Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Zapisy na zajęcia

Uwaga!!

O wszelkich zmianach w rejestracjach informujemy na bieżąco w harmonogramie.

Przypominamy że serwis USOSWeb jest nieczynny w godz. 21.00-22.00 - MIGRACJA

 • Informacje ogólne

  UWAGA!!!

  Uprzejmie informujemy, że od 07 lutego 2022 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych i wieczorowych, a od 28 lutego 2022 r. dla studiów zaocznych. Rozkłady zajęć obowiązujące w  semestrze letnim 2021/22 będą dostępne od 1 lutego 2022 r. dla studiów stacjonarnych i wieczorowych oraz od 22 lutego 2022 r. dla studiów zaocznych.

  Rejestracja obejmuje TYLKO ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM 2021/22.

  Uprawnionymi do rejestracji będą tylko te osoby, które są aktywnymi studentami w roku akademickim dla którego odbywa się rejestracja, czyli zapisu na zajęcia np. dla 3 roku prawa stacjonarnego będzie mogła dokonać osoba, która jest wpisana na etap DMPRr3 21/22.

  W trakcie trwania rejestracji nie będzie można zapisywać się na zajęcia z niższego bądź wyższego roku.

  Wszelkie zgody na awans są wydawane przez prodziekana kierunku. Zapisy na warunki i awanse są dokonywane przez dziekanat.

  Lista osób uprawnionych do rejestracji będzie aktualizowana raz dziennie (po migracji danych o godz.21.00, która trwa około 40 minut)

  1. W celu poprawnej rejestracji należy przede wszystkim zapoznać się z aktualnym rozkładem zajęć
  2. Zapisy zaczynają się zgodnie z harmonogramem.
  3. Zapisy na zajęcia odbywają poprzez rejestrację na przedmioty (bezpośrednio do grup) poprzez serwis USOSWEB https://usosweb.uni.lodz.pl i dotyczą wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji
  4. Studenci zobowiązani są do zapisania się na ćwiczenia i wykłady zgodnie z obowiązującym programem studiów. Zapisanie się na jakiekolwiek ćwiczenia, konwersatoria czy wykłady, wiąże się z obowiązkiem uzyskania oceny z zajęć
  5. Do każdych zajęć możemy wybrać dowolny nr grupy, w której nie są wyczerpane limity.
  6. Rejestracja na języki obce odbywa się według złożonych deklaracji językowych.
  7. Rejestracja na przedmiot Wychowanie fizyczne: http://www.swfis.uni.lodz.pl 
  8. Studenci, którzy chcą zaliczać przedmiot awansem muszą uzyskać zgodę od prodziekana na awans i dostarczyć ją do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu.
  9. Studenci, którzy muszą zaliczać przedmiot warunkowo są zobowiązani uzyskać zgodę prodziekana na warunek i dostarczyć ją do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu.
  10. Studenci, którzy nie zdążyli zapisać się do grupy zajęciowej drogą elektroniczną, mają obowiązek dostarczyć zgodę prowadzącego na dopisanie do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu USOS (tylko aktywni studenci)  do 31.03.2022 r.
  11. Studenci, którzy chcą przenieść się do innej grupy zajęciowej po zakończeniu rejestracji (tylko w sytuacjach wyjątkowych) , mają obowiązek dostarczyć zgodę prowadzącego na wypisanie się z obecnej grupy i zgodę prowadzącego na przyjęcie do nowej grupy do właściwego dziekanatu celem dopisania do systemu (31.03.2022 r).
  12. Studenci, którzy nie dokonali rejestracji na zajęcia nie mogą przystąpić do egzaminu lub zaliczenia danego przedmiotu.

  Pliki do pobrania

 • Harmonogram - stacjonarne i wieczorowe

  ADMINISTRACJA STACJONARNA I STOPIEŃ - DLAD

  od 07.02.2022 do 27.02.2022 (ćwiczenia, lektoraty) do 31.03.2022 (wykłady)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   

  ADMINISTRACJA STACJONARNE II STOPIEŃ - DUAD

  od 07.02.2022 do 27.02.2022 (ćwiczenia) do 31.03.2022 (wykłady, konwersatoria obowiązkowe)

  • 1 ROK od godz. 13.00
  • 2 ROK od godz. 14.00

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   

  POLITYKA SPOŁECZNA - DLPL

  od 07.02.2022 do 27.02.2022 (ćwiczenia, konwersatoria) do 31.03.2022(wykłady)

  • 1 ROK od godz. 15.00 – (wraz konwersatoriami)
  • 2 ROK od godz. 16.00 – (wraz z konwersatoriami) (WF według osobnego harmonogramu http://www.swfis.uni.lodz.pl)
  • 3 ROK od godz. 17.00 – (wraz konwersatoriami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   

  PRAWO STACJONARNE - DMPR 

  od 08.02.2022 do 27.02.2022 (ćwiczenia, lektoraty) do 31.03.2022 (wykłady)

  • 1 ROK od godz. 10.00
  • 2 ROK od godz. 11.00 (WF według osobnego harmonogramu http://www.swfis.uni.lodz.pl)
  • 3 ROK od godz. 11.00
  • 4,5 ROK od godz. 12.00

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   

  PRAWO WIECZOROWE - WMPR

  od 08.02.2022 do 27.02.2022 (ćwiczenia, lektoraty) do 31.03.2022 (wykłady)

  • 1 ROK od godz. 14.00
  • 2 ROK od godz. 15.00
  • 3 ROK od godz. 15.00
  • 4,5 ROK od godz. 16.00

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   

  PRZEDMIOTY DO WYBORU

  od 08.02.2022 do 27.02.2022 (konwersatoria, laboratoria, ćwiczenia) do 31.03.2022 (wykłady, przedmioty podstawowe w ramach specjalizacji)

  • Konwersatoria - 2, 3 ROK DLAD  od godz.19:00
  • Konwersatoria - 4,5  ROK – DMPR, WMPR ; 1, 2  - ROK DUAD  od godz.20:00
  • Przedmioty podstawowe w ramach specjalizacji dla 4 i 5 roku DMPR, WMPR od godz.20:00
  • Laboratoria dla 4 i 5 roku DMPR, WMPR od godz.20:00
  • Konwersatoria w języku obcym: DMPR,WMPR,DUAD od godz.20:00

  od 21.02.2022 do 27.02.2022

  • Konwersatoria metodyczne- 3 ROK – DMPR, WMPR  od godz.19:00

   

 • Harmonogram - Zaoczne

  ADMINISTRACJA ZAOCZNA I STOPIEŃ - ZLAD

  od 28.02.2022 do 13.03.2022 (ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria) do 31.03.2022 (wykłady)

  • 1 ROK od godz. 16.00
  • 2,3  ROK od godz. 17.00 - (wraz z konwersatoriami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   

  ADMINISTRACJA ZAOCZNA II STOPIEŃ - ZUAD

  od 28.02.2022 do 13.03.2022 (ćwiczenia, konwersatoria do wyboru) do 31.03.2022 (wykłady, konwersatoria obowiązkowe)

  • 1, 2 ROK od godz. 19.00 - (wraz z konwersatoriami)

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   

  PRAWO ZAOCZNE – ZMPR

  od 28.02.2022 do 13.03.2022 (ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria) do 31.03.2022 (wykłady)

  • 1 ROK od godz. 16.00
  • 2 ROK od godz. 17.00
  • 3 ROK od godz. 19.00 (wraz z konwersatoriami metodycznymi)
  • 4,5 ROK od godz. 20.00 wraz z konwersatoriami , przedmiotami podstawowymi w ramach specjalizacji

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25 

   

  PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ - ZUPPR

  od 01.03.2022 do 13.03.2022 (ćwiczenia, konwersatoria) do 31.03.2022 (wykłady)

  • 1, 2 ROK od godz. 20.00 wraz z konwersatoriami.

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

   

  PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE - ZUPZ

  od 01.03.2022 do 13.03.2022 (ćwiczenia, konwersatoria) do 31.03.2022 (wykłady)

  • 1 ROK od godz. 19.00 
  • 2 ROK od godz. 20.00

  Kontakt tylko w sprawach technicznych
  helpdesk@wpia.uni.lodz.pl
  42 635 46 25

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.