PL

dr Olgierd Górecki

Olgierd Górecki Olgierd Górecki

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.26
Dyżury w sem. zimowym 2018/2019:
wtorek godz. 15.00 - 16.00
niedziele zjazdowe godz. 11.30 - 12.30

W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt mailowy z sekretariatem Katedry

 Terminy egzaminów z przedmiotu "Doktryny polityczno-prawne" dla studentów Prawa Zaocznego:

- termin zerówkowy - każdy styczniowy dyżur przed rozpoczęciem się sesji egzaminacyjnej.

- I termin: 2 lutego (sobota), sala 3.63, godz. 10.00-11.00. Nieobecność na egzaminie jest równoważna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

- egzamin poprawkowy: 17 lutego (niedziela), sala 3.63, godz. 10.00-11.00.

 

 Terminy egzaminów z przedmiotu "Doktryny społeczno-polityczne" dla studentów Administracji Zaocznej:

- termin zerówkowy - każdy styczniowy dyżur przed rozpoczęciem się sesji egzaminacyjnej.

- I termin: 2 lutego (sobota), sala 3.63, godz. 11.00-12.00. Nieobecność na egzaminie jest równoważna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

- egzamin poprawkowy: 17 lutego (niedziela), sala 3.63, godz. 11.00-12.00.

 

Seminarium magisterskie odbędywa się w niedziele zjazdowe o godz 10.00 - 11.30 w sali 3.05. W przypadku kolizji z inymi zajęciami proszę o indywidualny kontakt mailowy. 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. "Rola mniejszości narodowych według komunitarian" [w:] J. Justyński, R. Kania (red.), Idee polityczno-prawne i społeczne jako fundamenty III Rzeczypospolitej, Płock 2018., 2018, Towarzystwo Naukowe Płockie
  2.  "Samorząd obywatelski jako przejaw właściwie funkcjonującej współnoty. Analiza zagadnienia z perspektywy doktryny politycznej komunitarian", [w:] red. R. Kania, "Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywy", Płock 2016., 2016
  3. "Wolność człowieka - doktrynalna analiza pojęcia normatywnego zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.", [w:] K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak (red.), "Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe", Łódź 2016., 2016
  4. "Ideologia wielokulturowości w geopolitycznej perspektywie konfliktu cywilizacji", [w:] red. P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał, "Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, Wrocław 2015., 2015
  5. "Metodologia głównych orientacji badawczych teorii polityki w analizie doktryn polityczno-prawnych", rozdział [w:] red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, "Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot, metoda, praktyka", Warszawa 2015., 2015
  6.  "Rekonstrukcja historycznych podstaw i ideologicznej ciągłości współczesnego liberatarianizmu", [w:] red. M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, "Tendencje rozwojowe mysli politycznej i prawnej", Wrocław 2014. , 2014
  7.  "Obrona państwa ograniczonego. Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera", Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, 2013
  8.  "Mniejszości narodowe w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej", rozdział [w:] red. D. Górecki, "Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce", Łódź 2013.
  9. „Ewolucja podstaw moralnych uzasadniających ograniczony charakter państwa w doktrynie Herberta Spencera”, [w:] „Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej”, Warszawa 2011.
 • Podręczniki, skrypty

  1. „Wstęp do nauki o państwie”, podręcznik elektroniczny napisany dla Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Łódź 2008 (współautor), 2008
 • Artykuły

  1. „Korelacja etyki z gospodarką w doktrynie Herberta Spencera”, [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. XIII, nr 2, Łódź 2010., 2009
  2. "Najwcześniejsze poglądy społeczno – polityczne Herberta Spencera jako supremacja indywidualizmu. Analiza rozprawy “The Proper Sphere of Government”, [w:] „Studia Prawno – Ekonomiczne” nr LXXV, Łódź 2007, 2007
  3. ,,Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu” [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Łódź 2011.
  4. "Granice wolności jednostki - problemy metodologiczne i klasyfikacja pojęcia" [w:] M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa (red.), Wolność, równość i własność w prawie i polityce - Wrocławskie Studia Erazmiańskie, zeszyt X, Wrocałw 2016.
  5. "Wolność słowa - komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia", [w:], Czasopismo Prawno - Historyczne, t. LXVIII, zeszyt 2, Poznań 2016.
 • Inne publikacje

  1. Głos w dyskusji zawarty w materiałach pokonferencyjnych: „Sytuacja ludności Polskiej na wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki”, zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu R.P. Bogdana Borusewicza (maj 2009), 2009
  2. „Autorytet państwa – tradycja czy wola obywateli?”, wstęp oraz korekta merytoryczna materiałów pokonferencyjnych z Drugiej Debaty Tocqueville`owskiej zorganizowanej przez Centrum Myśli Polityczno – Prawnej im. Alexisa de Tocqueville`a, Łódź 2008, 2008
  3. „Polska solidarna czy Polska liberalna. Wyzwania dla społeczeństwa, państwa i prawa”, redakcja merytoryczna Czwartej Debaty Tocquevilleowskiej, Kraków-Łódź 2011.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.