Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Prawa Stosunków Pracy

Pokój: 3.51
Link do dyżuru poniżej.
kstefanski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356569

Dyżury w czerwcu i lipcu 2022

Uprzejmie informuję, że w czerwcu i lipcu 2022 dyżury będą się odbywać w następujących terminach:

8.06 g. 10.45-12.00

15.06 g. 16.45-18.00

22.06 g. 10.30-12.00

3.07 g. 10.30-11.30

 

Poniżej link do logowania się na dyżur:

LINK

 

 

 

 

Konwersatoria metodyczne

Zapraszam na konwersatoria metodyczne z zakresu prawa pracy.

Będziemy sprawdzać jakie tematy badań są teraz najbardziej interesujące i podejmowane w Polsce i na świecie. Porozmawiamy m.in. o przyszłości pracy, rozwoju sztucznej inteligencji, problemaach związanych z migracjami pracowników i o wielu innych kwestiach.

Będziemy omawiać m.in. metody prowadzenia badań naukowych, sposoby pozyskiwania informacji z różnych źródeł i wykorzystyania ich przy tworzeniu różnych prac - m.in. pracy magisterskiej

Dokładne terminy uzgodnimy na pierwszych spotkaniach.

Prawo urzędnicze - egzamin

Egzamin ustny z prawa urzędniczego dla administracji stacjonarnej odbędzie się w dniach:

8.06 godz. 10.00

22.06 godz. 10.00

Poniżej link do obu egzaminów

LINK

 • Biografia

  Doktor habilitowany nauk prawnych, od 2018 Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Związany z Uniwersytetem Łódzkim – skończył na Wydziale Prawa i Administracji dwa kierunki studiów magisterskich (prawo i administrację), uzyskał stopnień naukowy doktora (2004), a następnie doktora habilitowanego (2017). Wieloletni Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Pracy, obecnie Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Były rzecznik dyscyplinarny ds. studentów, obecnie Przewodniczący Odwoławczej Komicji Dyscyplinarnej ds. studentów UŁ, opiekun w Klinice Prawa. Twórca i koordynator programu Znam Swoje Prawa, największego w Polsce programu edukacji prawniczej kierowanego do młodzieży szkół średnich. Koordynator AI Work Team - Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Doświadczony legislator (autor wielu projektów aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń oraz dokumentacji do negocjacji akcesyjnych Polski z UE), wieloletni pracownik administracji rządowej. Autor wielu ekspertyz prawnych m.in. dla największych polskich przedsiębiorstw, organów administracji państwowej oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego, a także raportów dla Komisji Europejskiej.

  Autor i współautor ok 60 publikacji z zakresu prawa pracy m.in. 4 monografii: „Czas pracy”, „Elastyczny czas pracy”, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia” (współautor), „Wypowiedzenie stosunku pracy” (współautor), części komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran, wyd. III, IV i V), oraz komentarza do kolejnych "tarcz antykryzysowych" (1.0-4.0) i ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach. Współredaktor "Felietonów" wydawanych przez Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

  Organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych, w tym siedmiu edycji konferencji Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym kilkunastu z referatem, m.in. w Dusseldorfie i Porto.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. "Czas pracy" w: K. Walczak, M. Wojewódka (red.) "Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników", Wyd. Beck, Warszawa 2015, s. 428-481., 2015
  2. "Ewolucja polskich przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych" w: Z. Góral, M. Mielczarek "40 lat Kodeksu pracy", Warszawa 2015, s. 237-250., 2015
  3. "Przesłanki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach w świetle najnowszego orzecznictwa" w: T. Bińczycka-Majewska, M. Włodarczyk (red.) "Współczesne problemy prawa emerytalnego", Warszawa 2015, s. 157-167., 2015
  4. Komentarz do działu VI „Czas pracy” w K. W. Baran (red.) „Kodeks Pracy. Komentarz” wyd. 3, Warszawa 2015., 2015
  5. "Realizacja prawa do wypoczynku w przepisach o czasie pracy" w: A. Reda-Ciszewska, M. Włodarczyk (red). "Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół Encykliki Laborem exercens Jaka Pawła II" Warszawa 2014, s. 113-123., 2014
  6. "Współpraca opiekuna i studentów Kliniki Prawa nad powstaniem opinii prawnej" w: M. Król (red) "Opinie prawne w praktyce" Wyd. C.H. Beck Warszawa 2014, s. 232-242., 2014
  7. "Czas pracy"  Wyd. Wolter Kluwer,  Warszawa 2013, ss. 260., 2013
  8. "Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy" [w:] „Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego”,red. G. Uścińska, Warszawa 2013, 2013
  9. "Praca w godzinach nadliczbowych jako narzędzie zarządzania pracownikami" w: A. Nowak (red.) Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi Radom, 2013, s.79-87, 2013
  10. "Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika", [w:] Aktualne Zagadnienia Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (Zbiór Studiów), red. B. M. Ćwiertniak, tom II, Sosnowiec 2013, s.137-156 (razem z Anną Piszczek), 2013
  11. "Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników - wybrane zagadnienia" [w:] Współczesne problemy administracji publicznej. Studia i materiały, Płock 2012, 2012
  12. "Metodologia pracy w SPP" (pod red. I. Kraśnickiej) . Część III - Prawo Pracy. Redakcja, Wyd. C.H. Beck 2009, 2009
  13. "Symulacje procesów jako metoda praktycznego nauczania prawa w sekcji prawa pracy". [w:] Metodologia pracy w SPP pod red. I. Kraśnickiej. Wyd. C.H. Beck 2009 (s. 339-347), 2009
  14. "Sytuacja prawna dyrektora generalnego urzędu" [w:] Metodologia pracy w SPP pod red. I. Kraśnickiej. Wyd. C.H. Beck 2009 (s. 434 – 441), 2009
  15. "Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych", Redakcja. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, 2008
  16. "Symulacje procesów jako metoda praktycznego nauczania prawa w sekcji prawa pracy"  [w:] Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych  (red. K. Stefański), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008 , 2008
  17. "Wstęp" [w:] Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, (red. K. Stefański) Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, 2008
 • Artykuły

  1. "Pojęcie miesiąca w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2/2016., 2016
  2. "Ruchomy czas pracy" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6/2014, 2014
  3. "Stosowanie przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2014, 2014
  4. "Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy - uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2013., 2013
  5. „Elastyczny czas pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy” Monitor Prawniczy 23/2013, 2013
  6. "Dni wolne na poszukiwanie pracy – wybrane problemy", Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 2, Gdańsk-Łódź 2012, s. 25-42, (razem z Anną Piszczek), 2012
  7. "Możliwości wprowadzenia do Kodeksu pracy niektórych regulacji antykryzysowych z zakresu czasu pracy" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2012, 2012
  8. "Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w administracji" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3/2011, 2011
  9. „Nabycie prawa do odprawy emerytalnej – wybrane problemy” Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2011 (razem z Moniką Nowak), 2011
  10. "Czas pracy w kryzysie - uwagi na temat nowych regulacji" Opolskie Studia Administracyjno - Prawne VII, Opole 2010, s. 159-165., 2010
  11. "Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy" Praca i Zabezpieczenie Spoleczne 12/2010, 2010
  12. "Nowa ustawa o służbie cywilnej – reforma czy kontynuacja?" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5/2009, 2009
  13. "Problem pracy w dni świąteczne"  Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12/2007, 2007
  14. „Dni, które trzeba odpracować” Rzeczpospolita 24.01.2006r. s. C4, 2006
  15. „Konieczność odpracowania dni wolnych – uwagi dotyczące art. 130 § 2 Kp” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2006, 2006
  16. „Okresy odpoczynku w kodeksie pracy” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1/2006., 2006
  17. „Służba przygotowawcza w ustawie o służbie cywilnej” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5/2006 (razem z Małgorzatą Kurzynogą), 2006
  18. Recenzja książki J. Steliny pt.„Charakter prawny stosunku pracy z mianowania” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3/2006., 2006
  19. „Kryteria rekrutacji pracowników służby cywilnej”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2001., 2001
 • Inne publikacje

  1. Wstęp oraz redakcja rozdziału w: Znam swoje prawa, Łódź 2012, edycja III – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego., 2012
  2. Wstęp oraz redakcja rozdziału w: Znam swoje prawa, Łódź 2011, edycja II – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego., 2011
  3. Wstęp oraz redakcja rozdziału [w:] Znam swoje prawa, Łódź 2010 – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego., 2010
  4. "National Implementation Report (Poland) of the Directive 1999/63/EC on working time of seafarers, 2006" - opracowanie na potrzeby Komisji Europejskiej., 2006
  5. Dwa hasła [w:] Encyklopedia Prawo nie tylko dla prawników, Bielsko–Biała 2000, 2000

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.