PL

dr Marcin Kostwiński

Marcin Kostwiński Marcin Kostwiński

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.87
Urlop naukowy do 31.05.2020 r.
 • Biografia

  • Rozprawę doktorską pt. "Merytoryczne rozpoznanie sprawy w procesie cywilnym w ramach konstrukcji odwrócenia sporu" napisaną pod kierunkiem prof. S. Cieślaka obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi;
  • Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;
  • Prowadzący szkolenia zawodowe m. in. dla sędziów, adwokatów i radców prawnych;
  • Członek Rady Wykonawczej Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych;
  • Członek Sieci Naukowej Prawa Cywilnego Procesowego PROcessUS;
  • Laureat Stypendium Schumanna dla Młodych Naukowców w Centrum Zaawansowanych Międzynarodowych Badań nad Prawem Uniwerystetu w Münster (Schumann Fellowship for Younger Scholars at the Karina and Erich Schumann Centre for Advanced International Legal Studies at the Law Faculty of the Univeristy of Münster);
  • Dwukrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce;
  • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego;
  • Referent podczas kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Komentarz do art. 484[1]-497, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom II, red. T. Zembrzuski, 2019, Warszawa
  2. Komentarz do art. 795[10] - 795[17], art. 1111-1115[1], art. 1119-1129, art. 1143-1144[13], 1153[13]-1153[25], w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730 – 1217, red. J. Jankowski, 2019, Warszawa
  3. Merytoryczne rozpoznanie sprawy w procesie cywilnym w ramach konstrukcji odwrócenia sporu, 2019, Warszawa
  4. Skutki niewyczerpania postępowania reklamacyjnego - czasowa niedopuszczalność drogi sądowej czy bezzasadność powództwa? (współautorstwo z T. Strumiłło), w: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, 2018, Warszawa
  5. Stosowanie prawa obcego w postępowaniach przyspieszonych, w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska – Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, 2016, Sopot
  6. Komentarz do art. 795[10] - 795[17], art. 1111-1115[1], art. 1119-1129, art. 1143-1144[2], 1153[13]-1153[25], w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730 – 1217, red. J. Jankowski, 2015, Warszawa
  7. Skutki czynności procesowych a instytucja ferii sądowych w ujęciu historycznoporównawczym oraz prawnoporównawczym na przykładzie prawa austriackiego, niemieckiego i szwajcarskiego, w: Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, red. D. Gil, 2014, Lublin
  8. Na temat perspektyw harmonizacji prawa spadkowego słów kilka, (współautorstwo z F. Nowakiem), w: Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności, red. E. Kabza, K. Krupa – Lipińska, 2013, Toruń
 • Artykuły

  1. Wybrane zagadnienia dotyczące transgranicznej zmiany miejsca zwykłego pobytu dziecka, którego rodzice żyją w rozłączeniu (współautorstwo z M. Wojewodą), 2020, Forum Prawnicze 2(58), https://forumprawnicze.eu/attachments/article/385/Wojewoda_Kostwinski.pdf
  2. Zarzut potrącenia w postępowaniu nakazowym, 2020, Transformacje Prawa Prywatnego nr 1, http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kostwi%C5%84ski.pdf
  3. Dowody z dokumentów w postępowaniu nakazowym w kontekście formy dokumentowej czynności prawnych, 2019, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego - Seria Prawnicza nr 105, https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5100
  4. Prawo obce w postępowaniu egzekucyjnym – zagadnienia wybrane, 2016, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 7
  5. Czy jest potrzebny nakaz świadczenia?, 2015, Polski Proces Cywilny nr 4(21)
  6. Kilka uwag o statusie prawnym komornika sądowego, 2015, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 3
  7. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia wydanego w postępowaniu cywilnym, 2014, Monitor Prawniczy nr 7
  8. Formalizm europejskiego postępowania nakazowego, 2013, Studia Europejskie nr 1(65)
 • Inne publikacje

  1. Nasi Mistrzowie - Marian Lisiewski, Tadeusz Rowiński, w: 70 Lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, red. A. Liszewska, A. Pikulska-Radomska, 2015 , Łódź

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.