PL

dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Prawa Podatkowego

Pokój: 4.95
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020 odbywać się będą we wtorki godz. 14.00-15.00,
oraz w soboty zjazdowe godz. 11.30- 12.30

Proseminarium odbywać się będzie we wtorki o godz. 12.00 , sala 1.24


zkukulski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354603

Proseminarium

Proseminarium odbywać się będzie we wtorki godz. 12. 00, sala 1.24

podatek od spadków i darowizn

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Komentarz do art. 11 ustawy o podtaku dochodowym od osób prawnych (Transfer pricing) [w:] Komentarz do usatwy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015, Wydanie X uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 229-272 (współautor W. Nykiel). , 2015
  2. Komentarz do art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61 ustawy o podatku dochodwoym od osób prawnych (Odsetki od pożyczek udzielanych spółce przez wspólnika - tzw. niedostateczna kapitalizacja) [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015. Wydanie X uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 617-649., 2015
  3. Komentarz do art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015. Wydanie X uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 959-988. , 2015
  4. Komentarz do art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Skala podatkowa) [w:] Komentarz do ustawy o podtaku dochodowym od osób fizycznych. Wydanie II uaktualnione pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) Gdańsk 2015, s. 912-927. , 2015
  5. Komentarz do art. 3 ustawy o podtaku dochodowym od osób fizycznych (Nieograniczony obowiązek podtakowy) [w:] Komentarz do ustawy o podtaku dochodowym od osób fizycznych 2015, Wydanie II uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 58-76., 2015
  6. Komentarz do art. 3-4 ustawy o podtaku dochodowym od osób prawnych (Nieograniczony obowiązek podatkowy i Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) [w:] Komentraz do ustawy o podtaku dochodowym od osób prawnych 2015. Wydanie X uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 73-86. , 2015
  7. Komentarz do art. 4a ustawy o podtaku dochodowym od osób fizycznych (Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) [w:] Komantarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydanie II uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 77-87. , 2015
  8. Komentarz do art. 6 i 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dochodu małżonków oraz inne przypadki łącznego opodatkowania małżonków) [w:] Komentarz do ustawy o podtaku dochodowym od osób fizycznych. Wydanie II uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 115-133., 2015
  9. Komentarz do art. 7 ustawy o podtaku dochodowym od osób fizycznych 9Dochody małoletnich dzieci) [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydanie II uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 133-142., 2015
  10. Komentarz do art. 9a ustawy o podtaku dochodowym od osób prawnych (Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi) [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015. Wydanie X uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 162-175. , 2015
  11. Kometarz do art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Alternatywne metody kalkulacji wysokości odsetek stanowiących koszty uzyskania przychodów) [w:] Komentarz do ustawy o podtaku dochodowym od osób prawnych 2015. Wydanie X uaktualnione, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK), Gdańsk 2015, s. 423-424. , 2015
  12. Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, IBSN: 978-83-264-7963-2, monografia; 447 stron., 2015
  13. Eliminacja podwójnego opodtakowania w sensie prawnym i ekonomicznym w obszarach niezharmonizowanych w kontekście integracji europejskiej [w:] Z teorii i praktyki prawa finansowego. Księga pamiatkowa dla Profesor Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 29-58 (współautor W. Nykiel), 2014
  14. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od fizycznych, Wydanie 1, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2014, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, komentarze do art. 3, art. 4a, art. 6, art. 7 oraz art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, IBSN: 978-83-7804-110-8, s., 2014
  15. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wydanie IX uaktualnione, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2014, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, komentarze do art. 3-4, art. 9a, art. 11, art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61, art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych., 2014
  16. Komentarz do wyroku TS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH v. Finanzamt Steinfurt, ECR 2002, s. 1-11779, [w:] Orzecznictwo Trybunału Soprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa, IBSN: 978-83-264-4300-08, s. 265-278. , 2014
  17. Komentarz do wyroku TS z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-524/04 Test Claimants in The Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland I-2107, [w:] Orzecznictwo Trybunału Soprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa, IBSN: 978-83-264-4300-08, s. 467-486. , 2014
  18. Komentarz do wyroku TS z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie C-105/07 Lammers & Van Cleef NV v. Belgische Staat, I-173 [w:] Orzecznictwo Trybunału Soprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. W. Nykiel, A. Zalasiński, Wolters Kluwer, Warszawa, IBSN: 978-83-264-4300-08, s. 588-597. , 2014
  19. Międzynarodowe prawo podatkowe [w:] Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, pod red. W. Nykiela i M. Wilka, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2014, IBSN: 978-83-9231-01-4, str. 135-169. , 2014
  20. Rodzaje podatków, [w:] Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, pod red. W. Nykiela i M. Wilka, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2014, IBSN: 978-83-9231-01-4, str. 79-94. , 2014
  21. Rozdział 9: Wybrane problemy dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, (współ. D. Strzelec), [w:] Podmioty powiązane. Ceny transferowa. Dokumentacja podatkowa, red. W. Nykiel, D. Strzelec, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, IBSN 978-83-264-3325-2, str. 228-263, 2014
  22. Rozdział: Wprowadzenie do problematyki cen transferowych, (współ. W. Nykiel), [w:] Podmioty powiązane. Ceny transferowa. Dokumentacja podatkowa, red. W. Nykiel, D. Strzelec, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, IBSN 978-83-264-3325-2, str. 17-54. , 2014
  23. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wydanie VIII uaktualnione, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2013, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, komentarze do art. 3-4, art. 9a, art. 11, art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61, art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, IBSN: 978-83-7804-105-4., 2013
  24. Komentarz do Modelu Umowy OECD, praca zbiorowa pod red. B. Brzezińskiego, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010, komentarze do art. 11 (współautorstwo z W. Nykielem), art. 19 i 20 Modelu Umowy OECD., 2010
  25. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wydanie 1, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, komentarze do art. 3-4, art. 9a, art. 11, art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61, art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych., 2010
  26. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wydanie 1, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2009, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, komentarze do art. 3-4, art. 9a, art. 11, art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61, art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych., 2009
  27. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wydanie 1, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, komentarze do art. 3-4, art. 9a, art. 11, art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61, art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych., 2008
  28. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wydanie 1, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, komentarze do art. 3-4, art. 9a, art. 11, art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61, art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych., 2007
  29. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wydanie 1, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2006, pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, komentarze do art. 3-4, art. 9a, art. 11, art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61, art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych., 2006
  30. Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, Monografie podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, 2006
 • Podręczniki, skrypty

  1. Międzynarodowe prawo podatkowe, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, tom 3, red. M. Sęk, Wydawca; Agent PR, Łódź 2014, IBSN: 978-83-64462-07-8, str. 17-57., 2014
  2. Niedostateczna kapitalizacja , [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, tom 2, red. M. Sęk, Wydawca; Agent PR, Łódź 2014, IBSN: 978-83-64462-06-1, str. 513-526. , 2014
  3. Wykładnia w prawie podatkowym, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, tom 1, red. M. Sęk, Wydawca; Agent PR, Łódź 2014, IBSN: 978-83-64462-05-4, str. 85-106., 2014
  4. Prawo podtakowe. Podręcznik, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012, s. 1-268 (współautor D. Strzelec). , 2012
 • Artykuły

  1. Konwencja Modelowa ONZ w sprawie unikania podwójnego opodtakowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się a polska praktyka traktatowa, po red. D.J. Gajewskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2015, s. 101-112., 2015
  2. Praktyka traktatowa państw BRICS a bilateralne umowy podtakowe zawarte przez Polskę. "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2015, nr 3, s. 9- 37. , 2015
  3. Trendy w polskiej praktyce traktatowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2015, nr 1, s. 39-62., 2015
  4. Bilateralne umowy podatkowe o unikaniu niektórych kategorii dochodów osiąganych przez osoby fizyczne w polskiej praktyce traktatowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014, n 1, str. 7-33., 2014
  5. Bilateralne umowy podatkowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu spadków w polskiej prakityce traktatowej, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2014, nr 2, s. 7-27., 2014
  6. Bilateralne umowy podatkowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu spadków w polskiej praktyce traktatowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014, nr 2, str. 7-27., 2014
  7. Eliminacja p[odwójnego opodatkowania w sensie prawnym i ekonomicznym w obszarach niezharmonizowanych w kontekście integracji europejskiej (współautor: W. Nykiel), [w:] Z teorii i praktyki prawa finansowego. Księga jubileuszowa dla profesor Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2014, IBSN 978-83-7969-095-4, str. 29-58., 2014
  8. Trendy w polskiej praktyce traktatowej przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej", "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2014, nr 4, s. 61-82., 2014
  9. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym w polskiej praktyce traktartowej, 'Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2014, nr 3, s. 7-22., 2014
  10. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym w polskiej praktyce traktatowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014, nr 3, str. 7-22., 2014
  11. Umowy o unikaniu podwójnego opodtakowania niektórych kategorii dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2014, nr 1, s. 17-43., 2014
  12. Negatywna integracja uregulowań prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, [w:]  Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Łódź, 5-6 czerwca 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, IBSN: 978-83-7969-015-2, str. 279-290., 2013
  13. Prawnopodatkowe ograniczenia swobody finansowania podmiotów zależnych (współ. D. Strzelec), [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom V. Przedsiębiorczość. Aspekty prawne, POltyext sp. z o.o. Akademia Leona Koźmińskego, Warszawa 2013, ISSN 2080-1084, s. 315-345., 2013
  14. The Elimination of Double Taxation in Juridical Sense form Polish Perspective, Teaching Crossroads, 8th Erasmus Week, Instituto Politechnico de Braganca 2013, s. 15-29., 2013
  15. Corporate Financing and Tax Neutrality, współautorzy: W. Nykiel, M. Wilk, European Tax Studies 2010, publikacja on-line http://ste.seast.org/articoli/pdf/polonia.eng.per.pdf.2.pdfhttp://ste.seast.org/articoli/pdf/polonia.it.per.pdf.2.pdfhttp://ste.seast.org/articoli/pdf/Polonia.sp.per.pdf , 2010
  16. Klauzula zwalniająca odsetki w związku z pożyczką udzieloną przez bank zagraniczny w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, Nr. 2, s. 49-68. , 2009
  17. Michigan Sate Journal of International Law, 17th Congress of the International Academy of Comparative Law, Tax Law Section, Utrecht, The Netherlands, July 16-22, 2006, Poland - National Report, współautor: W. Nykiel, Vol. 15, Issue 2, 2007., 2007
  18. Restricting in the legislative Power to taxes, współautor W. Nykiel, [w:] Raport Polonais, Présentès au XVIIe Congrès International de Drioit Comparè, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 199-215.2007, 2007
  19. Klauzula generalna obejścia prawa podatkowego – rozwiązanie problemu czy więcej nowych kłopotów?, [w:] Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu, pod. Red. H. Dzwonkowskiego, Biblioteka Monitora Podatkowego, , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005. , 2005
  20.  Poland's Experience with the Accesion to the EU -Incone Tax Perspective, [w:] International Scientific Conference 2016. Full Paper. EU Association Agreement: Legal, Political and Economic Aspects, Tbilisi 2016 (współautor: Małgorzata Sęk) 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.