PL

dr Michał Ulasiewicz

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.100
Terminy konsultacji (oraz dyżurów opiekuna praktyk) w trakcie sesji:
3.06 między godziną 12:30 a 13:15
10.06 między godziną 11:15 a 12:00
15.06 (sobota) między godziną 12:00 a 12:45
27.06 między godziną 14:45 a 15:30
30.06 (niedziela) między godziną 12:15 a 13:00
5.07 między godziną 10:15 a 11:00
12.07 między godziną 10:15 a 11:00
mulasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356574

PRAKTYKI - INFORMACJE BIEŻĄCE

 

Odbiór dokumentów w sprawie praktyk

 

 

Uprzejmie informuję, że osoby które nie uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym w sprawie praktyk będą mogły odebrać dokumenty niezbędne do ich zaliczenia:

 

 

 

- w Sądzie Okręgowym w Łodzi, pok. 134 (dotyczy studentów zapisanych na praktyki w SO oraz w sądach rejonowych okręgu łódzkiego)

 

 

 

- na moim dyżurze, a po 12 lipca w dziekanacie (pok. 2.25) w godzinach pracy dziekanatu (dotyczy pozostałych osób).

 

 

 

Niezależnie od powyższego każdy student zapisany na praktyki wakacyjne musi pobrać ze strony formularz efektów kształcenia (wypełnia go opiekun w instytucji przyjmującej na praktyki).

 

 

 

 

Szkolenie BHP
W dniu 1 lipca 2019 roku o godz. 9.30 w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi pokój A 106 odbędzie się szkolenie BHP i ppoż dla studentów, którzy w okresie od 1 lipca do 19 lipca 2019 r. będą odbywać się praktyki studenckie w prokuraturach rejonowych okręgu łódzkiego."

 

 

 

 

 

 

Spotkanie organizacyjne w sprawie praktyk wakacyjnych (VII-IX 2019)

 

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk kursowych w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w sądach rejonowych okręgu łódzkiego odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 o godz. 13.00 w budynku SO (Pl. Dąbrowskiego) sala konferencyjna nr 365 III piętro (stary budynek). Podczas spotkania zostaną rozdane dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczenia praktyk. Osobista obecność obowiązkowa! UWAGA! Spotkanie jest adresowane do osób, które rejestrowały się w systemie USOS na praktyki we wszystkich sądach okręgu łódzkiego a także tych, które dopisywały się bądź zostały dopisane do list po zamknięciu rejestracji elektronicznej).

 

 

Dla pozostałych osób spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk odbędzie się w dniu 27 czerwca o godzinie 15:30 w sali 3.64 (sala sądowa) na WPiA. UWAGA! Spotkanie jest adresowane do osób, które rejestrowały się w systemie USOS na praktyki do prokuratur rejonowych okręgu łódzkiego (także tych, które dopisywały się bądź zostały dopisane do list po zamknięciu rejestracji elektronicznej), a także do osób które będą odbywać praktyki w innych instytucjach na podstawie złożonego w dziekanacie formularza zgłoszenia praktyk (spotkanie nie dotyczy osób, które zaliczają praktyki na podstawie odbytego stażu, praktyk bądź pracy zawodowej oraz osób, które odbywają praktyki w ramach Kliniki Prawa bądź Academii Iuris). Podczas spotkania zostaną rozdane dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczenia praktyk. Osobista obecność obowiązkowa!

 

 

 

 

 

PRAKTYKI - INFORMACJE OGÓLNE

Studenci jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich) odbywają praktyki po ukończeniu III lub na IV roku studiów. Studenci - na swój wniosek - mogą odbyć praktyki w innym niż wyżej wymienionym okresie studiów, jedynie w wyjątkowych okolicznościach, za zgodą pełnomocnika dziekana, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna praktyk.

 

 

 

 

 

 

Studenci kierunku prawo mogą odbywać praktyki kursowe:

  1. W sądach i prokuraturach okręgu łódzkiego (obowiązuje rejestracja w ramach systemu USOS)*

  2. W wybranych przez siebie innych instytucjach (w tym w kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych oraz działach prawnych przedsiębiorstw)**

  3. W Klinice Prawa

  4. W ramach Academii Iuris

 

*zapisy na praktyki w ramach systemu USOS odbywają się dwa razy do roku – w grudniu (praktyki śródroczne) i w maju (praktyki wakacyjne). Studenci obowiązani są do elektronicznej rejestracji  we wskazanych na stronie terminach, po upływie terminu zapisów rejestracja nie jest możliwa. Lista sądów i prokuratur została udostępniona na stronie Wydziału w zakładce praktyki.

 

 

**zgłoszenie praktyk następuje na podstawie formularza zgłoszenia praktyk (dostępnego na stronie Wydziału w zakładce praktyki) składanego w dziekanacie (pok. 2.25) w terminach rejestracji na praktyki śródroczne (w grudniu) i wakacyjne (w maju). Studenci obowiązani są do składania formularzy we wskazanych na stronie terminach. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia praktyk kursowych na podstawie odbytego stażu, praktyk bądź pracy zawodowej w instytucji (w szczególności w kancelarii adwokackiej, radcowskiej bądź notarialnej a także w dziale prawnym przedsiębiorstwa), która zapewniła realizację programu praktyk (program praktyk stanowi załącznik do regulaminu praktyk i jest dostępny na stronie Wydziału w zakładce praktyki)

 

 ZALICZENIE PRAKTYK

 

 

 

Po zakończeniu praktyk kursowych (w formie określonej w pkt. 1 i 2) student zgłasza się na dyżur do opiekuna praktyk na Wydziale z wypełnionym dzienniczkiem praktyk, formularzem efektów kształcenia, zaświadczeniem o przyjęciu na praktyki oraz uzupełnionym indeksem (s. 82) w celu uzyskania zaliczenia.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane możliwością zaliczenia praktyk w ramach Klinki Prawa zgłaszają się na  dyżur opiekuna z wpisanym zaliczeniem Kliniki w indeksie.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane zaliczeniem praktyk w ramach Academii Iuris zgłaszają się na dyżur opiekuna z oryginałem (do wglądu) i kopią certyfikatu wystawionego przez AI oraz formularzem efektów kształcenia.

 

 

 

 

Zaliczenie praktyk na podstawie odbytego stażu, praktyk bądź pracy zawodowej wymaga złożenia podania (kierowanego do pełnomocnika dziekana ds. praktyk Pani Doktor K. Koperkiewicz-Mordel) wraz z formularzem oceny praktyk oraz zaświadczeniem odbywania praktyk wystawionym przez instytucję przyjmującą na praktyki (zaświadczenie powinno zawierać m.in. dane studenta, dane instytucji, termin praktyk oraz zakres pełnionych obowiązków). Podanie w sprawie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej należy składać w Dziekanacie p. 2.25. Po zaliczenie wraz z indeksem można zgłaszać się po upływie ok. dwóch tygodni do opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyk w tym trybie dotyczy studentów IV i V roku, nawet jeżeli "praktyki" odbywane były wcześniej (np. na II lub III r.). W tym przypadku nie ma potrzeby rejestrowania się na praktyki, nie są też wydawane ze strony Wydziału żadne dokumenty. Nie ma wzoru zaświadczenia ani podania.

 

 

 

 

 

UWAGA! Studenci są obowiązani zaliczyć praktyki na IV roku studiów, ale ocena w USOSie wpisywania jest na V rok.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.