Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Monika Zalewska

Kontakt, dyżury

adiunkt
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

adiunkt
Pracownia Badań Kognitywnych nad Prawem

Pokój: 4.54

mzalewska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356529

Dyżur

Dyżury  w MS Teams odbywają się w czwartki  w godzinach 17:15-18:15 

Dołącz do dyżuru

 

 • Biografia

  Absolwentka WPiA UŁ na kierunku prawo oraz Instytutu Filozofii UŁ. Przed podjęciem pracy na uczelni rok pracowała w sądzie jako asystent sędziego. Stypendystka stypendium Fundacji Stypendialnej Republiki Austriackiej, które umożliwiło przeprowadzenie badań w Instytucie Hansa Kelsena w Wiedniu w 2009 r. W 2012 roku obroniła pracę doktorską „Problem zarachowania w poszczególnych fazach rozwoju teorii prawa Hansa Kelsena”. Obecnie, członek korespondent Instytutu Hansa Kelsena w Wiedniu. W 2017 r. odbyła 3-miesięczny staż w UNESCO w Paryżu. W latach 2017-2020 członkiniUCN World Commission on Environmental Law (WCEL) Autorka dwóch książek i licznych artykułów oraz referatów na konferencjach międzynarodowych i polskich.  Specjalizuje się w filozofii prawa Hansa Kelsena, Jerzego Wróblewskiego, oraz w  kognitywistyce. 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Kelsen's Rejection of Logic in General Theory of Norms and its Impact on his Legal Science Project w: H. Yoshino, G.V. Rosas Law and Logic - Making Legal Science a Genuine Science. Proceedings of the Special Workshop held at the 28th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy in Lisbon, Portugal, 2017 , ARSP/B166, pp 15-28, 2021
  2. Does Hans Kelsen’s Pure Theory of Law Support the Rule of Law and Democracy? w: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP-B) 161 The Rule of Law and Democracy (ed:) Hirohide Takikawa Franz Steiner Verlag pp. 203-215, 2020, Franz Steiner Verlag
  3. Normatywizm Hansa Kelsena, 2020, Wydawnictwo naukowe PWN
  4. The Basic Norm at the time of the revolution, M. Belov, A.A. I Ninet, Revolution, Transition, Memory, and Oblivion (71-90), 2020, Edward Elgar
  5. Causality and Imputation (Kelsen), 2017, Springer Verlag, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-6730-0_220-1
  6. Cognitive Theory of Metaphor and Jerzy Wróblewski's Concept of Legal Interpretation, 2017, Hybris nr. 39, http://magazynhybris.com/images/teksty/39/H39.05.Zalewska.pdf
  7.  Rozdział z A. Kalisz: Hans Kelsen in Multicentric (Legal) World, [w:] M. Belov (ed), Global Governance and its Effect on State and Law, Peter Lang 2016, 2016
  8.  "Gunman Situation Vicious Circle and Pure Theory of Law", [w:] M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert Studnicki, K. Płeszka "Problem of Normativity, Rules and Rule-Following", Springer 2015, ss. 189-198, 2015
  9.  "Two Approaches to the Methodology of Legal Theory: Hans Kelsen and Jerzy Wróblewski" [w:] L. Burazin,D. Gardasevic, A. Sardo (eds), "Law and State", Peter Lang, Frankfurt am Mein, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015, ss. 49-63, 2015
  10.  Wewnętrzny punkt widzenia i psychologiczna teoria prawa. Jerzy Lande i Herbert L. A. Hart, [w:] Jakub Karczewski Marta Zuralska (red), Refleksyjność w prawie. Inspiracje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2015 r., ss. 159-178., 2015
  11.  „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych”  Jurysprudencja 3/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego (redakcja z  M. Król, A. Bartczak), 2014
  12.  Rozdział  w monografii: „Czysta teoria wykładni prawa? Hans Kelsen –teoretyk i konstytucjonalista” [red:] T. Stawecki, J. Winczorek, Wykładnia konstytucji, inspiracje, teorie, argumenty”A Lex Wolter Kluwers business, Warszawa 2014, ss. 37-56, 2014
  13. Książka: "Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 r., 2014
  14. Rozdział:  „Racjonalne koncepcje sprawiedliwości w poglądach Hansa Kelsena” w: „Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno-prawnej” pod redakcją B. Wojciechowskiego, M. Goleckiego, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN 9788376110530 , s. 53-74, 2008
 • Artykuły

  1. The Metaphorical Aspect of Hans Kelsen’s Pure Theory of Law, 2018, Pricipia 2018/65, ttp://www.ejournals.eu/Principia/2018/Tom-65-2018/art/13224/
  2. COGNITIVE THEORY OF METAPHOR AND JERZY WRÓBLEWSKI’S CONCEPT OF LEGAL INTERPRETATION [056-073], 2017, Hybris Internetowy Magazyn Filozoficzny 2017/39, http://magazynhybris.com/images/teksty/39/H39.05.Zalewska.pdf
  3. Objectivity and Hans Kelsen's Concept of Imputation, ARSP-B, 2016/151, ss. 147-164, 2016
  4.  "(Meta)etyka a filozofia prawa, Hybris Internetowy Magazyn Filozoficzny 2014/26, ss. 067-086, 2014
  5.  A Bird in a Cage: Chinese Constitutional Rules and Law Reform, Jura 2013/19, s. 142-150, 2013
  6. "Czy pragmatyka jest u Kelsena możliwa?", Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2013/2/2 ISSN 2299-1875 ISBN 918--83-7092-158-3, s. 169-180, 2013
  7. "Historia pewnego przyypisu. Próba rekonstrukcji dyskusji Hansa Kelsena z Jerzym Wróblewskim", Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr. 1 (2) kwiecień 2011, s. 75-85, 2011
 • Inne publikacje

  1. Hans Kelsen's Fictionalism in Generał Theory of Norms, 2021, https://youtu.be/qSC-IU2j2y0?
  2.  Hasło "Norma podstawowa", w: (red:) B. Hołyst, R. Hauser, A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, Wielka encyklopedia prawa, t. VII Teoria i filozofia prawa , Ubi societas ibi ius, Warszawa 2016, s. 256-259 , 2016
  3.  Hasło: "zarachowanie" w: (red:) B. Hołyst, R. Hauser, A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, Wielka Encyklopedia Prawa  t. VII  Teoria i Filozofia Prawa, Fundacja Ubi Societas ibi ius, s. 500-505, 2016
  4. Sprawozdanie: Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo (ogólnopolska konferencja naukowa Warszawa 14.03.2016), PiP 8/2016, s. 118-121, 2016
  5. "Traktat o wiecznym pokoju jako pierwowzór porządku prawnego Wspólnoty Europejskiej” w: „System prawny a porządek prawny] pod redakcją O. Boguckiego i S. Czepity, Szczecin 2008, ISBN 978-83-7241-657-5, s. 233-240 , 2008
  6. Zapomniana mobografia: "Ogólna teoria norm" Hansa Kelsena [w:] Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012, s. 347-356

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.