?, Monitor Prawniczy 2007/3 (dodatek: Prawo Mediów Elektronicznych), s. 41 - 50, 2007
  26. Jurysdykcja w cyberprzestrzeni a teoria przestrzeni międzynarodowych, Państwo i Prawo 2004/1, s. 73 - 81, 2004
 • Inne publikacje

  1. As Poles shift right, democracy runs scarce, Open Democracy, 25.04.2016, https://www.opendemocracy.net/digitaliberties/joanna-kulesza/as-poles-shift-right-democracy-runs-scarce , 2016
  2. Cyberagresja u bram, Nowe Państwo, 3(121)/2016, 2016
  3. Poland welcomes internet filtering, Open Democracy, 1.082016, https://www.opendemocracy.net/joanna-kulesza/poland-welcomes-internet-filtering, 2016
  4. Poland, cybersecurity and Internet governance, Comunicacao e Politica, 5.04.2016, http://comunicacaoepolitica.com.br/blog/2016/04/poland-cybersecurity-and-internet-governance/, 2016
  5. Coraz bliżej unijnego cyberbezpieczeństwa, Dzienniki Internautów, 15 grudnia 2015, 2015
  6. Human Rights as Essential Parts of the Internet Governance Ecosystem (współautor R. Balleste), Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance, Sao Paulo, 23-24 kwietnia 2014, 2014
  7. NETmundial - mecz o przyszłość sieci, Stosunki Międzynarodowe, 29 kwietnia 2014, 2014
  8. New gTLDs, International Law and State Sovereignty, Jusletter IT, 11 grudna 2014 , 2014
  9. Poland [w:] World Intermediary Liability Map, The Center for Internet and Society, Stanford Law School, 2014
  10. Delfi v. Estonia before the ECHR – editorial liability for Internet service providers?, Jusletter IT, 11 grudnia 2013 , 2013
  11. ACTA, hakerzy i sprawa polska, Stosunki Międzynarodowe, 24 stycznia 2012, 2012
  12. Rewolucji w sieci nie będzie..., Stosunki Międzynarodowe, 17 grudnia 2012 r., 2012
  13. Internet w końcu międzynarodowy, Stosunki Międzynarodowe, 27 listopada 2009, 2009
  14. Jurysdykcja powszechna a immunitety, Jurysta 2006/2, s. 23, 2006
  15. Czy Donald Rumsfeld zostanie oskarżony o zbrodnie wojenne?, Europejski Przegląd Prawa 2005/6, s. 71, 2005

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.