PL

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Kontakt

Kierownik studiów:
Prof. UŁ dr hab. Radosław Olszewski
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Sekretariat studiów:
mgr Magdalena Pelikan - Moszczyńska,

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12 pok. 4.13
90-232 Łódź
tel: 42 635 46 29
fax: 42 665 53 99
e-mail: prawokarneskarbowe@wpia.uni.lodz.pl

 

UWAGA!!!

w dniu 21.09.2019 roku zajęcia obywają się w  sali 2.46 (II piętro, beczka B )

Szanowni Państwo,
zapraszamy na XVIII Egzaminacyjny Zjazd Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego, który odbędzie się 21 września 2019 r. w sali seminaryjnej Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki, nr 2.53, II piętro, beczka C, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi, tzw. „Paragraf”.
Zjazd XVIII – 21 września 2019 r., godz. 9.00 – 17.00, łącznie 8 godz. dydaktycznych i egzamin:
 
9.00 – 10.30 Konwersatorium: Statyka postępowania karnego skarbowego (2 godz.)
Dr Katarzyna Rydz-Sybilak
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Adwokat
 
10.30 – 10.45 – przerwa
 
10.45 – 12.15 Konwersatorium: Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o charakterze podatkowym – wybrane zagadnienia (2 godz.)
Dr Zbigniew Wardak
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
 
12.15 – 12.30 – przerwa
 
12.30 – 15.45 Wykład: Wykonywanie kar oraz środków karnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym (4 godz.)
Dr Krzysztof Eichstaedt
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
12.30 – 14.00 – 2 godz.
14.00 – 14.15 przerwa
14.15 – 15.45 – 2 godz.
 
15.45 – 16.15 – duża przerwa
 
16.15 – 17.00 Egzamin (45 min.)

Harmonogram zjazdów V edycji Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego w r. ak. 2018/2019

Szegółowe programy zajęć

Wrzesień 2019 r.

Czerwiec 2019 r.

Maj 2019 r.

Kwiecień 2019 r.

Marzec 2019 r.

Luty 2019 r.

Styczeń 2019 r.

Grudzień 2018 r.

Listopad 2018 r.

 • informacje podstawowe

  Rekrutacja w edycji 2018/2019 została zakończona. Zapraszamy do skladania dokumentów na edycję 2019/2020. Rozpoczęcie rekrutacji przewidujemy w czerwcu 2019 r. 

  Studia zostały powołane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

  Program Studiów obejmuje 156 godzin dydaktycznych, na które składają się cztery bloki tematyczne:

  1.  Elementy obrotu gospodarczego w aspekcie prawa karnego skarbowego,
  2. Elementy prawa finansowego i rachunkowości w aspekcie prawa karnego skarbowego,
  3. Prawo karne gospodarcze a prawo karne skarbowe,
  4. Prawo karne skarbowe – zagadnienia materialne, procesowe i wykonawcze.

  Program Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego r. ak. 2018/2019

  Harmonogram zjazdów Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego r ak. 2018/2019

  Studia kończą się egzaminem (test).

  Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania, także przedstawicieli zawodów prawniczych.

  Wykładowcami są zarówno dogmatycy prawa, jak i przedstawiciele praktyki: sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych wszystkich szczebli, a więc rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi. Zajęcia są prowadzone przez osoby legitymujące się stopniem naukowym co najmniej doktora.

  Zajęcia będą prowadzone w soboty.

  Czas trwania Studiów:

  październik/listopad 2018 – październik/listopad 2019

  Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołanie Studiów: 15

  Inauguracja Studiów:

  październik/listopad 2018 roku

  Zakończenie Studiów:

  październik/listopad 2019

  Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych I oraz II stopnia.

  Decyzje o przyjęciu na Studia będą wydawane na podstawie indywidualnych wniosków Słuchaczy oraz po spełnieniu wymagań formalnych w następującym zakresie:

  Zasady odpłatności za Studia:

  Opłata za Studia wynosi 3800 zł., uiszczana jest jednorazowo.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika Studiów, istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. 

 • Rekrutacja

  Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych I oraz II stopnia.

  Decyzje o przyjęciu na Studia będą wydawane na podstawie indywidualnych wniosków Słuchaczy oraz po spełnieniu wymagań formalnych w następującym zakresie:

   

   

  Dokumenty można składać:

  • osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w sekretariacie
   Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki, pokój 4.13, w godzinach 10-14 (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12),
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres,
  • elektronicznie (skany) na adres: prawokarneskarbowe@wpia.uni.lodz.pl

  Weryfikacja uczestników będzie odbywać się na podstawie złożonych dokumentów.

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.