PL

prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. zw. UŁ

Maria Królikowska-Olczak Maria Królikowska-Olczak

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.09
Wtorki, 10.00 - 12.00

W dniu 6 marca 2018 dyżur zostaje odwołany.
mkrolikowska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356380

Seminaria z europejskiego prawa gospodarczego

odbywać siębędą we wtorki w godz. 12.00 - 13.30.

Zapraszamy!

  • Biografia

    Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ zatrudniona w charakterze asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego, kontynuowała jednocześnie aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla m. Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1980 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Elementy proceduralne w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. W 1990 r. została opublikowana rozprawa habilitacyjna Prawne problemy zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną przez kapitalistyczne podmioty gospodarcze w państwach socjalistycznych (na przykładzie Polski). W tym też roku nadano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawa gospodarczego publicznego. W dwa lata później otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1994 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego w Katedrze Prawa Europejskiego, a od 2003 także kierownika Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu. W latach 1992-1996 prodziekan do spraw dydaktycznych oraz w latach 2002-2005 prodziekan, a w 2005 p.o. dziekan WPiA. Staże krajowe: Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Staże zagraniczne: Akademia Prawa Europejskiego we Florencji, Uniwersytet w San Sebastian, w Uniwersytet Limburski w Maastricht, w Uniwersytecie w Grenadzie, w Uniwersytecie w Edynburgu. Wizyty naukowe w latach 2005-2006: Uniwersytet Wileński, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet w Barii (Włochy), Uniwersytet w Burgos (Hiszpania). Zainteresowania naukowe obejmują szeroką problematykę prawną funkcjonowania gospodarki polskiej i europejskiej. Prace naukowe dotyczą różnych tematów. Wśród nich wyróżnić można cykle tematyczne dotyczące: zagranicznych podmiotów gospodarczych; przedsiębiorstw państwowych; pomocy publicznej w prawie wspólnotowym i prawie polskim; zamówień publicznych; prawa ochrony konkurencji Unii Europejskiej; prawa farmaceutycznego. Autorka szeregu opracowań naukowych z zakresu prawa gospodarczego dla Rady Legislacyjnej, ministrów resortowych i Komitetu Badań Naukowych oraz urzędów centralnych. Uczestnik m.in. programu dla pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej. Autorzy prac magisterskich przygotowywanych pod jej kierunkiem zdobywali najwyższe nagrody na ogólnopolskich konkursach. Promotor 6 rozpraw doktorskich. Uhonorowana nagrodami Rektora UŁ, wielokrotnie odznaczana, w tym medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  • Książki, komentarze, rozdziały

    1.  Maria Królikowska-Olczak, Pomoc publiczna na wspieranie rozwoju gospodarczego [w:] Działalność przedsiębiorców w praktyce obrotu gospodarczego, pod red. Marii Królikowskiej-Olczak, Marioli Lemonier, Agnieszki Błaszczykowskiej ,”Studia Prawnoustrojowe” Olsztyn 2011, 2011
    2.  Maria Królikowska-Olczak, The Application of Article 81(1) EC Treaty in the Light of Polish Legal Solution [w:] Human rights, Spiritual Values and Global Economy, edited by Bronisław Sitek, Jakub.J. Szczerbowski Aleksander Baukknechtand Gaetano Dammacco, USA 2011, 2011

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.