PL

dr Piotr Misztal

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.39
7 czerwca 2019 r. 10:00-11:30

12 czerwca 2019 r. 8:15-9:15;

13 czerwca 2019 r. 8:15-9:15;

14 czerwca 2019 r. 8:15-9:15

19 czerwca 2019 r. 8:00-9:30.
6 września 2019 r. godzina 10:00-11:30.
pmisztal@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356417
  • Książki, komentarze, rozdziały

    1.  1. K. Majchrzak, P. Misztal, Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia a konstytucyjne zasady prawa do sądu i zaufania obywatela do państwa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] D. Gil (red.), Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2014. (ISBN 978-83-7702-899-5).2. K. Majchrzak, P. Misztal, Dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym [w:], P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014. (ISBN 978-83-255-6676-0).3. K. Majchrzak, P. Misztal, Instytucja zawieszenia biegu terminu dla strony na czas rozpoznania wniosku o ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu na tle zmian procedury karnej i jej znaczenie dla skutecznego dokonania czynności procesowej [w:] D. Gil (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Lublin 2014. (ISBN 978-83-7702-898-8).4. K. Majchrzak, P. Misztal, Obrona formalna w nowym modelu postępowania karnego [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r.. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015. (ISBN 978-83-255-7613-4).5. P. Misztal, Ochrona sfery życia prywatnego oskarżonego w świetle art. 13 prawa prasowego [w:] A. Światłowski, Proces karny we współczesnym społeczeństwie, Kraków 2014. (ISBN 978-83-63896-19-5).6. P. Misztal, A. Misztal, Od współpracy transgranicznej do euroregionów- zarys procesu euroregionizacji, Z. E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012. (ISSN 2081-478X)7. P. Misztal, A. Misztal, Podatkowa grupa kapitałowa jako jedna z form optymalizacji zobowiązania finansowego [w:] Z. E. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014. (ISSN 2081-478X).8. P. Misztal, A. Misztal, Realizacja koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju w wybranych euroregionach na południowym pograniczu Polski, Z. E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013. (ISSN 2081-478X).9. P. Misztal, A. Misztal, Rozwój regionów w Unii Europejskiej w świetle Nowej Geografii Ekonomicznej Paula Krugmana, Z. E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012. (ISSN 2081-478X).10. P. Misztal, Stosunek pracy a instytucja tymczasowego aresztowania, Biuletyn Koła Naukowego prawa pracy, zeszyt 7, Łódź 2013. (ISBN 978- 83- 932925-4-7).11. P. Misztal, A. Misztal, Telepraca- elastyczna forma zatrudnienia jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy, [w:] Z. E. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014. (ISSN 2081-478X).12. P. Misztal, Wybrane naczelne zasady procesowe a skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, [w:] A. Światłowski (red.), Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej, Kraków 2013 (ISBN: 978-83-63896-06-5).13. K. Majchrzak, P. Misztal, Wymiar kary i środków probacyjnych a skazanie w trybie art. 335 i art. 387 k.p.k. w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego [w:] S. Fundowicz, P. Świtala (red.), ABC Administracji, Tom IV, Radom 2014 r. (ISBN 978-83-937938-3-9).14. P. Misztal, A. Misztal, Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej, Z. E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013.15. P. Misztal, K. Majchrzak, Zorganizowane grupy przestępcze wśród kibiców piłki nożnej w Polsce, [w:] K. Laskowska (red.), Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej, Białystok 2014. (ISBN 978-83-62813-51-3).16. K. Majchrzak, P. Misztal, Pozycja obrońcy w nowym modelu postępowania karnego [w:] T. Gardocka, M. Jakubik, Szkice o nowym modelu procesu karnego, Warszawa 2014. (ISBN 978-83-8017-015-5).17. K. Majchrzak, P. Misztal, Charakter dowodowy retencji danych telekomunikacyjnych w polskim postępowaniu karnym [w:] M. Pieńkowska (red.), Kortowski Przegląd Prawniczy nr 4, Olsztyn 2015 (ISSN 2300-4673).18. P. Misztal, Przymus adwokacko- radcowski w nowym modelu postępowania karnego [w:] T. Gardocka, M. Jakubik, Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku, Warszawa 2015 (ISBN 978-83-8017-072-8).19. P. Misztal, E-voting, czyli głosowanie w wyborach powszechnych za pośrednictwem sieci world wide web w Polsce [w:] A. Pyrzyńska, M. Kropkowski, J. Rzeszowski, Wyzwania współczesnego prawa wyborczego. Tom 2, Toruń 2015. (ISBN 978-83-231-3514-2).20. P. Misztal, K. Majchrzak, Status aplikanta adwokackiego i radcowskiego w procesie karnym wczoraj, dziś i jutro [w:] D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych- wczoraj, dziś i jutro, Lublin 2015. (ISBN 978-83-8061-117-7).21. P. Misztal, Dowody jawne dla oskarżonego i jego obrońcy jako podstawa orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania, [w:] M. Rogacka- Rzewnicka, K. Weitz, K. Girdwoyń, T. Zembrzuski (red.), Polskie prawo procesowe w obliczu zmian, Warszawa 2016. (ISBN 978-83-63397-45-6).22.P. Misztal, Instytucja umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego w trybie art. 59a k.k. jako przejaw oportunizmu procesowego w sprawach o drobne czyny zabronione [w:], D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016. (ISBN 978-83-8061-261-7)23. P. Misztal, Opinia o braku podstaw do sporządzenia i podpisania środka zaskarżenia objętego przymusem adwokacko-radcowskimw polskim procesie karnym, [w:] P. Czarnecki, M. Nowak (red.), Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji- gradacja środków zaskarżenia, Kraków 2016.(ISBN: 978-83-63896-35-5)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.