dr hab. Maciej Rakowski, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Badań nad Rozwojem Ustrojów Państwowych

Pokój: 3.56
Wtorki od godz. 18:00
mrakowski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6330018

Uprzejmie informuję, że dyżur z dn. 24 września jest przełożony na 25 .09. (środa) na godz 18.00.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. M. Rakowski, Odpowiedzialność konstytucyjna egzekutywy w państwach włoskich do I wojny światowej, [w:] A. Gaca, A. Górak, Z. Naworski (red.), Dzieje biurokracji, t. V, cz. 2, Lublin- Toruń- Włocławek 2013, s. 579-595, 2013
 • Artykuły

  1. M. Rakowski, Międzywojenne piśmiennictwo i orzecznictwo we współczesnych podręcznikach prawa karnego oraz komentarzach do kodeksu karnego, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. XVII, Kraków-Lublin-Łódź 2014, s. 287-302;, 2015
  2. M. Rakowski, System parlamentarno-gabinetowy w Królestwie Włoch przed I Wojną Światową, „Przegląd Sejmowy” nr 1, Warszawa 2014, s. 95-116; M. Rakowski, Gamonie i krasnoludki contra różowe świnki. O nazwach komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin w 2010 roku, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 10 (92)/2014, s. 35-51;M. Rakowski, Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski, ,,Czasopismo Prawno- Historyczne” t. LXVI, z. 1, s. 247-262., 2014
  3. M. Rakowski, System parlamentarno-gabinetowy w Królestwie Sardynii, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 3, 2013, s. 79-99; M. Rakowski, Okręgi wyborcze w wyborach do rad miast na prawach powiatu, „Studia wyborcze”, t. XV, Łódź 2013, s. 7-48;  , 2013
 • Inne publikacje

  1. M. Rakowski, Rec.: [Andrea Buratti, „Veti presidenziali. Presidenti e maggioranze nell’esperienza costituzionale statunitese”, Carocci editore, Roma 2013], „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 2, 2014, s. 113-119, 2014
  2.  M. Rakowski, Barbara Waldo (1925-1998), [w:] A. Liszewska, A. Pikulska-Radomska (red.), 70 Lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 201-203.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.