PL

dr Przemysław Kubiak

Przemysław Kubiak Przemysław Kubiak

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.28
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020, odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 14-16

pkubiak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356304
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Kilka uwag Romualda Hubego na temat kradzieży popełnionej ope et consilio, w: Ad laudem magistri nostri. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki, red. E. Gajda, s. 113-128, Warszawa 2018
  2. Between emotions and rationality. Remorse as mitigating circumstance in Roman military law, w: Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa, J. Urbanik, Warszawa 2016, s. 397-413, 2016
  3. Kilka uwag na temat czynnego żalu sprawcy przestępstwa w świetle cesarskiej polityki karnej, w: Justynian i prawo rzymskie, red. K. Szczygielski, Białystok 2015, s. 113-136, 2015
  4. Nemo enim tali peccato paenitentia sua nocens esse desinit – reguła prawa, czy kazuistyczne rozwiązanie?, w: Pacta sunt servanda – nierealny projekt, czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2015, s. 21-32, 2015
  5. Kilka uwag na temat surowości rzymskiego prawa karnego w świetle pism jurystów oraz retorów, w: Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2014, s. 7-20, 2014
  6. O pożarach, trzęsieniach ziemi, aniołach i innych sposobach ucieczek z więzień w antycznym Rzymie – uwagi na temat rzymskiego prawa karnego, w: Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 57-77, 2012
  7. Przekazy wczesnochrześcijańskie a damnatio ad bestias, w: Apud patres. Prawo rzymskie w  literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 53-72, 2011
  8. Ograniczanie ius vitae ac necie właścicieli niewolników a kary wykonywane na arenie, w: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Mielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s. 151-160, 2010
  9. Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie, Łódź 2014
  10. Między prywatą a racją stanu – konstytucja Justyna legalizująca małżeństwo Justyniana i Teodory, w: Ius est Ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, Lublin 2019
  11. Psychologiczne aspekty przygotowywania opinii prawnych (Część I, rozdz. 2 – współautorstwo z  prof. M. Król; Część III, rozdz. 1 i 2), w: Opinie prawne w praktyce, red. M. Król, Warszawa 2014
 • Artykuły

  1. NAJCIĘŻSZE PRZESTĘPSTWA SZARIATU (‘HUDUD’) W ŚWIETLE UWAG ZAWARTYCH W KLASYCZNYM PODRĘCZNIKU ‘UMDAT AL-SALIK’ AL-MISRIEGO, 2019, Zeszyty Prawnicze 19.3, s. 155-184
  2. Kilka uwag na temat igrzysk z udziałem dzikich zwierząt w antycznym Rzymie, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 16/2017, s. 109-130 , 2017
  3. Od przypadku do przypadku - czyli o casus na gruncie rzymskiego prawa karnego w świetle pism retorycznych Cycerona, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, tom XIII/4, rok 2016, s. 5-25, 2016
  4. O empatii i wypaleniu w pracy studenta kliniki prawa – czyli jak pomagać i się nie przejmować, Klinika 18(22)/2015, s. 9-13, 2015
  5. Szkice z zakresu rzymskiego prawa karnego – damnatio ad bestias, SPE, 82/2010, s. 107-124, 2012
  6. ‘Damnatio ad bestias’ – rodzaj kary śmierci czy sposób jej wykonania?, Zeszyty Prawnicze UKSW, 11.1/2011, s. 181-193, 2011
  7. Skazanie na śmierć na arenie – wymiar sprawiedliwości czy operacja finansowa?, Studia Prawnoustrojowe 12/2010, s. 95-107, 2011
  8. Czyn Patroklosa a rzymskie prawo karne - czyli o przestępstwach popełnionych w afekcie w  antycznym Rzymie, Studia Prawnicze KUL (1)57/2014, s. 61-83
  9. Czynny żal jako okoliczność łagodząca odpowiedzialność sprawcy w świetle pism jurystów oraz retorów, Studia Prawnoustrojowe 27/2015, s. 11-26
  10. Imprisonment of tax non-payers – an abuse of power or a measure of legal discipline?, Studia Ceranea 2/2012, s. 45-52
  11. Kilka uwag na temat znajomości prawa u mówców sądowych republikańskiego Rzymu, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 8(1) 2015, s. 1-24
  12. Some Remarks on 'Tolerant Criminal Law of Rome' in the Light of Legal and Rhetorical Sources, Studia Prawnoustrojowe 25/2014, s. 189-202
  13. Stan nietrzeźwości jako „afekt” w rzymskim prawie karnym?, Zeszyty Prawnicze 15.1/2015, s. 33-52
  14. Szkice z zakresu rzymskiego prawa karnego – skazanie do szkoły gladiatorów (damnatio in ludum), SPE 85/2012, s. 85-112
  15. Szkice z zakresu rzymskiego prawa karnego – skazanie na udział w igrzyskach gladiatorskich (damnatio ad gladium ludi), SPE 84/2011, s. 147-165
 • Inne publikacje

  1. 27 haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa, pod patronatem Prezydenta RP, Warszawa 2014
  2. Tłumaczenie 48 Księgi Digestów, w: Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład, Kraków 2017

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.