PL

dr Katarzyna Rydz-Sybilak

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.36
Dyżur w aplikacji Teams
poniedziałek godz. 8.00-9.30
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1.  „ Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym.” – monografia Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2014 r.  ISBN 978-83-7969-466-2., 2014
  2.  „Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu na podstawie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania karnego.” w „ Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r.” Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin. Redakcja naukowa prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Lexis Nexis – Warszawa 2014 r., str. 359 – 367. ISBN 978-83-278-0692-5, 2014
  3.  „ Apelacja w sprawie karnej, w której materiał dowodowy oraz uzasadnienie wyroku pozostają w kancelarii tajnej, a gwarancje procesowe oskarżonego.”                                   Legal Activity – ISBN 978-966-457-189-7.  8 marca 2013 r. Kijów - publikacja w książce: 08 жовтня 2013 року. Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід" – str. 241-245., 2013
 • Artykuły

  1.  „The right of the wronged party to challenge a decision concerning discontinuation of preparatory proceedings at court vs. the practice of judicial bodies conducting criminal proceedings.” Materiały pokonferencyjne z konferencji 25-27 kwietnia 2014 r. – Lwów, str. 195 -196., 2014
  2.  „ Kształtowanie się instytucji odpowiedzialności posiłkowej na ziemiach polskich w prawie karnym skarbowym ”.  Studia z dziejów Państwa i Prawa Polskiego tom XV. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. zo.o., Kraków, Lublin Łódź 2012 r., str. 125 – 144. , 2012
  3.  „ Procesowe znaczenie opinii prywatnych w polskim postępowaniu karnym” , Problemy Współczesnej Kryminalistyki  pod redakcją Ewy Gruzy, Tadeusza Tomaszewskiego, Mieczysława Goca -Tom XIV, str. 303 – 311.  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  2010 r., 2010
  4.  „ Być albo nie być … kto tym razem pyta?” Kronika – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi nr 40 maj 2008 r. , 2008
 • Inne publikacje

  1.  „  Stanowisko aplikantów adwokackich w zakresie projektu nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze.”  Treść wystąpienia na konferencji  „Droga kariery prawnika w Polsce” Komisji Ustawodawczej Senatu RP  we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką z dnia 1 lipca 2008 r. – publikator Senatu strona www.senat.gov.pl – zakładka publikacje,  www.prawnik.pl, 2008

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.