Zapisy na zajęcia

Uwaga!!

O wszelkich zmianach w rejestracjach informujemy na bieżąco w harmonogramie.

Przypominamy że serwis USOSWeb jest nieczynny w godz. 21.00-22.00 - MIGRACJA

 • Informacje ogólne

  UWAGA!!!

  Uprzejmie informujemy, że od 27 września 2021 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych i wieczorowych, a od 18 października 2021 r. dla studiów zaocznych. Rozkłady zajęć obowiązujące w  semestrze zimowym 2021/22 będą dostępne od 23 września 2021 r. dla studiów stacjonarnych i wieczorowych oraz od 13 października 2021 r. dla studiów zaocznych (kierunek: administracja I stopnia od 27 października).
  Szczegóły w harmonogramie zapisów.

  Rejestracja obejmuje tylko zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2021/22

  Uprawnionymi do rejestracji będą tylko te osoby, które są aktywnymi studentami w roku akademickim dla którego odbywa się rejestracja, czyli zapisu na zajęcia w roku akad. 2021/22 np. dla 3 roku prawa stacjonarnego będzie mogła dokonać osoba która jest wpisana na etap DMPRr3 21/22.

  W trakcie trwania rejestracji nie będzie można zapisywać się na zajęcia z niższego bądź wyższego roku.

  Wszelkie zgody na awans są wydawane przez prodziekana kierunku. Zapisy na warunki i awanse są dokonywane przez dziekanat.

  W związku z obowiązującymi zasadami przywilej pierwszeństwa zapisu mają osoby już rozliczone i wpisane na kolejny rok akademicki.

  Rejestracja na seminaria licencjackie, seminaria, seminaria magisterskie odbywa się wraz z zapisami na ćwiczenia i wykłady szczegóły dostępne w harmonogramie.

  Lista osób uprawnionych do rejestracji będzie aktualizowana raz dziennie (po migracji danych o godz.21.00, która trwa około 40 minut).

  1. W celu poprawnej rejestracji należy przede wszystkim zapoznać się z aktualnym rozkładem zajęć
  2. Zapisy zaczynają się zgodnie z harmonogramem.
  3. Zapisy na zajęcia odbywają poprzez rejestrację na przedmioty (bezpośrednio do grup) poprzez serwis USOSWEB https://usosweb.uni.lodz.pl i dotyczą wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji
  4. Studenci zobowiązani są do zapisania się na ćwiczenia i wykłady zgodnie z obowiązującym programem studiów. Zapisanie się na jakiekolwiek ćwiczenia, konwersatoria czy wykłady, wiąże się z obowiązkiem uzyskania oceny z zajęć
  5. Do każdych zajęć możemy wybrać dowolny nr grupy, w której nie są wyczerpane limity.
  6. Rejestracja na języki obce odbywa się według deklaracji złożonych w Studium Języków Obcych UŁ.
  7. Rejestracja na przedmiot Wychowanie fizyczne:http://www.swfis.uni.lodz.pl dotyczy studentów 1-go roku (DLAD), 2-go roku (DMPR, DLPL).
  8. Studenci, którzy chcą zaliczać przedmiot awansem muszą uzyskać zgodę dziekana na awans i dostarczyć ja do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu.
  9. Studenci, którzy muszą zaliczać przedmiot warunkowo są zobowiązani uzyskać zgodę dziekana na warunek i dostarczyć ją do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu.
  10. Studenci, którzy nie zdążyli zapisać się do grupy zajęciowej drogą elektroniczną, mają obowiązek dostarczyć zgodę prowadzącego na dopisanie do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu USOS (tylko aktywni studenci)  do 30.11.2021.
  11. Studenci, którzy chcą przenieść się do innej grupy zajęciowej po zakończeniu rejestracji (tylko w sytuacjach wyjątkowych), mają obowiązek dostarczyć zgodę prowadzącego na wypisanie się z obecnej grupy i zgodę prowadzącego na przyjęcie do nowej grupy do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu (do 30.11.2021).
  1. Studenci, którzy nie dokonali rejestracji na zajęcia nie mogą przystąpić do egzaminu lub zaliczenia danego przedmiotu.
  2. Rejestracja na proseminaria, seminaria licencjackie, seminaria, seminaria magisterskie odbywa wraz z zapisami na ćwiczenia i wykłady szczegóły dostępne w harmonogramie.

  Pliki do pobrania

 • Harmonogram - stacjonarne i wieczorowe

  ADMINISTRACJA STACJONARNA I STOPIEŃ DLAD

  Aktualizacja terminu rozpoczęcia rejestracji!

  Od 29.09.2021 do 15.10.2021 (ćwiczenia) do 15.11.2021 (wykłady)

  • 1 ROK od godz. 10.00 (WF według osobnego harmonogramu http://www.swfis.uni.lodz.pl)
  • 2 ROK od godz. 11.00 (wraz z lektoratami języków obcych)
  • 3 ROK od godz. 12.00

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

  ADMINISTRACJA STACJONARNE II STOPIEŃ DUAD

  Aktualizacja terminu rozpoczęcia rejestracji!

  Od 29.09.2021 do 15.10.2021 (ćwiczenia) do 15.11.2021 (wykłady)

  • 1 ROK od godz. 13.00
  • 2 ROK od godz. 14.00

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

  POLITYKA SPOŁECZNA STACJONARNE DLPL

  Aktualizacja terminu rozpoczęcia rejestracji!

  Od 29.09.2021 do 15.10.2021 (ćwiczenia) do 15.11.2021 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 17.00 (wraz konwersatoriami)
  • 2 ROK od godz. 18.00 (wraz z konwersatoriami,  wraz z lektoratami języków obcych; WF według osobnego harmonogramu http://www.swfis.uni.lodz.pl
  • 3 ROK od godz. 19.00 (wraz konwersatoriami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   PRAWO STACJONARNE DMPR 

  Od 28.09.2021 do 15.10.2021 (ćwiczenia, konwersatoria metodyczne) do 15.11.2021 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 10.00
  • 2 ROK od godz. 11.00 (wraz z lektoratami języków obcych i Informatyką prawniczą) (WF według osobnego harmonogramu http://www.swfis.uni.lodz.pl)
  • 3 ROK od godz. 12.00 (wraz z konwersatoriami metodycznymi)
  • 4,5 ROK od godz. 13.00

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

  PRAWO WIECZOROWE WMPR

    Od 28.09.2021 do 15.10.2021 (ćwiczenia, konwersatoria metodyczne) do 15.11.2021 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 14.00
  • 2 ROK od godz. 15.00 (wraz z lektoratami języków obcych i Informatyką prawniczą)
  • 3 ROK od godz. 16.00 (wraz z konwersatoriami metodycznymi)
  • 4,5 ROK od godz. 17.00

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

  PRZEDMIOTY DO WYBORU (KONWERSATORIA, PRZEDMIOTY PODSTAWOWE W RAMACH SPECJALIZACJI, LABORATORIA, KONWERSATORIA METODYCZNE,SEMINARIA) 

  Od 28.09.2021 do 15.10.2021

  KONWERSATORIA

  • w języku obcym: DMPR,WMPR od godz.18:00
  • 2, 3 - ROK DLAD (wraz z seminarium licencjackim 3 DLAD) od godz.18:00
  • 4,5  ROK – DMPR, WMPR (wraz z seminarium magisterskim)
   1, 2  - ROK DUAD (wraz z seminarium magisterskim) od godz.19:00

  Seminarium licencjackie - 3 ROK DLPL od godz.19:00

  Laboratoria dla 4 i 5 roku prawa stacjonarnego i wieczorowego od godz.19:00

  Od 28.09.2021 do 15.11.2021

  Przedmioty podstawowe w ramach specjalizacji dla 4 i 5 roku prawa stacjonarnego i wieczorowego  od godz.19:00

   

 • Harmonogram - Zaoczne

  ADMINISTRACJA ZAOCZNA I ST. ZLAD

   Od 02.11.2021 do 21.11.2021 (ćwiczenia, konwersatoria) do 30.11.2021 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 17.00
  • 2 ROK od godz. 18.00 - (wraz z lektoratami języków obcych i konwersatoriami)
  • 3 ROK od godz. 19.00 - (wraz z seminarium licencjackim i konwersatoriami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   ADMINISTRACJA ZAOCZNA II ST. ZUAD

  Od 18.10.2021 do 07.11.2021 (ćwiczenia, konwersatoria) do 30.11.2021 (wykłady)

  • 1, 2 ROK od godz. 19.00 - (wraz z konwersatoriami i seminariami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

  PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZUPPR

   Od 19.10.2021 do 07.11.2021 (ćwiczenia, konwersatoria) do 30.11.2021 (wykłady)

  • 1, 2 ROK od godz. 20.00 (wraz z konwersatoriami i seminariami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

  PRAWO ZAOCZNE - ZMPR

  Od 18.10.2021 do 07.11.2021 (ćwiczenia, konwersatoria) do 30.11.2021 (wykłady)

  • 1 ROK od godz. 17.00
  • 2 ROK od godz. 18.00 (wraz z lektoratami języków obcych )
  • 3 ROK od godz. 19.00 
  • 4,5 ROK od godz. 20.00 (wraz z konwersatoriami, przedmiotami podstawowymi w ramach specjalizacji oraz seminariami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE - ZUPZ

   Od 19.10.2021 do 07.11.2021 (ćwiczenia, konwersatoria) do 30.11.2021 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 17.00 (wraz z seminariami)
  • 2 ROK od godz. 18.00 (wraz z seminariami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  zi@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.