PL

dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ

Joanna Połatyńska Joanna Połatyńska

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.20
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 dyżuruję w czwartek w godz. 16.00-17.00
jpolatynska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356376

Seminaria- IV rok prawa dziennego i I rok administracji dziennej II stopnia

Uprzejmie informuję, że  Pani Profesor Joanna Połatyńska prowadzi seminarium z prawa międzynarodowego   dla IV roku prawa dziennego oraz seminarium dla I roku administracji dziennej II stopnia. Osoby zapisane do USUSa proszone są o skontaktowanie się z Panią Profesor (mailowo  lub  na dyżurze). 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. "Słuszność (equity) w orzecznictwie sądów i trybunałów międzynarodowych", Łódź 2013 , 2013
  2. "Sukcesja państw a obywatelstwo osób fizycznych", Łódź 2013 , 2013
  3. "European Diversity – A Legal Perspective" w: K. Kujawińska-Courtenay, M. Łukowska, E. Williams, “European Culture in Diversity”, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge 2011 , 2011
  4. "Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa", C.H. Beck, Warszawa 2011 , 2011
  5. "Prawo do rzetelnego procesu sądowego", w: L.Koba, W.Wacławczyk (red.), “Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy”, Warszawa 2009 , 2009
 • Artykuły

  1. "Ewolucja koncepcji delimitacji stref morskich w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości", w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, vol. 71, Łódź 2012 , 2012
  2. "Prawo do obywatelstwa jako prawo człowieka", w: „Folia Iuridica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Łódź 2010, 2010
  3. "Delimitacja szelfu kontynentalnego na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (1982)", w: C.Mik, K.Marciniak (red.), „Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z 1982 r.: W piętnastą rocznicę wejścia w życie”, Warszawa 2009 , 2009
  4. "Pozycja słuszności w prawie międzynarodowym", w: E. Dynia (red.), „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata”, Rzeszów 2009 , 2009
  5.  "Protection of Minorities and the Council of Europe", w: G. Dammacco (ed.), “Deboli e indifesi nella societa multiculturale Europea. Atti della VI Conferenza Internazionale dei Diritti dell’Uomo, Lecce 29-30 Maggio 2006”, Bari 2008, 2008
  6. "Equity. Słuszność w prawie międzynarodowym publicznym", „Państwo i prawo” nr 3/2003, 2003
  7. "Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej", w: „Prawo międzynarodowe a prawo europejskie. Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego, Karpacz 15-18 maja 2002”, Wrocław 2003, 2003

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.