PL

dr Joanna Mikołajczyk

PRAKTYKI WAKACYJNE - REJESTRACJA

Uprzejmie informuję, iż:

1. REJESTRACJA elektroniczna przez USOSWEB na praktyki WAKACYJNE do instytucji z którymi WPiA łączy stałe porozumienie o współpracy tj.:

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w ŁODZI

FUNDACJA COURT WATCH POLSKA

obejmujące 3 następujące po sobie tygodnie (120 godzin) w jednym z czterech wskazanych terminów, w zależności od preferencji Studenta,

rozpocznie się w dniu 6 maja 2019 roku  i zakończona zostanie w dniu 17 maja 2019 roku.

2. Studenci zamierzający odbyć praktyki WAKACYJNE w wybranych przez siebie, innych niż wyżej wymienione, instytucjach, winni są dostarczyć do pokoju 2.25 wypełniony WNIOSEK (wzór dostępny na stronie WPiA w zakładce PRAKTYKI) w terminie od dnia 6 maja br. do dnia 17 maja 2019 roku, w godzinach dyżuru Pracowników.

We wniosku należy podać m.in.: PEŁNĄ nazwę instytucji i TERMIN praktyk, obejmujący 3 następujące po sobie tygodnie (120 godzin).

Rejestracja nie dotyczy studentów, którzy uzyskają zaliczenie z praktyk na podstawie pracy zawodowej, odbytego stażu zawodowego itp.

Szczegółowe informacje w zakresie trybu organizacji praktyk i zasad ich odbywania dostępne są pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/praktyki

 

 

 

Terminy egzaminów z PRAWA ROLNEGO

Prawo rolne (prawo stacjonarne i wieczorowe):

Termin „0”:  27.05.2019 r., godz.: 16:00 (egzamin pisemny)

Pierwszy termin: 10.06.2019 r., godz.: 16:00 (egzamin pisemny)

Terminy poprawkowe: dyżury wrześniowe – terminy według harmonogramu podanego na stronie Katedry (egzaminy ustny)

 

Prawo rolne (prawo zaoczne):

Termin „0”:  25.05.2019 r., godz.: 14:00 (egzamin pisemny)

Pierwszy termin: 29.06.2019 r., godz.: 15:00 (egzamin pisemny)

Terminy poprawkowe: dyżury wrześniowe – terminy według harmonogramu podanego na stronie Katedry (egzaminy ustny)

 

Prawo rolne (konwersatorium – administracja USM zaoczne):

Termin „0”:  25.05.2019 r., godz.: 16:00 (egzamin ustny)

Pierwszy termin: 29.06.2019 r., godz.: 15:30 (egzamin ustny)

Terminy poprawkowe: dyżury wrześniowe – terminy według harmonogramu podanego na stronie Katedry (egzaminy ustny)

Terminy dyżurów w SESJI LETNIEJ

Uprzejmie informuję, iż w sesji letniej dyżurować będę w następujących terminach:

1. poniedziałe 10.06.2019 r. godz.: 14:00-15:30, sala 1.20;

2. piątek 14.06.2019 r. godz.: 9:00-10:00, sala 1.20;

3. poniedziałe 24.06.2019 r. godz.: 9:00-10:30, sala 1.20.

4. sobota 29.06.2019 r. godz.: 16:00-16:30, sala 1.20;

Odbiór dokumentów - PRAKTYKI WAKACYJNE

Dokumenty przygotowane po zakończeniu rejestracji – w trybie systemu USOS i w trybie wnioskowym - na PRAKTYKI WAKACYJNE wydawane będę w dniu:

 

- 31 maja 2019 roku (piątek) o godz.: 11:00 w sali 1.20 – administracja stacjonarna i polityka społeczna;

- 29 czerwca 2019 roku (sobota) o godz.: 16:30 w sali 1.20 – administracja zaoczna.

 

Jednocześnie wyjaśniam, iż nie wysyłamy dokumentów za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość upoważnienia koleżanki/ kolegi do odbioru kompletu dokumentów (upoważnienie pisemne).

Łódzki Urząd Wojewódzki - spotkanie organizacyjne

Uprzejmie informuję, iż spotkanie organizacyjne dotyczące przebiegu praktyk wakacyjnych (w tym szkolenie z BHP i PPOŻ) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 roku (poniedziałek) o godz.: 9:00 przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek D, p. 137.

Spotkanie dotyczy wszystkich Studentów niezależnie od terminu zgłoszenia na praktyki. Jest to pierwszy dzień praktyk!

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Przypominam o obowiązku zabrania ze sobą dokumentów, które otrzymają Państwo ode mnie w dniu 31 maja br., jak i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.