PL

prof. dr hab. Małgorzata Stahl, prof.

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.47

mstahl@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354057

Terminy egzaminów z Prawa administracyjnego w sesji letniej:
 • 5.09.2020 r. (sobota), godz. 11.00 -  aula 2.63 
 • 15.09.2020 r. (wtorek), godz. 10.00 -  aula 2.63
 • 21.09.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 -  aula 3.63 - egz. II termin poprawkowy
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Bezczynność organów samorządu terytorialnego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010, s. 17, 2010
  2. Ciągłość funkcji organu wykonawczego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010, s.22, 2010
  3. Demokratycznego państwa prawnego zasada [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 29, 2010
  4. Dualizm władzy publicznej w terenie [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 37, 2010
  5. Formy wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 52-53 , 2010
  6. Godło Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 59-60 , 2010
  7. Herby jednostek samorządu terytorialnego (także emblematy, insygnia i inne symbole) [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 65 , 2010
  8. Honorowe obywatelstwo jednostki samorządu terytorialnego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 65 , 2010
  9. Kadencja [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 76, 2010
  10. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 83-84 , 2010
  11. Kontrola prokuratorska [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 90 - 91 , 2010
  12. Kontrola sądowa [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 91 , 2010
  13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 106 - 107 , 2010
  14. Naczelny Sąd Administracyjny [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 114 , 2010
  15. NADANIE OBIEKTOWI NALEŻĄCEMU DO J.S.T. IMIENIA OKREŚLONEJ OSOBY  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 114 , 2010
  16. Nadzorcza procedura [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 114- 115 , 2010
  17. Nadzoru nad samorządem terytorialnym zakres [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 115-116 , 2010
  18. Numeracja porządkowa w miejscowościach [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 119, 2010
  19. Odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta w trybie nadzoru [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 128, 2010
  20. Opiniodawcze kompetencje związków zawodowych [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 131-132, 2010
  21. Pieczęć urzędowa [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 146-147, 2010
  22. Postanowienie sygnalizacyjne s.k.o.[w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 162, 2010
  23. Postępowanie przed sądami administracyjnymi [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 163-164, 2010
  24. Powiatowy rzecznik konsumentów [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 168-169, 2010
  25. Prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 172, 2010
  26. Rady zatrudnienia [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 188-189, 2010
  27. Rejestr gmin, na których obszarze uzywane są dodatkowo tradycyjne nazwy w języku mniejszości [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 198, 2010
  28. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 202, 2010
  29. Rozwiązanie organu stanowiącego j.s.t. [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 203, 2010
  30. Rozwiązanie zarządu powiatu i zarządu województwa  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 203 , 2010
  31. Samodzielność j.s.t. ochrona [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 207 , 2010
  32. Samodzielność samaorządu terytorialnego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 207 , 2010
  33. Skarga konstyutucyjna  j.s.t.  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 216 , 2010
  34. Skarga na akt nadzoru  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 216 -217, 2010
  35. Skarga na niewykonanie przez  j.s.t. czynności nakazanych prawem [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 215-216 , 2010
  36. Skarga na uchwałę (zarządzenie) j.s.t. [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 217, 2010
  37. Skarga organu nadzoru do sądu administracyjnego  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 217-218 , 2010
  38. Statut jednostki samorządu terytorialnego  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 222 , 2010
  39. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 226 , 2010
  40. Stwierdzanie nieważności uchwał organów j.s.t. [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 226 , 2010
  41. Urzędowe nazwy miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 242 , 2010
  42. Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest uzywany język pomocniczy  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 242-243 , 2010
  43. Uzgodnienie statutu gmin powyżej 300 000 mieszkańców i statutu  województwa samorządowego  [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 243 , 2010
  44. Wezwanie j.s.t. (powiatu, województwa) do wyznaczenia wykonawcy zastępczego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 246-247 , 2010
  45. Władztwo planistyczne gminy [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 249-250 , 2010
  46. Wniosek j.s.t.  do Trybunału Konstytucyjnego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 250-251, 2010
  47. Wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego. [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 255-256 , 2010
  48. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 256-257 , 2010
  49. Wojewódzkie sądy administracyjne [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 257 , 2010
  50. Wzajemna pomoc jednostek samorządu terytorialnego [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 273 , 2010
  51. Żądanie informacji i danych przez organy nadzoru [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 309-310, 2010
  52. Zarządzenie zastępcze [w:] Encyklopedia Samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I Ustrój, red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa Difin 2010,s. 293-294 , 2010
  53. Akty prawa miejscowego. Zagadnienia dyskusyjne, w: Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Jackowi Langowi, Oficyna 2009, s. 209 - 223., 2009
  54. Dobro wspólne w prawie administracyjnym, w: Nowe problemy badawcze  w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chalbowicz, Kolonia Limited 2009, 2009
  55. Od obywatela do człowieka. Kilka refleksji w kwestii przemian w relacjach między jednostką a władzą publiczną, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, wyd. UWrocławskiego 2009, s. 660 - 669, 2009
  56. Samotność ustrojowa samorządu terytorialnego - prawda czy fałsz, w: Dziesięć lat reformy ustrojowej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Uljasz, E. Kruk, Oficyna 2009, s. 23 - 38, 2009
  57. Wpływ zasad ogólnych na przekształcenia ustrojowe w administracji publicznej, w: Ewolucja prawnych form administracji publicznej.Księga Jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Oficyna 2008, s. 239 - 253., 2008
  58. Cele i zadania publiczne, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Oficyna 2005, s. 95 - 117., 2005
  59. Nadzór nad samorządem terytorialnym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980 - 2005, wyd. NSA 2005, s. 395 - 410, 2005
  60. Wpływ prawa europejskiego na polskie ustrojowe prawo adeministracyjne, w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Kolonia Limited 2005, s. 60 -78., 2005
  61. Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi [w:] Państwo w służbie obywateli. Księga Jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Warszawa 2005, s. 216 - 231, 2005
 • Podręczniki, skrypty

  1. Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009,, 2009
  2. Rozdział I, Pojęcie administracji jej cechy i funkcje, w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 13 - 30, 2009
  3. Rozdział III pkt 2 Cel publiczny, interes publiczny i dobro wspólne,Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 71-75 , 2009
  4. Rozdział III.3 Publiczne prawo podmiotowe, w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 75-81, 2009
  5. Rozdział III.4 Władztwo administracyjne (państwowe) i sankcje administracyjne, w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 81-88, 2009
  6. Rozdział IV 2.6 Prawo do sądu, w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 157-162, 2009
  7. Rozdział IV.2.1 Zasada demokratycznego państwa prawnego, w:Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 111-118, 2009
  8. Rozdział IX.5. Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 422 - 434, 2009
  9. Rozdział V.3. Akty prawne powszechnie obowiązujące, pochodzące od naczelnych organów władzy wykonawczej, akty prawa wewneęrznego i swoiste źródła prawa, w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 211-220, 2009
  10. Rozdział VI.7. Instytucja zlecania funkcji z zakresu administracji publicznej i prywatyzacja zadań publicznych, Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 277 - 284, 2009
  11. Rozdział X.5. Ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyjne, umowy cywilne, Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 453 - 463, 2009
  12. Rozdział X.6. Przyrzeczenie publiczne (administracyjne), w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 463 - 467, 2009
  13. Rozdział X.7 Czynności materialno - techniczne, Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 467 - 473, 2009
  14. Rozdział XI.2. Kontrola sądowa administracji  w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 484 - 495, 2009
  15. Rozdział XI.3 Trybunał Konstytucyjny, w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 495 - 497, 2009
  16. Rozdział XI.4 Trybunał Stanu, w: Prawo administracyjne.Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), wyd. IV zaktualizowane i uzupełnione, Diffin 2009, s. 497 - 500, 2009
  17. Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, wyd. II zaktualizowane i uzupełnione, praca zbiorowa red. M. Stahl, Warszawa Diffin 2005 , 2005
  18. Prawo budowlane, w: Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, wyd. II zaktualizowane i uzupełnione, praca zbiorowa red. M. Stahl, Warszawa Diffin 2005, s. 345 - 372, 2005
  19. Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego, w: Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, wyd. II zaktualizowane i uzupełnione, praca zbiorowa red. M. Stahl, Warszawa Diffin 2005, s. 323 - 344, 2005
 • Artykuły

  1. Samodzielność samorządu komorników w wykonywaniu funkcji publicznych i jej ochrona, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 2009, nr 6, s.19 - 35., 2009
  2. Zakres stosowania kodeksu postepowania administracyjnego w postepowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 2007, nr 10-11, s. 19 -43, 2007
  3. Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2006, nr 6, s. 19 - 51, 2006
  4. Zaniechania prawodawcze jednostek samorządu terytorialnego, "Administracja. Teoria. Dydaktyka" 2006, nr 1, s. 5 - 24, 2006
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku NSA  z dnia 1 VI 2004r.(GSK 1132/04), OSP 2005, nr 9, poz. 109, s. 478 - 484, 2005

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.