PL

dr Joanna Mikołajczyk

Kontakt, dyżury

Pokój: 1.20
Dyżur w piątek w godz. 10:30 - 12:00 prowadzone zdalnie poprzez Teams (poniżej link do dyżurów).

PRAKTYKI a COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją i działaniami podjętymi przez Uniwersytet Łódzki w kwestii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość zawieszenia odbywania praktyk i ewentualnego uzupełnienia czasu ich trwania już po ustaniu przeszkody – o ile będzie to możliwie i ze strony instytucji przyjmującej i ze strony Studenta.

Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie, przyjmując interpretację korzystną dla Studenta. Jeśli w danym stanie faktycznym będzie brakowało tylko kilku godzin do osiągnięcia niezbędnego wymiaru praktyk (czyli 120 godzin), a Student będzie dysponował dokumentami potwierdzającymi rzetelne odbywanie praktyk od Opiekuna z instytucji przyjmującej uzyska zaliczenie praktyk. Proszę o dopilnowanie kwestii związanej z uzyskaniem dokumentacji dotyczącej przebiegu praktyk.

 

PRAKTYKI WAKACYJNE a COVID 19 - PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI!!!

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i wobec braku możliwości zorganizowania praktyk studenckich w instytucjach szeroko pojętej administracji publicznej, praktyki wakacyjne zostają przełożone na kolejny rok akademicki.

Każdy Student, który planował przystąpienie do praktyki wakacyjnych, jest zobowiązany do złożenia wniosku w sprawie przesunięcia terminu ich realizacji (wzór wniosku dostępny na stronie WPiA w zakładce PRAKTYKI). Wniosek należy składać drogą mailową do Prodziekana WPiA właściwego ze względu na kierunek studiów.

Jednocześnie przypominam, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość uzyskania zaliczenia z praktyk na podstawie uwzględnienia pracy zawodowej.

Szczegółowe wytyczne w tej sprawie znajdują się na stronie WPiA w zakładce praktyki.

ROZLICZENIE PRAKTYK!!!

Szanowni Państwo – Studenci III roku administracji stacjonarnej, administracji zaocznej i polityki społecznej!

Uprzejmie informuję, iż rozliczenie praktyk winno nastąpić w roku kalendarzowym w którym praktyki były realizowane. Ostateczny termin uzyskania zaliczenia (oceny) to 30.11.2020 rok.

Proszę o przesyłanie skanów dokumentów drogą mailową (jmikolajczyk@wpia.uni.lodz.pl) bądź pocztową (na adres WPiA z dopiskiem praktyki: administracja bądź praktyki: polityka społeczna) od 2.11.2020 do 30.11.2020 roku. Wcześniejsze przesyłanie dokumentów mija się z celem wobec braku protokołów w których mogę wpisywać oceny.

Studenci, którzy w związku z zawieszeniem praktyk w czasie pandemii nie przystąpili do ich realizacji proszeni są o kontakt mailowy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.