PL

Dział obsługi studentów

Dyżury dziekanów

Aktualne informacje o dyżurach dziekanów znajdują się w zakładce WŁADZE WYDZIAŁU.

 

SYSTEM KOLEJKOWY

Wydawanie biletów rozpoczyna się 30 minut przed dyżurem i kończy 20 minut przed zakończeniem. Każdy bilet jest identyfikowany po numerze pesel wprowadzonym na biletomacie. 

Opiekunowie I roku (2019/2020)

STUDIA STACJONARNE 

Opiekunowie I roku (2019/2020)

STUDIA NIESTACJONARNE

Szanowni Studenci,

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego zawiesił od dnia 11 marca 2020 r. do 23 sierpnia 2020 r. działalność dydaktyczną Uczelni we wszystkich trybach i formach kształcenia, z wyjątkiem zajęć prowadzonych za pośrednictwem środków nauczania na odległość . Dotyczy to także egzaminów, zaliczeń, konsultacji i innych form wymagających bezpośredniego kontaktu osób.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ograniczył dostęp nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów i osób trzecich do budynków Uniwersytetu Łódzkiego  wyłącznie do sytuacji, które są bezwzględnie konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Uczelni.   

Wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo Studenci,

w związku z wydanymi regulacjami w sprawie szczególnego trybu przeprowadzenia egzaminów, zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz wydanym zarządzeniem Pani Dziekan nr 36 z dnia 6 maja 2020r w sprawie organizacji egzaminów w letniej sesji roku akademickiego 2019/2020, informujemy o możliwości zaliczenia semestru letniego/roku akademickiego 2019/2020 wyłącznie drogą elektroniczną. Student, który uzyskał wszystkie wymagane w semestrze/roku zaliczenia jest zobowiązany do zweryfikowania poprawności ocen wpisanych do systemu USOS i zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

Studenci ostatniego roku studiów, po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zweryfikowaniu ich poprawności w systemie USOS, proszeni są o niezwłocznie zgłoszenie drogą mailową wniosku o zaliczenie roku do pracownika DOS obsługującego dany kierunek.

Kierujący pracą dyplomową zgłasza pracownikowi Działu Obsługi Studentów, dane do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dwa tygodnie przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić przed tym terminem w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

Zgodnie z Rozporządzenia MNiSW nie składacie Państwo pracy dyplomowej w formie papierowej, wystarczy wgranie pracy dyplomowej i jej akceptacja przez kierującego pracą w systemie APD oraz załączenie w formie osobnego pliku oświadczenia.

Zgodnie z Komunikatem Pana Rektora egzaminy dyplomowe z semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 mogą odbywać się od 15 czerwca 2020r.

 


 • Prawo - studia stacjonarne

  mgr Monika Adamiak

  pokój 2.30
  tel. 42 6354644

  madamiak@wpia.uni.lodz.pl

   mgr Izabela Chycińska

  pokój 2.29 
  tel. 42 6356352

  ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru 

  Poniedziałek - 9:00 - 13:00

  Wtorek - 9:00 - 13:00

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 10:00:00 - 14:00

  Piątek - 9:00 - 13:00

  Sobota - NIECZYNNE

   

  Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo - studia niestacjonarne

  mgr Anita Grzesiak

  pokój 2.28
  tel. 42 6354647

  agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Dorota Getler

  pokój 2.28
  tel. 42 6354647

  dgetler@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Beata Mielcarek-Fiałkowska                                                                                                      

  Obsługa studentów III roku-studia zaoczne (2019/2020)

  pokój 2.27                                                                                                  
  tel. 42 6356351

  bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru

  Poniedziałek - 14:00-17:00 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 9:00 - 12:00

  Środa - 9:00-11:00          

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 9:00 - 12:00

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   

   

   

   

   Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Administracja - studia stajonarne I st.

  mgr Marta Wąsiewicz

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Monika Stachlewska

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżurów

  Poniedziałek - 9:00 - 13:00

  Wtorek - 9:00 - 13:00

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 09:00 - 13:00

  Piątek - 9:00 - 13:00

  Sobota - NIECZYNNE

   

   Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Administracja - studia stacjonarne II st.

  mgr Marta Wąsiewicz

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Monika Stachlewska

  pokój 2.08
  tel. 42 6354645

  mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru

  Poniedziałek - 9:00 - 13:00

  Wtorek - 9:00 - 13:00

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 9:00 - 13:00

  Piątek - 9:00 - 13:00

  Sobota - NIECZYNNE

                

   Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

   

 • Administracja - studia niestacjonarne I st.

  mgr Beata Mielcarek-Fiałkowska

  pokój 2.27
  tel. 42 6354394

  bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl

   

  Godziny dyżuru

  Poniedziałek - 14.00-17.00- (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 9:00 - 12:00

  Środa - 9:00-11:00          

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 9:00 - 12:00

  Sobota - 7:30 - 11:00, 11:30 - 13:00 (czynne w soboty zjazdowe)

   Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Administracja - studia niestacjonarne II st.

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  OBSŁUGA STUDENTÓW -I ROK

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  OBSŁUGA STUDENTÓW- II ROK

  OBSŁUGA STUDENTÓW- I ROK  (2019/2020)

   

   

  Godziny dyżuru:

   

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   

  Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.
 • Prawo zatrudnienia - kadry i płace - studia niestacjonarne

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru:

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

  Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo medyczne - studia niestacjonarne

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

  Godziny dyżuru:

   

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo podatkowe i rachunkowość - studia niestacjonarne

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

   

  Godziny dyżuru:

  Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe) 

   Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Dyplomy

  mgr Anna Tulikowska- Górnisiewicz

  pokój 2.25
  tel. 42 6354048

  email: atulikowska@wpia.uni.lodz.pl

  mgr Anna Jabłońska

  pokój 2.25
  tel. 42 6354048

  email: ajablonska@wpia.uni.lodz.pl

  Godziny dyżuru:

  Poniedziałek - 10:00 - 13:00

  Wtorek - 10:00 - 13:00

  Środa - NIECZYNNE

  Czwartek - 12:15 - 14:45

  Piątek - 8:30 - 12:00

   

   

   

  Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

   

  Wpłaty za dyplom w wysokości 60,00 złotych prosimy dokonać na poniższy numer konta:

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI,
  BANK PEKAO S.A. II O/ ŁÓDŹ
  42 124030281111001029435358

  z dopiskiem "Wydział Prawa i Administracji, opłata za dyplom", imieniem, nazwiskiem i KONIECZNIE z numerem indeksu

  W dniu odbioru dyplomu należy dostarczyć:

  • legitymację,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom,
  • dowód osobisty.

  NIEZWŁOCZNIE PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM DOSTARCZAMY 4 ZDJĘCIA DO DYPLOMU (duże dyplomowe 4,5 x 6,5 na papierze matowym). Można je wysłać pocztą (z dopiskiem "pok. 2.25" na kopecie) lub za pośrednictwem innej osoby. Po miesiącu od daty obrony dzwonimy do pokoju 2.25 (Dziekanat Dyplomy) lub piszemy maila z zapytaniem czy dokumenty po obronie są już do odbioru.

  Można ubiegać się o dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim bądź rosyjskim oraz o wystawienie suplementu w języku angielskim. W tym celu należy złozyć wniosek o wydanie takiego dokumentu wraz z dodatkowym zdjęciem takim samym jak do dyplomu polskiego i potwierdzeniem wpłaty ( jeżeli wniosek składamy przed odebraniem dokumentów w języku polskim to wpłata musi być na całą kwotę - 60 zł z polską wersję + dodatkowa opcja w języku obcym ). Opłata za dodatkowy odpis w języku obcym to 20 zł, za dodatkowy odpis suplementu w języku angielskim również 20 zł.

   Wzory do pobrania:

  1. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym wraz z odpisem suplementu w języku angielskim

  2. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

  3. wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim

   

  Absolwentom broniącym się po 01.10.2019, zgodnie z nowym Regulaminem studiów, Uczelnia na pisemną prośbę, w ramach kompletu, jeden z odpisów dyplomu może wystawić w języku obcym i jeden z odpisów suplementu w języku angielskim. Wszyscy absolwenci (obrona po 01.10.2019) zobowiązani są do wypełnienia stosownego wniosku  i dostarczenia do dziakanatu kierunkowego wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego. Bez tego dokumentu nie możemy rozpocząć procedury przygotowania dyplomu. Absolwent może ubiegać się również o dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym oraz o wystawienie suplementu w języku angielskim (poza kompletem). W takim wypadku obowiązują opłaty i wzory podań jak powyżej.  

   

   

  Jeśli dyplom i suplement jest przygotowany do odbioru, przynosimy:

  • legitymację ( nie dotyczy absolwentów studiów I-go stopnia, którzy rekrutują się na studia II-go stopnia na Uniwersytecie Łódzkim )
  • potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 60,00 zł.
  • dowód osobisty

  DYPLOM I SUPLEMENT ODBIERAMY OSOBIŚCIE lub z PEŁNOMOCNICTWEM NOTARIALNYM.

  Jeśli składają Państwo dokumenty na aplikację wystarczy złożyć "Zaświadczenie o ukończeniu studiów", które ważne jest do chwili odebrania dyplomu. Zaświadczenie powyższe można otrzymać "od ręki" jeśli w Państwa USOSwebie wyświetla się numer dyplomu.

  Jeśli zaświadczenie o którym mowa powyżej składane ma być poza Łodzią. musi zostać podpisane przez Panią Dziekan. W związku z powyższym czas oczekiwania wynosi 1 do 3 dni.

  jeśli piszą Państwo maila do Dziekanatu Dyplomy w sprawie sprawdzenia czy Państwa dyplom jest do odbioru to bezwzględnie muszą Państwo zamieścić w mailu następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • nr indeksu
  • kierunek
  • datę obrony

  Osoby, które wyślą jedynie swoje imię i nazwisko nie będą poinformowane o tym, czy ich dyplom jest gotowy do odbioru. Imiona i nazwiska powtarzają się bowiem wielokrotnie na różnych kierunkach. Proszę nie pisać i nie dzwonić jeśli od daty obrony nie minęło 30 dni.

  Osoby, które miały obronę przed 06 kwietnia 2016 roku zobowiązane są powiadomić Dziekanat Dyplomy o chęci odbioru dyplomu z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jest to związane z koniecznością ściągnięcia teczki osobowej z dokumentami z Archiwum Głównego Uniwersytetu Łódzkiego. 

 • Prawo ochrony zdrowia - studia niestacjonarne

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  pokój 2.07 
  tel. 42 6354646

  eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

   

   

   

  Godziny dyżuru:

   

   Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa - 9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe)

   

   

   

   Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

 • Prawo ochrony danych osobowych - studia niestacjonarne

  Elżbieta Adamkiewicz

  pokój 2.09 
  tel. 42 6354643

  eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.p

   

   

   

   Godziny dyżuru:

   

   Poniedziałek - 8:30 - 11:30 (nieczynne po sobocie zjazdowej)

  Wtorek - 8:30 - 11:30

  Środa -9:00-11:00

  Czwartek - 12:00 - 15:00

  Piątek - 8:30 - 11:30

  Sobota - 7:30 - 10:30, 11:00 - 13:00 (dziekanat czynny w soboty zjazdowe) 

   Do 23 sierpnia 2020 r wszystkie sprawy studenckie w Dziale Obsługi Studentów załatwiane będą w formie elektronicznej.

   

20.04.2016 Dziekanat

Zgodnie z Zarządzeniami nr 8 i 9 z dnia 24.02.2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ulegają zmianie procedury przeprowadzania egzaminów...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.