PL

Kurs - Administracyjne postępowanie egzekucyjne w praktyce – w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
90-232 Łódź

Kierownik KURSU
dr Joanna Wyporska-Frankiewicz
email: jwyporska@wpia.uni.lodz.pl

SEKRETARIAT KURSU
mgr Anna Florek;
Tel. (42) 635 46 24;
e- mail: aflorek@wpia.uni.lodz.pl;

O KURSIE SŁÓW KILKA…

Kurs dokształcający „Administracyjne postępowanie egzekucyjne w praktyce – w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa” adresowany jest do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności praktycznych oraz uporządkowaniem wiedzy w zakresie egzekucji administracyjnej– niezbędnych zarówno do pracy w jednostkach administracji (rządowej i samorządowej), jak i praktyce prawniczej. Program kursu pozwala na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Łączna opłata za kurs wynosi 1500 zł.

KADRA

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych, a także praktyków – m.in. sędziów NSA oraz WSA, pracowników organów administracji oraz przez inne osoby zajmujące się w swojej praktyce zawodowej problematyką administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

WYMIAR KURSU I RAMOWE GODZINY

W ramach Kursu przeprowadzimy 90 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 6 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12. Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela).

Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:00
Zajęcia niedzielne: godz. 9:30 – 15:30
Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu).

CERTYFIKACJA

Kurs dokształcający zakończy się egzaminem. Ukończenie kursu dokształcającego potwierdza świadectwo ukończenia kursu, które zawierać będzie ocenę końcową.

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów będą podane w terminie późniejszym.

PROGRAM KURSU (plik do pobrania)

WYMIAR KURSU: 90 godzin

 • rekrutacja

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na Kurs dokształcający "Administracyjne postępowanie egzekucyjne w praktyce – w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa".

  Rektutacja trwa od 1.06.2017 do 30.09.2017  roku.

  Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności praktycznych oraz uporządkowaniem wiedzy w zakresie egzekucji administracyjnej– niezbędnych zarówno do pracy w jednostkach administracji (rządowej i samorządowej), jak i praktyce prawniczej. Program kursu pozwala na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

  Serdecznie zapraszamy!

  WYMAGANIA WSTĘPNE OD KANDYDATÓW

  Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy kursu dokształcającego jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.
  Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Kursu: 20 słuchaczy

  INFORMACJE I REKRUTACJA

  Rekrutacja trwa od 1.06.2017 do 30.09.2017  roku.

  Dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych/świadectwa dojrzałości) można składać:

  • osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 4.53 lub 4.60 (beczka B, piętro IV), w godzinach 9-14
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres,
  • droga e-mailową (skan formularza) na adres: aflorek@wpia.uni.lodz.plwzwierzynska@wpia.uni.lodz.pl

  Informacji udziela p. Anna Florek lub p. Wacława Zwierzyńska prowadzące sekretariat Kursu:
  Telefon: 42 635-46-31 lub 42 635 46 24
  Fax: 42 665 58 21
  e- mail: aflorek@wpia.uni.lodz.plwzwierzynska@wpia.uni.lodz.pl

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.