PL

prof. dr hab. Urszula Promińska, prof.

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.06
wtorek godz. 12.00-14.00
uprominska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354668

zimowa sesja egzaminacyjna w r. ak. 2018/2019

1. Egzamin z prawa gospodarczego i handlowego (prawo wieczorowe)

Termin I - ustny, godz. 10.00, pok 4.06

 • 22 stycznia 2019 r.
 • 24 stycznia 2019 r.
 • 29 stycznia 2019 r.
 • 31 stycznia 2019 r.

Zapisy:
Zapisy w systemie USOS od dnia 14.01.2019 r godz. 8.00 do dnia 21.01.2019 r godz. 20.00

Termin II - ustny na dyżurach od 12.02.2019 r. -

Zapisy  poprzez e-mail: uprominska@wpia.uni.lodz.pl  od dnia 22.01.2018 r. 
W treści maila prosze podać przedmiot egzaminu oraz Imię i Nazwisko Studenta wraz z nr indeksu. 

2. Egzamin z prawa własności przemysłowej

Termin I - ustny, godz. 10.00, pok 4.06

 • 23 stycznia 2019 r
 • 30 stycznia 2019 r.

Zapisy:
Zapisy w systemie USOS od dnia 14.01.2019 r godz. 8.00 do dnia 21.01.2019 r godz. 20.00

Termin II - ustny na dyżurach od 12.02.2019 r. -

Zapisy  poprzez e-mail: uprominska@wpia.uni.lodz.pl  od dnia 22.01.2018 r. 
W treści maila prosze podać przedmiot egzaminu oraz Imię i Nazwisko Studenta wraz z nr indeksu. 

 

Seminarium V roku r. ak. 2019/2020

UWAGA!!!

Pierwsze seminarium magisterskie dla V roku (studia stacjonarne, niestacjonarne wieczorow oraz zaoczne)  - spotkanie organizacyjne( wybór tematów prac magisterskich) - w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego odbędzie się 17 pażdziernika 2019 r o godz. 17.00 w sali 04 (poziom -1).

Poniżej lista proponowanych tematów prac magisterskich. Przydzielenie tematów odbędzie się na seminarium ogolnycm. Tematy oznaczone kolorem szarym (wyblakłe) i opatrzone adnotacją "(zajęte - ..)" są to tematy autorkie magistrantów, już wybrane i przydzielone

Lista proponowanych tematów prac magisterskich r. ak. 2019/2020

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Znaki towarowe i prawa ochronne (w:) E.Nowińska, U.Prominska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 5, LexisNexis 2011., 2011
  2. Kilka uwag na temat regulacji firmy w przepisach k.c. i w Projekcie Kodeksu Cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Okolskiego, Warszawa 2010, 2010
  3. Negocjacje w ujęciu noweli Kodeksu cywilnego z 2003 r. [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Wrocław 2008, (red. E.Gniewek, K.órska, P.Mahnikowski), C.H.Beck, Warszawa 2010, 2010
  4. Rozdz.VIII. Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. Tom 9., (red. W.J.Katner), C.H.Beck, Warszawa 2010, 2010
  5. Umowa o współpracę gospodarczą, Umowy założycielskie [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. Tom 9., (red.W.J.Katner), C.H.Beck, Warszawa 2010, 2010
  6. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej, Znak towarowy i prawo ochronne na znak towarowy [w:] Własność intelektualna w działalności przedsiębiorców, Łódź 2010 , 2010
  7. Wstęp [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer business, (redakcja naukowa W.J.Katner, U.Promińska) Warszawa 2010, 2010
  8. Znaki towarowe i prawa ochronne [w:] E.Nowińska, U.Promińska,M.duVall, Prawo własności przemysłowej, wyd.5 uaktualnione i rozszerzone, LexisNexis, Warszawa 2010, 2010
  9. Firma i prokura [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz (red. M.Pyziak-Szafnicka), Lex Wolters Kluwer 2009, 2009
  10. Znak towarowy powszechnie znany i nieuczciwy agent [w:] Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz (red.A.Adamczak, A.Szewc),Lex Wolters Kluwer 2008, 2008
  11. Znaki towarowe i prawa ochronne [w:] E.Nowińska, U.Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 4, LexisNexis 2008, 2008
  12. Spółka partnerska [w:] System Prawa Handlowego. Prawo spółek handlowych (red. S. Włodyka), t. 2A, C.H.Beck 2007, 2007
  13. Znaki towarowe i prawa ochronne [w:] E.Nowińska, U.Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 3, LexisNexis 2007, 2007
  14. Spółka partnerska. Zagadnienia wybrane, Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 2006
  15. Znaki towarowe i prawa ochronne [w:] E.Nowińska, U.Promińska, M. du Vall,Prawo własności przemysłowej, wyd.2, LexisNexis 2005, 2005
  16. Odpowiedzialność naruszającego prawo ochronne na znak towarowy [w:] Odpowiedzialność cywilna, Księga pamiątkowa ku czci prof. A.Szpunara, Zakamycze 2004, 2004
 • Artykuły

  1. Znaczenie prawne wcześniejszego używania znaku towarowego na gruncie regulacji prawa znaków towarowych, PPH 2007, nr 12, , 2007
  2. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, z. 68, 2006, 2006
  3. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, Zeszyty Naukowe UŁ, z. 86, 2004, 2004
  4. Przepisy intertemporalne w zakresie znaków towarowych, PPH 2004, nr 1, 2004
  5. Ryzyko pomyłki jako przesłanka naruszenia prawa do znaku towarowego w świetle orzecznictwa ETS i sądów krajowych państw Unii, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 28, Kielce 2004, 2004
 • Inne publikacje

  1. Recenzja książki M.Kondrat: Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, PiP 2009, nr 5, 2009
  2. Kwestia wcześniejszego używania takiego samego lub podobnego znaku towarowego wobec jego późniejszej rejestracji na rzecz innego podmiotu, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 31, Kielce 2007, 2007
  3. Zdolność rejestrowa Wspólnotowego znaku towarowego. Zagadnienia szczególne, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 30, Kielce 2006, 2006

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.