Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr hab. Marek Wasiński, prof. UŁ

Marek Wasiński Marek Wasiński

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.20
W okresie pandemii wyłącznie z wykorzystaniem MS TEAMS: w każdą środę od 9.30 do 10.30 lub osobiście w innym terminie po uprzednim mailowym umówieniu spotkania

Sprawozdawca ds. Unii Afrykańskiej dla "Oxford International Organizations" (OXIO)

Ekspert ad hoc ds. prawa krajowego państw Afryki Subsaharyjskiej

Ukończył Advanced Course on African Human Rights System in Comparative Perspectives (2013, Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Pretoria, Republika  Południowej Afryki)

Współpracował z mozambicką Comissão de Justiça e Paz e Integridade da Criação (2015, pomoc ekspercka) oraz Kenya Human Rights Commission (2014, przygotowanie rozdziału książki poświęconej prawom ofiar w kontekście funkcjonowania mechanizmów związanych z wymierzaniem sprawiedliwości w okresie postkonfliktowym)

Opiekun grup studenckich, które uczestniczyły w finałach światowych konkursów prawniczych typu moot courts (symulacja rozprawy przed trybunałem międzynarodowym): The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (Waszyngton, 2015, 2017, 2018, 2019); The Telders International Law Moot Court Competition (Haga, 2017, 2018); The Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition (Genewa, 2018, 2019)

Laureat nagrody pierwszego stopnia JM Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczne (2018)

Popularyzator prawa międzynarodowego. W latach 2014-2017 brał udział w przygotowaniu 73 audycji radiowych emitowanych w Programie Trzecim Polskiego Radia w ramach cyklu pod tytułem Trzecie oblicze dyplomacji

Prawo międzynarodowe publiczne - skrypt wykładu (2021/2022)

Prawo dyplomatyczne i konsularne - skrypt wykładu (2021/2022)

International Law & International Relations - syllabus (2020/2021)

How Nations Behave? - description of the course (2021/2022)

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. M.J. Wasiński, How interdisciplinarity could improve the scientific value of legal studies of international judicial decisions, 2021, Stanisław Goźdź-Roszkowski, Gianluca Pontrandolfo (eds), Law, Language and the Courtroom Legal Linguistics and the Discourse of Judges, Routledge, https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003153771/law-language-courtroom-stanis%C5%82aw-go%C5%BAd%C5%BA-roszkowski-gianluca-pontrandolfo?refId=da3ee3e1-e434-4d38-9f72-6b0dc787964a&context=ubx
  2. M.J. Wasiński, Constitution of the African Civil Aviation Commission, 11th May 2010, 2020, Oxford International Organizations [OXIO 469], Oxford University Press, https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e469.013.1/law-oxio-e469?rskey=ZOb3sD&result=1&prd=OXIO
  3. M.J. Wasiński, After Dusk They Came - International Responsibility of States in Relation to Human Rights Violations Committed by Rebel Groups, 2018, J.M. Iyi, H. Strydom (ed.), Boko Haram and International Law, Springer International Publishing
  4. M.J. Wasiński, Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/afrykanska-karta-praw-czlowieka-i-ludow/
  5. M.J. Wasiński, The Mabanga Peace Accord - a grassroot and indigenous approach to reconciliation and conflict resolution in the Mt Elgon District, Kenya, 2017, T.O. Hansen (ed.), Victims and Post-Conflict Justice Mechanisms in Africa, Kenya Human Rights Commission-Law Africa 2017
  6. M.J. Wasiński, Distant Sound of Thunder – International Criminal Jurisdiction of the African Court, 2016, J. Stormes, E. Opongo, P. Knox, K. Wansamo (ed.), Transitional Justice in Post-Conflict Societies in Africa, Paulines Press 2016
  7. J. Połatyńska, M. Wasiński, Role of Military and Extra-Territorial Counter-Terrorism Activities; Secrecy , P. Daranowski (red.), "Poland" - rozdział w: K. Roach (ed.), Comparative Counter-Terrorism Law, 2015, Cambridge University Press
  8. M. Wasiński: Lustracja po albańsku, 2015, M. Greta, K. Lewandowski, E. Tomczak-Woźniak (red.), Uwarunkowania rozwojowe Albanii w kontekście integracji z Unią Europejską, Monografie Politechniki Łódzkiej 2015
  9. J. Połatyńska, M. Wasiński, Role of Military and Extra-Territorial Counter-Terrorism Activities; Secrecy , 2014, P. Daranowski (dir.), Rapports Polonais. XIXe Congrés International De Droit Comparé. Vienne, 20-26 VII 2014. Łódź University Press 2014
  10. M.J. Wasiński, The Senkaku/Diaoyu Islands Dispute Tiny Islets and Immense Legal Problems, 2014, D. Mierzejewski (ed.), The Quandaries of China’s Domestic and Foreign Development, Łódź University Press 2014
  11. P. Daranowski (red.), J. Połatyńska (red.), M. Wasiński, B. Klimek, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, 2011, Wydawnictwo C.H. Beck 2011
  12. M. Wasiński, Bluźnierstwo a granice swobody wypowiedzi w kontekście zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1805, 2009, T. Jasudowicz, M. Balcerzak (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, TNOiK, Toruń 2009
  13. M. Wasiński, Odpowiedzialność państwa za naruszenie Europejskiej Konwencji o  Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w toku międzynarodowych operacji autoryzowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Saramati, 2009, A. Kozłowski, B. Mielnik (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław 2009
 • Podręczniki, skrypty

  1. M. Wasiński, Prawa człowieka w zarysie. Skrypt wykładu, 2014, e-book, Oficyna E-Book Pro, ISBN: 978-83-937983-2-2, 2014
  2. M. Wasiński, Prawo dyplomatyczne i konsularne w zarysie. Skrypt wykładu,, 2014, e-book, Oficyna E-Book Pro, ISBN: 978-83-937983-3-9, 2014
  3. M. Wasiński, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Skrypt wykładu, 2014, e-book, Oficyna E-Book Pro, ISBN: 978-83-937983-1-5, 2014
 • Artykuły

  1. M.J. Wasiński, Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 2019, Polish Yearbook of International Law, vol. XXXVIII (2019), ss. 29-58
  2. M. Wasiński, The optional declarations regime as a lawful tool to develop the jurisprudential interaction between the African Court on Human and Peoples' Rights and the national authorities, 2017, Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. 105, (2017), ss. 125-147
  3. M.J. Wasiński, Endemic disregard for the international rule of law in Africa?, 2016, Polish Review of International and European Law, vol. 3-4, (2016), s. 7-34
  4. A. Głogowska-Balcerzak, M.J. Wasiński, Druids, Scientologists and Wiccans – Religions, Beliefs and their Manifestation in Strasbourg Jurisprudence, 2015, Studia Humanitatis, vol. 1, (2015), s. 1-17
  5. M.J. Wasiński, Prawo i pięść: ochrona praw człowieka przez afrykańskie trybunały subregionalne, 2015, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, vol. 6, (2015), s. 241-256
  6. M.J. Wasiński, South Africa apartheid lawsuit – The end of the epopee?, 2013, nota umieszczona na internetowej platformie dyskusyjnej prowadzonej przez Center for Human Rights, Faculty of Law, University of Pretoria, 14 października 2013 , https://africlaw.com/2013/10/14/south-africa-apartheid-lawsuit-the-end-of-the-epopee/
  7. M.J. Wasiński, The Campbell Case: A New Chapter of the Saga, 2013, Slovak Yearbook of International Law, vol. IV, (2013), s. 61-84
  8. M. Wasiński, Ekstraterytorialne stosowanie Europejskiej Konwencji o  Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Al-Skeini, 2012, Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. 86, (2012), s. 157-172
  9. M. Wasiński, Immunitet państwa a jurysdykcja terytorialna (na tle orzeczenia SN w sprawie Natoniewski v. RFN), 2012, Państwo i Prawo, vol. 10, (2012), s. 76-88
  10. M. Wasiński, Lustracja i prawo międzynarodowe, 2012, Stosunki Międzynarodowe, nr 75-76, (listopad - grudzień 2012), s. 52-54
  11. M. Wasiński, Odpowiedzialność przedsiębiorstw wielonarodowych za naruszenia praw człowieka, 2010, Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. 81, (2010), s. 157-177
  12. M. Wasiński, Odpowiedzialność prawna Polski za incydent w Nangar Khel, 2008, Państwo i Prawo, vol. 8, (2008), s. 26-40
  13. M. Wasiński, Jurysdykcja legislacyjna państwa w prawie międzynarodowym publicznym, 2002, Państwo i Prawo, vol. 3, (2002), s. 56-69

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.