PL

dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. UŁ

Sylwia Wojtczak Sylwia Wojtczak

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Polityki Prawa

Pokój: 4.21 (albo 1.23)
W tygodniach zjazdowych niedziela 13.00-14.00.
W tygodniach niezjazdowych czwartek 13.45-14.45.

Z powodu innych obowiązków służbowych odwołuję dyżur w dniu 7 listopada 2019 r.
swojtczak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356427

Zaliczenia i egzaminy z semestru zimowego

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Sylwia Wojtczak, Iwona Witczak-Plisiecka, Rafał Augustyn "Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego", 2017, Wolters Kluwer
  2. The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation, 2017, C.H. Beck
  3.  Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy, Małgorzata Król (red.), Magdalena Klauze, Sylwia Wojtczak, Małgorzata Wysoczyńska, J. Leszczyński, Paweł Łabieniec, Marcin GórskiC.H.Beck, Warszawa 2016, 2016
  4. "Neutralization of values in law", K.Pałecki (red.), J. Czapska, H. Dębska, M. Dudek, M. Pękala, M. Stępień, M. Szafrańska, S. Wojtczak, M. Zajęcki, J. Zajadło, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s.116-133., 2013
  5. hasła - "Leksykon socjologii prawa", red. A.Kociołek-Pęksa, M. Stępień, CH Beck, Warszawa 2013: Aksjologizm (s.7-11), Prawo żywe a prawo intuicyjne (s. 290-295)., 2013
  6. Professional Legal Ethics - in theory and case studies; M. Król(ed.), M. Klauze, S. Wojtczak, M. Wysoczyńska, P. Łabieniec, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013,s. 12-48, 92-106., 2013
  7. "Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study"; Małgorzata Król (red.), Magdalena Ustaborowicz, Sylwia Wojtczak, Małgorzata Wysoczyńska, Paweł Łabieniec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s.11-45, 87-99., 2011
  8. Sylwia Wojtczak, O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss.494., 2010
 • Artykuły

  1. Dwugłos w sprawie dopuszczalności sporządzenia przez radcę prawnego opinii o naruszeniu przez innego radcę prawnego zasad etyki zawodowej, 2019/2/62-75, Państwo i Prawo, współautor Małgorzata Król
  2. Kilka uwag o przydatności narzędzi lingwistyki kognitywnej do rozróżnienia wykładni rozszerzającej i wnioskowania przez analogię, 2017/1, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społacznej, http://archiwum.ivr.org.pl/832/kilka-uwag-o-przydatnosci-narzedzi-lingwistyki-kognitywnej-do-rozroznienia-wykladni-rozszerzajacej-i-wnioskowania-przez-analogie/
  3. Co zrobić z bestią? Metafora jako narzędzie kategoryzacji niektórych ludzi na przykładzie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 2016, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2016, t. 5, nr 1, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17429/1/05-Wojtczak.pdf
  4. Wpływ konceptu "racjonalnego prawodawcy" na polską kulturę prawną", [w] Wielowymiarowość prawa, [red.] J.Czapska, M.Dudek, M.Stępień, Toruń 2014, s. 87-104, 2014
  5. Stosunek prawa polskiego do aktów supererogacyjnych, [w] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, [red.] A.Dębiński, Lublin 2013, s. 431-447, 2013
  6. Modele nauk prawnych i edukacji prawniczej według Jerzego Wróblewskiego, [w] Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, [red.] T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski, C.H.Beck, 2011, s. 25-40, 2011
  7. Wpływ piśmiennictwa anglojęzycznego z zakresu prawoznawstwa na paradygmat polskiej teorii prawa, [w] Czy koniec teorii prawa?, [red.] Paweł Jabłoński, Wrocław 2011, 2011
  8. Co krytyk teatru muzycznego (item krytyk operowy) powinien wiedzieć o niewspółmierności - współautor: Ziemowit Wojtczak, artykuł w: Od literatury i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red.: Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański, Wdawnictwo MADO, Toruń 2010, s. 343 - 363, 2010
  9. Kilka uwag o sposobie patrzenia na kryzys gospodarczy z prawniczej perspektywy. [w:] Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. [red.] J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 303-314, 2010
  10. Problem odesłań pozasystemowych do norm niezgodnych z porządkiem prawnym,  Studia Prawno-Ekonomiczne, t.81, 2010, s. 179-208, 2010
  11. Założenie niewspółmierności wartości  a dyskrecjonalność sędziowska. [w:] Dyskrecjonalność w prawie. [red.] T. Stawecki, W. Staśkiewicz, LexisNexis Waszawa 2010, s. 489-500, 2010
  12. Konflikt polityczny i konflikt moralny jako czynniki odpowiadające za nieuniwersalność wykładni prawa., [w] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, [red.] P. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 187-201, 2009
  13. Czy prawnikom potrzebna jest mitologia?, [w] Etyka, deontologia, prawo, [red.] P. Steczkowski, Rzeszów 2008, s. 384-396, 2008
  14. Kilka uwag o pojęciu niewspołmierności oraz o jego przydatności dla filozofii i teorii prawa, [w] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno-prawnej, [red.] B. Wojciechowski, M. J. Golecki, Toruń 2008, s. 248-262, 2008
  15. Zawłaszczenie i wywłaszczenie jako dwie skrajne strategie teoretyków i filozofów prawa wobec postmodernizmu, [w] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, [red.] M. Błachut, Kolonia Limited, Wrocław 2007, str. 131-140, 2007
  16. O przyczynach nieporozumień związanych z użyciem terminu "źródło prawa", Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 73, 2006, s. 9-29, 2006
  17. Aksjologicznie uwarunkowany wzorzec tworzenia prawa a integracja europejska - wybrane zagadnienia, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, [red.] S. Wronkowska, Zakamycze, Kraków 2005, s. 261-269, 2005
  18. Zasady techniki prawodawczej - kilka uwag dodatkowych, Państwo i Prawo, z.10/2005, s. 101- 106, 2005
  19. Zasady techniki prawodawczej - luka w prawie?, Państwo i Prawo, z.1/2005, s. 44 - 55, 2005
  20. Lex retro non agit .Obsah zásady – teoretická analýza. Právny obzor, 87, 2004, è. 5, s. 394 – 401., 2004
  21. Kilka uwag o aksjologicznym aspekcie zasady lex retro non agit, [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, [red.] L.Leszczyński, Wydawnictwo UMCS, Lubin 1999, s. 223-235 , 1999
  22. Wiele pytań o normatywność prawa. Artykuł polemiczno-recenzyjny książki Bartosza Brożka "Normatywność prawa", Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013/2, s.85-97
 • Glosy

  1. glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, zeszyt 5, s.278-280, 2000
 • Inne publikacje

  1. Sprawozdanie z XX Jubileuszowego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Archiwum Filozofii Prawa i FIlozofii Społecznej nr 2(5) z 2012 r., 2012

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.