PL

Formularze i regulaminy

Zarządzenie nr 11 Dziekana WPiA UŁ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Regulation No. 79 of the Rector of the University of Lodz of 13 January 2021 on: rules of conducting diploma examinations at the University of Lodz by using the means of electronic communication

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 36 Dziekana WPiA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów w sesji letniej egzmianacyjnej roku akademickiego 2019/2020.


Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 152 Rektora UŁ z dnia 21.09.2017 r. w sprawia wprowadzenia wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej i kończącej studia podyplomowe.

Zarządzenie nr 152 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21.09.2017 r. w sprawia wprowadzenia wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej i kończącej studia podyplomowe - tekst ujednolicony.

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Instrukcja dla pracowników UŁ - elektroniczne protokoły obrony pracy dyplomowej z systemu USOS

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Wytyczne do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń.
Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń z jednoczesnym wykorzystaniem aplikacji MS Teams i platformy Moodle.
Instrukcja uczestnictwa w egzaminie - dla studenta.

 • NAGRODY

  Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - Załącznik do zarządzenia nr 53 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 174 z dn. 18.09.2020 r. z póź. zm.
   i zmianą sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wypełnione, podpisane i zeskanowane wnioski o przyznanie nagrody Rektora wraz załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:nagrody.rektora@uni.lodz.pl, do 11.12.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami musi być przesłany z adresu elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb, który ubiega się o otrzymanie nagrody Rektora.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.