PL

Egzaminy

Informacje o egzaminach

Wszystkie aktualności związane z egzaminami przeprowadzanymi na WPiA UŁ znajdują się na podstronach pracowników

Wytyczne bezpiecznego uczestnictwa w egzaminie dla studentów WPiA.

1. Na egzamin/zaliczenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel akademicki) bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2. Na egzamin/zaliczenie nie może stawić się osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo która sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.

3. Każdy student uczestniczący w egzaminie/zaliczeniu ma obowiązek:

- używania na terenie WPiA własnych środków ochrony osobistej, w tym maseczki chroniącej nos i usta lub przyłbicy oraz korzystania z własnych przyborów piśmiennych,

- stosowania się do rygoru mycia i dezynfekcji dłoni, natychmiast po wejściu na teren budynku WPiA,

- zdezynfekować ręce przed wejściem na aulę/salę, gdzie odbywa się egzamin/zaliczenie,

- student po wejściu do auli/sali zajmuje oznaczone miejsce,

- stosować się do wyznaczonego limitu osób  oraz  bezpiecznych odległości (co najmniej 2m) w aulach/salach wykładowych, korytarzach i w przejściach na terenie WPiA,

- informowania osoby przeprowadzającej egzamin o zmianie stanu zdrowia w trakcie egzaminu.


4. W przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia wymagającego interwencji lekarskiej, student zostaje odizolowany i zostają wdrażane procedury zgodnie z zaleceniami GIS.

5. Do auli student wchodzi i wychodzi oznakowanymi drzwiami.

6. Zaleca się niepodawanie dłoni i unikanie uścisków.

7. Po zakończonym egzminie należy niezwłocznie opuścić budynek WPiA.

Zarządzenie nr 36 Dziekana WPiA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24.07.2020 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych dotyczących bezpiecznego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wytyczne dla pracowników dotyczące zasad bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów w budynku WPiA.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.