Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Postępowania Cywilnego II

Pokój: 4.91
środa 15.30-17
rkulski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356595

Ogłoszenie

Link do dyżuru:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W dniu 06.04 dyżur Prof. R. Kulskiego odbędzie się w godz. 15-16.

 

 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Sposób prowadzenia dowodów w postępowaniu przed sądem polubownym, [w:] Sądy polubowne i mediacja pod redakcją Jana Olszewskiego, Warszawa 2008, s. 269 i n., 2008
  2. Komentarz do artykułów 505[15] - 505[37] kodeksu postępowania cywilnego [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz pod redakcją prof. Kazimierza Piaseckiego, Warszawa 2010, s. 713-771.
 • Artykuły

  1. Modele określenia członkostwa w grupie w postępowaniu wszczętym na podstawie class action, [w:] Współczesne przemiany postępowania cywilnego pod redakcją P. Pogonowskiego, P. Ciocha, E. Gapskiej, J. Nowińskiej, Warszawa 2010, s. 158-174, 2010
  2. Some Remarks on the Course of Polish Electronic Proceedings by Writ of Payment, [w:] Electronic Justice – Present and Future edited by M. Kengyel, Pécs 2010, s. 17-26, 2010
  3. Powództwo grupowe w świetle amerykańskiego federalnego prawa procesowego cywilnego, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin – Niechorze 28-30.9.2007 r. Pod red. prof. H. Doleckiego i dr K. Flagi-Gieruszyńskiej, Warszawa 2009, s. 189-204, 2009
  4. Aggregate Proceedings as Tools for Providing Efficiency in Civil Procedure, [w:] Oral and Written Proceedings: Efficiency in Civil Procedure, vol. II: Presentations. Federico Carpi, Manuel Ortells Ramos ed., Universitat de Valencia Press, 2008, s. 425-446, 2008
  5. Umowy o jurysdykcję krajową w poszczególnych rodzajach postępowania cywilnego, [w:] W kierunku sprawnego państwa. Publiczno-prawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Red. M. Thorz,  Częstochowa 2008, s. 147-170, 2008
  6. Strona procesowa w federalnym postępowaniu cywilnym Stanów Zjednoczonych Ameryki, Studia Prawno-Ekonomiczne 2007, tom LXXV, s. 99 i n., 2007
  7. Teoretyczne koncepcje postępowania grupowego, Polski Proces Cywilny 2011, nr 1, s. 28-45.
 • Inne publikacje

  1. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Elementy ustności i pisemności w postępowaniu sądowym - skuteczność w procesie cywilnym” zorganizowanej w Gandii oraz Walencji przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Walencji i Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Procesowego w dniach 6-8 listopada 2008 r., Państwo i Prawo 2009, z. 8, s. 129-130, 2009
  2. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nowe tendencje rozwoju w prawie postępowania cywilnego – między Wschodem a Zachodem” zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego i Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Procesowego w Wilnie w dniach 26-27 kwietnia 2007, Państwo i Prawo 2007, nr 11, s. 130 i n. (współautor), 2007

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.