PL

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof.

Włodzimierz Nykiel Włodzimierz Nykiel

Kontakt, dyżury

Kierownik katedry
Katedra Prawa Podatkowego

Pokój: 4.66
wtorki godz. 11.30-12.30, pok. 4.66

wnykiel@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354690

Seminarium

Uprzejmie informuję, że seminarium w r.ak. 2019/2020 - odbywać się będzie we wtorki w godz. 9.00-10.30 sala 1.24 - od 8 października 2019 r.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, redakcja wraz z A. Mariańskim i współautorskwo (współautorzy: M. Bogucka, T. Kardach, E. Klimek, J. Kordal, H. Kryszczak, Z. Kukulski, A. Mariański, T. Miłek, D. Strzelec, M. Turzyński), wyd. V – Gdańsk 2010, 2010
  2. Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010 (współautorzy: S. Babiarz, A. Mariański)., 2010
  3. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, redakcja wraz z A. Mariańskim i współautorskwo (współautorzy: M. Bogucka, T. Kardach, E. Klimek, J. Kordal, H. Kryszczak, Z. Kukulski, A. Mariański, T. Miłek, D. Strzelec, M. Turzyński), wyd. IV – Gdańsk 2009, 2009
  4. Protection of Taxpayer’s Rights, European, International and Domestic Tax Law Perspective, Edited by W. Nykiel, M. Sęk, Wolters Kluwer, Warszawa 2009., 2009
  5. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, redakcja wraz z A. Mariańskim i współautorskwo (współautorzy: M. Bogucka, T. Kardach, E. Klimek, J. Kordal, H. Kryszczak, Z. Kukulski, A. Mariański, T. Miłek, D. Strzelec, M. Turzyński), wyd. III – Gdańsk 2008, 2008
  6. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, redakcja wraz z A. Mariańskim i współautorskwo (współautorzy: M. Bogucka, T. Kardach, E. Klimek, J. Kordal, H. Kryszczak, Z. Kukulski, A. Mariański, T. Miłek, D. Strzelec, M. Turzyński), wyd. II – Gdańsk 2007, 2007
  7. Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego, ODDK, Gdańsk 2007 (współautorzy: A. Mariański, D. Strzelec, E. Walińska, W. Bojanowski, A. Wencel)., 2007
 • Artykuły

  1. Art. 11 Odsetki, w: Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010, (współautor Z. Kukulski)., 2010
  2. Il regime polacco dei finanziamenti a debito ed in conto capitale alla luce del principo di neutralita, normative fiscale comunitaria e giurisprudenza della Corte di Giustizia, “Studi Tributari Europei”, 2010, Nr 1 (współautorzy: Z. Kukulski, M. Wilk), tłum. z j. ang., 2010
  3. Normy prawa finansowego, w: System prawa finansowego, Teoria i nauka prawa finansowego, red. C. Kosikowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010., 2010
  4. Pojęcie i konstrukcja podatku, w: System prawa finansowego, Prawo daninowe, red. L. Etel, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010., 2010
  5. Poland: Recent Cases: Krzysztof Filipiak and Elektrownia Pątnów II, w: ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2009, M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer (Eds.), Linde Verlag, Wien 2010, (współautor M. Sęk)., 2010
  6. Polish equity and debt financing regime in the light of neutrality principle, EC tax law and ECJ case-law, “European Tax Studies”, 2010, Nr 1 (współautorzy: Z. Kukulski, M. Wilk)., 2010
  7. Regimen polaco de financion por deudas y por acciones a la luz del principio de neutralidad y del Derecho y la jurisprudencia comunitarios, “Estudios Tributarios Europeos”, 2010, Nr 1 (współautorzy: Z. Kukulski, M. Wilk), tłum. z j. ang., 2010
  8. Legislacja podatkowa, pr. zb. pod red. B. Brzezińskiego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, w: Toruń 2009 (współautor B. Brzeziński)., 2009
  9. Sprawa Uwe Ruffler, w: Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2009 (współautor T. Kardach)., 2009
  10. Zasady ogólne prawa podatkowego, w: Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, w: pr. zb. pod red. B. Brzezińskiego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009 (współautor B. Brzeziński)., 2009
  11. Zasady podatkowe, w: Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, pr. zb. pod red. B. Brzezińskiego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009., 2009
  12. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony. Prawo do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, „Prawo i Podatki”, 2008, Nr 1., 2008
  13. Pojęcie podatku, rodzaje podatków, w: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce, dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008., 2008
  14. Raport generalny dotyczący ochrony praw podatnika, "Kwartalnik Prawa Podatkowego", 2008, Nr 2, (współautor M. Sęk). , 2008
  15. The Uwe Rüffler Case w:ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2008, Series on International Tax Law, M. Lang (Ed.), (M. Lang, P. Pistone, J. Schuch C. Staringer, Eds.), Wien 2008 (współautor T. Kardach). , 2008
  16. Caracteristicas esenciales del procedimento tributario en Polonia, “Cronica Tributaria”, 2007, Nr 124 (współautor W. Chróścielewski)., 2007
  17. Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, cz.I i II, „Przegląd Podatkowy”, 2007, Nr 5 i 6 (współautor D. Strzelec), 2007
  18. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia podstawowe, „Serwis Monitora Podatkowego”, 2007, Nr 3., 2007
  19. Nałogowyje lgoty i oswobożdienija w juridiczeskoj konstrukcii nałoga: osnownyje teoreticzeskije woprosy, w: Sowremiennoje problemy teorii nałogowogo prawa, Woroneż 2007., 2007
  20. Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie – konsekwencje podatkowe, „Monitor Podatkowy”, 2007, Nr 9, (współautor: A. Mariański)., 2007
  21. Poland-National Report, w: 17th Congress of the International Academy of Comparative Law, Tax Law Session, Utrecht, The Netherlands, July 16-22, 2006, Michigan State Journal of International Law, Volume 15, 2007, (współautor: Z. Kukulski)., 2007

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.