PL

dr Łukasz Jan Korporowicz

Łukasz Jan Korporowicz Łukasz Jan Korporowicz

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.27
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020, odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 14.00 -16.00
lkorporowicz@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356303

Zmiana dyżuru

Dyżur dr Ł.J. Korporowicz w dniu 7 października zostaje odwołany ze względu na wyjazd służbowy.

Dodatkowy dyżur zostaje wyznaczony na 9 października, godz. 09.00.

 • Biografia

  Prawnik i kanonista. Adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego UŁ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ (2010) i Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW (2016). W roku 2015 obronił na WPiA UŁ rozprawę doktorską pt. Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009 (wydana w postaci monografii przez Wydawnictwo UŁ w 2016 r.).  W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim (1) wpływem prawa rzymskiego na prawo angielskie, (2) historią prawa angielskiego oraz (3) wpływem prawa rzymskiego na rozwój średniowiecznego prawa kanonicznego. W przeszłości zajmował się również rzymskim prawem prowincjonalnym w rzymskiej Brytanii.

  Wielokrotnie prowadził badania na brytyjskich uczelniach, w tym University of Cambridge oraz University College London. Jest autorem bądź współautorem ponad trzydziestu prac o charakterze naukowym (w tym książek, rozdziałów w monografiach, artykułów i recenzji).

   

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Borys Łapicki (1889-1974) [w:] A. Liszewska, A. Pikulska-Radomska (red.), 70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 129-134 (współautorstwo z T.A.J. Banysiem), 2015
  2. Cezary Kunderewicz (1912-1990) [w:] A. Liszewska, A. Pikulska-Radomska (red.), 70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 99-104 (współautorstwo z T.A.J. Banysiem), 2015
  3. Odpowiedzialność cywilna, Łódź 2012, ss. 244 (współredakcja z M. Kostwiński), 2012
  4. Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 336.
 • Artykuły

  1. Pacta sunt servanda w prawie kanonicznym [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Pacta sunt servanda – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, Kraków 2015, s. 113-125., 2015
  2. Doktorzy prawa w dwóch angielskich komediach epoki renesansu, Studia Prawnicze KUL 57.1/2014, s. 173-187, 2014
  3. Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego a Kodeks prawa kanonicznego z 1983. Wybrane zagadnienia, Studia Prawno-Ekonomiczne 91.1/2014, s. 23-45, 2014
  4. Buying a Slave in Roman Britain. The Evidence from the Tabulae, Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 58/2011, s. 211-224, 2012
  5. Roman Law in Roman Britain: An Introductory Survey, Journal of Legal History 33.2/2012, s.133-150, 2012
  6. William Blackstone a prawo rzymskie. Uwagi na temat prawa rzymskiego w ‘On the Study of Law’ [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Ze studiów nad tradycją prawa, Warszawa 2012, s. 39-57, 2012
  7. Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach 1999-2009, Z Dziejów Prawa 4(12)/2011, s. 283-296, 2011
  8. Spółka akcyjna w prawie angielskim – rozwój konstrukcji [w:] K. Brzeziński, Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, Kraków 2011, s. 99-108, 2011
  9. Ustrój i społeczeństwo galijskie w świetle ‘De bello Gallico’ Cezara, Zeszyty Prawnicze UKSW 11.3/2011, s. 151-165, 2011
  10. Działalność ‘legati iuridici’ w rzymskiej Brytanii, Studia Prawno-Ekonomiczne 82/2010, s. 69-80, 2010
  11. Nieskuteczność prowincjonalnego wymiaru sprawiedliwości na przykładzie rzymskiej Brytanii [w:] K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, Lublin 2010, s. 129-137, 2010
  12. Status prawny japońskiej rodziny cesarskiej, Biuletyn Naukowy Prawa Konstytucyjnego 1/2009, s. 20-30, 2009
  13. Zgromadzenia ludowe – rozwój i kompetencje, Wiedza Prawnicza 2/2009, s. 38-54, 2009
  14. Kontekst prawniczej wiedzy św. Tomasza z Akwinu, Studia Prawno-Ekonomiczne 98/2016, s. 49-70.
  15. Roman Tax Policy in Roman Britain, Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 61/2014, s. 229-251.
  16. Rzymskie inspiracje kanonu 39 (Saepe contigit) IV Soboru Laterańskiego, Łódzkie Studia Teologiczne 25.2/2016, s. 91-102
 • Inne publikacje

  1.  Rec. Ks Robert Kantor, "Rota Hiszpańska". Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii (studium historyczno-prawne), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2013, ss. 355, Łódzkie Studia Teologiczne 23.2/2014, s. 141-142, 2015
  2. Alan Rodger (1944-2011), Czasopismo Prawno-Historyczne 63.2/2011, s. 464-466, 2012
  3. Rec. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bèrier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2009, ss. 584, Zeszyty Prawnicze UKSW 12.1/2012, s. 228-233, 2012
  4. Rec.Maciej Jońca, Laudatio Turiae – funeberis oratio uxori dedicate. Pochwała Turii – mowa pogrzebowa ku czci żony (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011) PP. 162, Revista Internacional de Derecho Romano § 8 (Abril 2012), s. 328-336, 2012
  5. Rec. Andrew M. Riggsby, Roman Law and the Legal World of the Romans, Cambridge University Press, Cambridge 2010, 283 ss., Studia Prawno-Ekonomiczne 83/2011, s. 255-258, 2011
  6. Rec. Renata Kamińska, Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu (Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010), pp. 172, Revista Internacional de Derecho Romano § 6 (Abril 2011), s. 95-102, 2011
  7. Rec. Maciej Jońca, Głośne rzymskie procesy karne (Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2009) pp. 320, Revista Internacional de Derecho Romano § 4 (Abril 2010), s. 185-193, 2010
  8. Konferencja pt. „Przeszłość i przyszłość ustawodawstwa cywilnego w Polsce. 45 lat kodeksu cywilnego”, Łódź 22 maja 2009 r., Palestra 7-8/2009, s. 255-257, 2009
  9. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, Wiedza Prawnicza 3/2009, s. 20-23, 2009
  10. Peter Gonville Stein (1926-2016), Czasopismo Prawno-Historyczne 68.2/2016, s. 388-391.
  11. Rec. Renata Kamińska, W trosce o Miasto. „Cura urbis” w Rzymie okresu republiki i pryncypatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, ss. 257, Czasopismo Prawno-Historyczne 68.2/2016, s. 365-367

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.