PL

Zapisy na zajęcia

Zapisy w roku 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że od 26 września 2017r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych i wieczorowych, a od 5 października 2017r. dla studiów zaocznych. Rozkłady zajęć obowiązujące w  semestrze zimowym 2017/18 będą dostępne od 21 września 2017r. dla studiów stacjonarnych i wieczorowych oraz od 29 września 2017r. dla studiów zaocznych.

Uwaga!!

O wszelkich zmianach w rejestracjach informujemy na bieżąco w harmonogramie.
Przypominamy że serwis USOSWeb jest nieczynny w godz. 16.00-16.30 - MIGRACJA

Instrukcja rejestracji.pdf

 • Informacje ogólne

  Rejestracja obejmuje tylko zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2017/18

  Uprawnionymi do rejestracji będą tylko te osoby, które są aktywnymi studentami w roku akademickim dla którego odbywa się rejestracja, czyli zapisu na zajęcia w roku akad. 2017/18 np. dla 3 roku prawa stacjonarnego będzie mogła dokonać osoba która jest wpisana na etap DMPRr3 17/18.

  W trakcie trwania rejestracji nie będzie można zapisywać się na zajęcia z niższego bądź wyższego roku.

  Wszelkie zgody na awans są wydawane przez prodziekana kierunku. Zapisy na warunki i awanse są dokonywane przez dziekanat.

  W związku z obowiązującymi zasadami przywilej pierwszeństwa zapisu mają osoby już rozliczone i wpisane na kolejny rok akademicki.

  Rejestracja na proseminaria, seminaria licencjackie, seminaria, seminaria magisterskie odbywa wraz z zapisami na ćwiczenia i wykłady szczegóły dostępne w harmonogramie.

  Lista osób uprawnionych do rejestracji będzie aktualizowana raz dziennie (pn-pt po migracji danych godz.16.00)

  1. W celu poprawnej rejestracji należy przede wszystkim zapoznać się z aktualnym rozkładem zajęć
  2. Zapisy zaczynają się zgodnie z harmonogramem.
  3. Zapisy na zajęcia odbywają poprzez rejestrację na przedmioty (bezpośrednio do grup) poprzez serwis USOSWEB https://usosweb.uni.lodz.pl i dotyczą wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji
  4. Studenci zobowiązani są do zapisania się na ćwiczenia i wykłady zgodnie z obowiązującym programem studiów. Zapisanie się na jakiekolwiek ćwiczenia, konwersatoria czy wykłady, wiąże się z obowiązkiem uzyskania oceny z zajęć
  5. Do każdych zajęć możemy wybrać dowolny nr grupy, w której nie są wyczerpane limity.
  6. Rejestracja na języki obce odbywa się według deklaracji złożonych w Studium Języków Obcych UŁ.
  7. Rejestracja na przedmiot Wychowanie fizyczne:http://www.swfis.uni.lodz.pl dotyczy studentów 1-go roku (DMPR, DLAD), 2-go roku (DLPL).
  8. Studenci, którzy chcą zaliczać przedmiot awansem muszą uzyskać zgodę dziekana na awans i dostarczyć ja do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu.
  9. Studenci, którzy muszą zaliczać przedmiot warunkowo są zobowiązani uzyskać zgodę dziekana na warunek i dostarczyć ją do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu.
  10. Studenci, którzy nie zdążyli zapisać się do grupy zajęciowej drogą elektroniczną, mają obowiązek dostarczyć zgodę prowadzącego na dopisanie do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu USOS (tylko aktywni studenci)  do 30.11.2017.
  11. Studenci, którzy chcą przenieść się do innej grupy zajęciowej po zakończeniu rejestracji (tylko w sytuacjach wyjątkowych) , mają obowiązek dostarczyć zgodę prowadzącego na wypisanie się z obecnej grupy i zgodę prowadzącego na przyjęcie do nowej grupy do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu (do 30.11.2017).
  12. Studenci, którzy nie dokonali rejestracji na zajęcia nie mogą przystąpić do egzaminu lub zaliczenia danego przedmiotu.
  13. Rejestracja na proseminaria, seminaria licencjackie, seminaria, seminaria magisterskie odbywa wraz z zapisami na ćwiczenia i wykłady szczegóły dostępne w harmonogramie.

  Pliki do pobrania

 • Harmonogram - stacjonarne i wieczorowe

  ADMINISTRACJA STACJONARNE I STOPIEŃ DLAD

  od 26.09.2017 do 08.10.2017 (ćwiczenia) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 10.00 - (WF według osobnego harmonogramuhttp://www.swfis.uni.lodz.pl)
  • 2 ROK od godz. 11.00 (wraz z lektoratami języków obcych)
  • 3 ROK od godz. 12.00

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

  ADMINISTRACJA STACJONARNE II STOPIEŃ DUAD

  od 26.09.2017 do 08.10.2017 (ćwiczenia) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 13.00
  • 2 ROK od godz. 14.00

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

  POLITYKA SPOŁECZNA STACJONARNE DLPL

  od 26.09.2017 do 08.10.2017 (ćwiczenia) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 17.00 - (wraz konwersatoriami)
  • 2 ROK od godz. 18.00 - (wraz z konwersatoriami, WF według osobnego harmonogramu http://www.swfis.uni.lodz.pl,wraz z lektoratami języków obcych)
  • 3 ROK od godz. 19.00 - (wraz konwersatoriami)

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

  PRAWO STACJONARNE DMPR 

  od 27.09.2017 do 08.10.2017 (ćwiczenia) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 10.00 - (WF według osobnego harmonogramu http://www.swfis.uni.lodz.pl)
  • 2 ROK od godz. 11.00 (wraz z lektoratami języków obcych Informatyka prawnicza od 28.09.2017 godz.10.00)
  • 3 ROK od godz. 12.00
  • 4,5 ROK od godz. 13.00

  Kontakt: Jakub Baraniak jbaraniak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 37 

  PRAWO WIECZOROWE WMPR

  od 27.09.2017 do 08.10.2017 (ćwiczenia) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 14.00
  • 2 ROK od godz. 15.00 (wraz z lektoratami języków obcych Informatyka prawnicza od 28.09.2017 godz.10.00)
  • 3 ROK od godz. 17.00
  • 4,5 ROK od godz. 18.00

  Kontakt: Jakub Baraniak jbaraniak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 37

  PRZEDMIOTY DO WYBORU (KONWERSATORIA, PRZEDMIOTY PODSTAWOWE W RAMACH SPECJALIZACJI) 

  od 27.09.2017 do 31.10.2017

  • 3 ROK – DMPR, WMPR (wraz z proseminarium)
   2, 3 - ROK DLAD (wraz z seminarium licencjackim 3 DLAD)od godz.19:00
  • 4,5  ROK – DMPR, WMPR (wraz z seminarium magisterskim)
   1, 2  - ROK DUAD (wraz z seminarium magisterskim) od godz.20:00
  • Przedmioty podstawowe w ramach specjalizacji dla 4 i 5 roku prawa stacjonarnego i wieczorowego (wraz z ćwiczeniami) od godz.20:00
  • Laboratoria dla 3, 4 i 5 roku prawa stacjonarnego i wieczorowego od godz.20:00
  • Konwersatoria w języku obcym: DMPR,WMPR,DUAD od godz.19:00
 • Harmonogram - Zaoczne

  ADMINISTRACJA ZAOCZNA I ST. ZLAD

  od 05.10.2017 do 22.10.2017 (ćwiczenia, konwersatoria) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 17.00
  • 2 ROK od godz. 18.00 - (wraz z lektoratami języków obcych, wraz z konwersatoriami)
  • 3 ROK od godz. 18.00 - (wraz z seminarium licencjackim, wraz z konwersatoriami)

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

   

  ADMINISTRACJA ZAOCZNA II ST. ZUAD

  od 05.10.2017 do 22.10.2017 (ćwiczenia, konwersatoria) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1, 2 ROK od godz. 19.00 - (wraz z konwersatoriami i seminariami)

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

  PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZUPPR

  od 05.10.2017 do 22.10.2017 (ćwiczenia, monografy) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1, 2 ROK od godz. 20.00 wraz z monografami i seminariami

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

  PRAWO ZAOCZNE - ZMPR

  od 06.10.2017 do 22.10.2017 (ćwiczenia, konwersatoria) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 17.00
  • 2 ROK od godz. 18.00 - (wraz z lektoratami języków obcych i konwersatoriami)
  • 3 ROK od godz. 19.00 
  • 4,5 ROK od godz. 20.00 wraz z konwersatoriami , przedmiotami podstawowymi w ramach specjalizacji oraz seminariami

  Kontakt: Jakub Baraniak jbaraniak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 37

  PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE - ZUPZ

  od 08.10.2017 do 22.10.2017 (ćwiczenia, monografy) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 17.00 wraz seminariami
  • 2 ROK od godz. 18.00 wraz seminariami

  Kontakt: Jakub Baraniak jbaraniak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 37

  PRAWO MEDYCZNE - ZUPM

  od 08.10.2017 do 22.10.2017 (ćwiczenia, monografy) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1,2 ROK od godz. 19.00 wraz seminariami

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

  PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - ZUPO

  od 08.10.2017 do 22.10.2017 (ćwiczenia, monografy) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 20.00 wraz seminariami

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ZUPZP

  od 08.10.2017 do 22.10.2017 (ćwiczenia, konwersatoria) do 31.10.2017 (wykłady)  

  • 1 ROK od godz. 20.00 wraz seminariami

  Kontakt: Łukasz Cieślak lcieslak@wpia.uni.lodz.pl 42 635 46 25

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.