PL

dr Magdalena Budziarek

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.88
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020 odbywać się będą w niedziele (zjazdowe) godz. 12.45-14.00

mbudziarek@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354689
 • Biografia

  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŁ. W 2011 r. odbyła staż w International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) w Amsterdamie, a w 2013 r. wizytę studyjną na Uniwersytecie w Bern. Od 2019 r. członek Kolegium Reginalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

  Pełnione funkcje na UŁ:

  1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów (2012-2016)
  2. Członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów (2008-2012)

  Prelegent na:

   

  1. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Finanse publiczne a Konstytucja”, 18 październik 2019 r. Łódź, referat: „Zasady finansowania wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”
  2. XI Konferencji Finansów Komunalnych pt. „Finansowanie oświaty i gospodarki komunalnej przez samorządy”, 10 czerwiec 2019 r. Warszawa, referat: "Sądowa ochrona prawa JST do dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej"
  3. 3rd "Academic Days on Open Government & Digital Issues" IMODEV, November 13-14, 2018, the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, lecture: "Participatory budgeting in Poland on the example of the budget of the City of Lodz"
  4. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Sieradzu pt. "Jednostka jako podmiot ochrony prawnej", 17 maj 2018 r. Sieradz, referat: "Kontrowersje wokół sposobu ukształtowania obowiązków płatnika w Ordynacji podatkowej"
  5. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego", 15-17 kwietnia 2018 r. Łańcut, referat: "Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia)"
  6. 2nd "Academic Days on Open Government & Digital Issues" IMODEV, November 14-15, 2017, the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, lecture: "Establishing the withholding agent’s obligations under Polish law and the idea of open government"
  7. I Przedkongresowej Konferencji IFA Seul 2018 pt. "Środki przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. GAAR. Instytucja podatku u źródła i płatnika w kontekście BEPS, funduszy inwestycyjnych oraz gospodarki cyfrowej", 28 września 2017 r. Warszawa, referat: "Podatek u źródła a międzynarodowe transakcje gospodarki cyfrowej"
  8. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Teoria, orzecznictwo i praktyka", 21-23 maj 2017 r. Sandomierz, referat: "Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w świetle zasady adekwatności na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (wybrane zagadnienia)" (współautor)
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa pod red. H.Dzwonkowskiego (współautor), s. 86-96, 344-374, 430-432; ISBN 978-83-8158-102-8, 2019, CH Beck Warszawa
  2. "Financing the tasks of local government units in the light of the principle of adequacy against the background of the case law of the Constitutional Court (selected issues)" (współautor), p. 397-407 [w:] Local goverment. Taks, organization, functioning, scientic Editors: M. Bujnakova, E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, 2018, Kosice, EQUILIBRIA s.r.o., ISBN 878-80-8143-244-6
  3. "Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia)", s.620-630 [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. naukowa E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, 2018, RS Druk Rzeszów ISBN 978-83-65293-45-9
  4. Charakter prawny i funkcja poboru podatku przez płatnika (w szczególności w świetle art. 84 i 31 ust. 3 Konstytucji), 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  5. Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa pod red. H.Dzwonkowskiego (współautor), s. 82-92, 324-352, 406-408; ISBN 978-83-812-8000-6, 2018, CH Beck Warszawa
  6. "Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w świetle zasady adekwatności na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (wybrane zagadnienia)" (współautor), s. 643-655, [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. naukowa E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, 2017, RS Druk Rzeszów ISBN 978-83-65293-28-2
  7. Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa pod red. H.Dzwonkowskiego (współautor), s. 73-82, 284-312; ISBN 978-83-255-6170-3, 2014, CH Beck, Warszawa
  8. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, redakcja naukowa: H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski, s. 443-467 (współautor), ISBN 978-83-7666-332-6, 2014, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
  9. Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa pod red. H.Dzwonkowskiego (współautor); ISBN 978-83-255-4523-9, ISBN  e-book 978-83-255-4524-6, 2013, CH Beck, Warszawa
  10. Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa pod red. H.Dzwonkowskiego (współautor), 2011, CH Beck, Warszawa
 • Podręczniki, skrypty

  1. Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, Łódź 2014  (autor rozdziału I tom I, s. 21-52 oraz rozdziału X tom III, s. 329-351); ISBN 978-83-64462-05-4. , 2014
  2. "Podatek i elementy konstrukcji podatku. Źródła prawa podatkowego", "Podatek leśny i opłaty lokalne" Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning) edycji 2011/2012 w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Łódzki, 2013., 2013
  3. "Podatek i elementy konstrukcji podatku. Źródła prawa podatkowego", "Podatek leśny i opłaty lokalne" Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning) edycji 2011/2012 w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Łódzki, 2012., 2012
 • Artykuły

  1. "Participatory Budgeting in Poland - New Legal Regulations and Rules for Implementation (on the Example of the City of Lodz)", 2019, International Journal of Open Governments Vol. 8 (2019), p. 149-158; ISSN 2554-4918
  2. "Sądowa ochrona prawa jednostki samorządu terytorialnego do dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wybrane zagadnienia)", 2019, Finanse Komunalne 10/2019, ISSN 1232-0307
  3. "Kontrowersje wokół sposobu ukształtowania obowiązków płatnika w Ordynacji podatkowej (wybrane zagadnienia)", Przedsiębiorczość i Zarządzanie XIX (9) 2018 część II, s. 69-80, ISSN 2543-8190 , 2018, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  4. "Obowiązki płatnika a opodatkowanie międzynarodowych transakcji gospodarki cyfrowej w świetle propozycji OECD w ramach projektu BEPS (wybrane zagadnienia)", Kwartalnik Prawa Podatkowego Nr 4/2016, s. 23-37, 2018
  5. "The Withholding Agent's Obligations and the Concept of Open Government", 2018, International Journal of Open Governments Vol. 7 (2018), p. 255-264; ISSN 2554-4918
  6. "Zobowiązanie płatnicze – charakter, konstrukcja oraz relacje pomiędzy zobowiązaniem płatniczym a zobowiązaniem podatkowym" Studia Prawno Ekonomiczne Tom 103/2017, s. 25-44, ISSN 0081-6841; e-ISSN 2450-8179, 2017, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  7. "Charakter prawny postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej” Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych Nr 02/2014, s. 25-29 (współautor); ISSN 1641-6856., 2014
  8. "Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej - wybrane zagadnienia" Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych Nr 04/2014, s. 24-28 (współautor); ISSN 1641-6856., 2014
  9. "Prawne znaczenie ujawnienia kosztów i nakładów związanych z wypełnianiem obowiązków płatnika", Łódzki Biuletyn Notarialny Nr 1 (16), listopad 2012, (współautor); ISSN 1643-8221., 2012
  10. "Charakter prawny poboru podatku przez płatnika", Kwartalnik Prawa Podatkowego Nr 3-4 /2010, s. 47-70; ISSN 1509-877X., 2010
  11. „Prawo notariusza do rekompensaty za wykonywanie czynności płatnika w podatkach stanowiących dochody gmin”, Łódzki Biuletyn Notarialny Nr 13, lipiec 2009 r. , s. 77-100; ISSN 1643-8221., 2009
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku NSA z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt I FSK 1640/09, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2012, nr 2, s. 150-156 (współautor); ISSN 1734-803X., 2012

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.