Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska

Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska

Kontakt, dyżury

DYŻURY W ROKU AKADEM. 2022/2023:

 

 
 

 

 • Biografia

  Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Prawa Francuskiego na WPiA UŁ oraz Master II – Recherche Droit Privé na Wydziale Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François Rabealais w Tours (Francja). Ukończyła studia doktorskie na WPiA UŁ oraz na Wydziale Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François Rabealais w Tours (Francja)

  Uzyskała polski oraz francuski stopień naukowy doktora nauk prawnych broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Stosunki majątkowe między konkubentami i ich rozliczenie. Studium porównawcze prawa francuskiego i polskiego" (fr. Les rapports patrimoniaux entre concubins et leur liquidation. Étude comparative des droits français et polonais).

  W latach 2007-2013 była asystentem w Centre de Recherche en Droit Privé na Wydziale Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François Rabelais w Tours (Francja) i prowadziła zajęcia z francuskiego prawa rodzinnego, prawa zobowiązań oraz prawa pracy.

  Od 2015 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i prowadzi ćwiczenia z prawa cywilnego cz. 1 (część ogólna, prawo rzeczowe, prawo rodzinne i opiekuńcze) oraz prawa cywilnego cz. 2 (zobowiązania – delikty i umowy oraz prawo spadkowe).

  Brała udział w francusko-polskich projektach badawczych m.in. POLONIUM dot. Odpowiedzialności władzy publicznej (WPiA UŁ/Uniwersytet François Rabealais w Tours).

  Radczyni prawna.

  Rozprawa doktorska: "Stosunki majątkowe między konkubentami i ich rozliczenie. Studium porównawcze prawa francuskiego i polskiego" (fr. Les rapports patrimoniaux entre concubins et leur liquidation. Étude comparative des droits français et polonais).

  Przedmiot zainteresowań badawczych: prawo cywilne, nowe technologie, robotyka, sztuczna inteligencja, transhumanizm, prawo rodzinne.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. "La séduction dolosive et la rupture fautive du concubinage", [in:] C. Borello, Ch. Regina, G. Vickermann-Ribémon (dir.), Séduire du Moyen Âge à nos jours. Discours, représentations et pratiques, wyd. Classiques Garnier, Paris 2021, ss. 87-108, 2021, DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11486-4.p.0087
  2. "Vulnérabilité et aptitude – rapport polonais", [w:] La vulnérabilité. Journées québécoises, Travaux de l’Association Henri Capitant. Tome LXVIII/2018, Bruylant et LB2V, Bruxelles/Paris 2020, ss. 261-278, 2020
  3. "La responsabilité de l'autorité publique pour manquement au droit de l'Union européenne. Perspective polonaise" (współautor J. Zasada), [w :] P. Baleynaud, Ch. Guillard, W. Robaczyński, La responsabilité des autorités publiques en Europe. Points de vue comparés de droit français, polonais et européen, wyd. Clément Juglar, Paris 2019, ss. 81-90., 2019
  4. "Les dommages causés et réparés par l'autorité publique en droit polonais", [w :] P. Baleynaud, Ch. Guillard, W. Robaczyński, La responsabilité des autorités publiques en Europe. Points de vue comparés de droit français, polonais et européen, wyd. Clément Juglar, Paris 2019, ss. 67-75., 2019
  5. "Le fait d’autrui" (współautor: A. Vignon-Barrault, M. Travers), [w:] N. Albert, F. Leduc, O. Sabard (red.), Droits privé et public de la responsabilité extracontractuelle. Etude comparée., wyd. Lexis Nexis, Paris 2017, ss. 59-78, 2017
  6. "Mondialisation et Internet en Pologne" (współautor: W. Chomiczewski), [w:] La mondialisation.Journées allemandes. Travaux de l’Association Henri Capitant. Tome LXVI/2016, wyd. Bruylant et LB2V, Bruxelles/Paris 2017, ss. 865-880, 2017
  7. "La famille" (współautor: J. Zasada), [w:] Droit de la Pologne, wyd. L.G.D.J., Paris 2016, ss. 55-63., 2016
  8. "Les biens" (współautor: J. Zasada), [w:] Droit de la Pologne, wyd. L.G.D.J., Paris 2016, ss. 65-72., 2016
  9. "Les quasi-contrats", [w:] Droit de la Pologne, wyd. L.G.D.J., Paris 2016, ss. 89-95., 2016
 • Artykuły

  1. "Intelligent service robots for elderly or disabled people and human dignity: legal point of view", AI & SOCIETY (2022), 2022, Springer Nature, https://doi.org/10.1007/s00146-022-01477-0
  2. "O wpływie sztucznej inteligencji na relacje międzyludzkie i prawo małżeńskie", Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda, 2022, t. 5, nr 1 (9), poz. 2,, 2022, https://glosprawa.pl/artykul-256/o-wplywie-sztucznej-inteligencji-na-relacje-miedzyludzkie-i-prawo-malzenskie
  3. "La parole de l’enfant dans l’adoption. Perspective polonaise", [w :] Y. Denéchère, "La parole de l’enfant au bénéfice de ses droits", wyd. Presses Universitaire de Liège, Liège 2019, ss. 93–105. , 2019
  4. "O przydatności oświadczeń pro futuro do ochrony osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub inną chorobą otępienną", Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom 111, 2019, ss. 47-62 , 2019, http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/490/437
  5. "Uznanie dziecka w prawie porównawczym", Metryka nr 1/2018, s. 77 i n. , 2018
  6. "Błąd jako wada oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w prawie polskim i francuskim", [w:] W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, s. 109 i n. , 2017
  7. "Adopcja prosta – kontrowersyjny sposób na stworzenie więzi prawnej między konkubentami w prawie francuskim", Miscellanea Historico-Iuridica 2014, Tom XIII, nr 2, s. 317 i n., 2014
  8. "Francuski Cywilny Pakt Solidarności (PACS)", Kwartalnik Prawa Prywatnego 2010, nr 1, s. 43 i n., 2010
  9. "Transsexualisme et droit polonais", Revue de la Recherche Juridique. Droit Prospectif, nr 2009-3, s. 1609 i n., 2009
  10. "Les particularités du droit de la famille polonais", Recherches familiales (UNAF), 2008, nr 5, s. 95 i n., 2008, http://intradoc.unaf.fr/exl-php/vue-recherche/unaf_recherches_familiales
 • Glosy

  1. "Baby-Loup: la laïcité encadrée", (współautor D. Chenu), Revue Juridique Personnes et Famille 2013, nr 7-8, s. 14 i n.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.