PL

dr Przemysław Wilczyński

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.104
soboty zjazdowe 12.00-13.00pwilczynski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356575

Seminarium dyplomowe dla studentów studiów zaocznych odbywa się w soboty zjazdowe w godz. 10.30-12.00 - sala 1.32.

 

 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. A. Wilczyńska, P. Wilczyński, Doktrynalne i konstytucyjne podstawy sprawiedliwości pomocy społecznej [w:] red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, s. 50-79., 2015
  2. Jawność administracyjna a dobro wspólne. Refleksje na tle regulacji dostępu do informacji publicznej [w:] red. B. Jaworska-Dębska, Dobre prawo sprawne rządzenie, Łódź 2015, s. 245-268., 2015
  3. Jawność administracyjna na gruncie regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej – wybrane problemy [w:] red. A. Zimny, Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, Konin 2015, s. 361-376. , 2015
  4. Akty prawotwórcze organów Szkoły wyższej [w:] red.M. Stahl, Z. Duniewska, Legislacja administracyjna, Warszawa 2012, s. 308-319., 2012
  5. A. Wilczyńska, P.Wilczyński, Sankcja administracyjna w działalności szkoły wyższej  [w:] red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne, Warszawa 2011, s. 421-432. , 2011
  6. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, cz 2: Zadania i kompetencje, Warszawa 2011 (współautorstwo)., 2011
  7. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, cz. 1, Ustrój, Warszawa 2010 (współautorstwo)., 2010
  8. P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, Zarys encyklopedyczny, Warszawa 2010 (współautorstwo)., 2010
 • Artykuły

  1. Czynności konsensualne w działaniach administracji publicznej – uwagi na tle koncepcji porozumienia administracyjnego w projekcie ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego i poglądach doktryny, Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka, nr 1/2010, s. 92-111., 2010
  2. Pomocniczość jako zasada udziału podmiotów niepublicznych w realizacji zadań administracji publicznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 69, 2009, s. 125-145., 2009
  3. Wolność palenia wyrobów tytoniowych? Artykuł dyskusyjny, Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka, nr 3/2007, s. 61-104. , 2007
 • Inne publikacje

  1. Materiały dla uczestników szkolenia „Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST”; moduł „Dostęp do informacji publicznej”, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Warszawa 2014, 113 s., 2014
  2. Materiały dla uczestników szkolenia „Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST”; moduł „Pomoc społeczna”, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Warszawa 2012, 99 s., 2012
  3. Materiały dla uczestników szkolenia „Wzmocnienie potencjału samorządowych kolegiów odwoławczych, Pomoc społeczna, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Warszawa 2012, s. 61-131., 2012
  4. M. Lewicki, P.Wilczyński, Administracja publiczna, Polski Uniwersytet Wirtualny 2009., 2009
  5. M. Lewicki, P.Wilczyński, Prawo i postępowanie administracyjne, Polski Uniwersytet Wirtualny 2009., 2009

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.