Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Kontakt

Kierownik studiów:
dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ 
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Sekretariat Studiow
mgr Magdalena Pelikan-Moszczyńska
Starszy specjalista

 

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12 pok. 4.13
90-232 Łódź
tel: 42 635 46 29
e-mail: prawokarneskarbowe@wpia.uni.lodz.pl

 

 UWAGA!!!
W dniach 18-30.09.2022 r. sekretariat studiów jest nieczynny

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na VI Zjazd Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego, który odbędzie się 24 września 2022 r. (sobota) w formule on-line, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.

Zjazd VI – 24 września 2022 r., godz. 9.00 – 17.45, łącznie 10 godz. dydaktycznych:

9.00 – 12.15 Wykład: Postępowanie karne skarbowe – część ogólna (4 godz.), cz. 1
Dr Katarzyna Rydz-Sybilak
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Adwokat
9.00 – 10.30 – 2 godz.
10.30 – 10.45 – przerwa
10.45 – 12.15 – 2 godz.

12.15 – 12.30 – przerwa

12.30 – 17.45 Wykład: Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ujęte w kodeksie karnym (6 godz.), cz. 1
Dr Amadeusz Małolepszy
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Adwokat
12.30 – 14.00 – 2 godz.
14.00 – 14.30 – duża przerwa
14.30 – 16.00 – 2 godz.
16.00 – 16.15 – przerwa
16.15 – 17.45 – 2 godz.

Z poważaniem
Zespół Studiów

 • informacje podstawowe

  Rekrutacja zakończona 

  Studia zostały powołane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

  Program Studiów obejmuje 156 godzin dydaktycznych, na które składają się cztery bloki tematyczne:

  1. Elementy obrotu gospodarczego w aspekcie prawa karnego skarbowego,
  2. Elementy prawa finansowego i rachunkowości w aspekcie prawa karnego skarbowego,
  3. Prawo karne gospodarcze a prawo karne skarbowe,
  4. Prawo karne skarbowe – zagadnienia materialne, procesowe i wykonawcze

  Program Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego - edycja VI - 2022/2023

  Harmonogram zjazdów - edycja VI- 2022/2023

  Studia kończą się egzaminem (test).

  Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania, także przedstawicieli zawodów prawniczych.

  Wykładowcami są zarówno dogmatycy prawa, jak i przedstawiciele praktyki: sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych wszystkich szczebli, a więc rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi. Zajęcia są prowadzone przez osoby legitymujące się stopniem naukowym co najmniej doktora.

  Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w soboty w godz. 9.00-17.45.

  Czas trwania Studiów:

  maj 2022 – kwiecień 2023

  Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołanie Studiów: 15

  Inauguracja Studiów:

  14 maja 2022 roku

  Zakończenie Studiów:

  kwiecień 2022

  Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych I oraz II stopnia.

  Decyzje o przyjęciu na Studia będą wydawane na podstawie indywidualnych wniosków Słuchaczy oraz po spełnieniu wymagań formalnych w następującym zakresie:

  Zasady odpłatności za Studia:

  Opłata za Studia wynosi 3800 zł., uiszczana jest jednorazowo.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika Studiów, istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. 

 • Rekrutacja

  Rekrutacja zakończona

  Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych I oraz II stopnia.

  Decyzje o przyjęciu na Studia będą wydawane na podstawie indywidualnych wniosków Słuchaczy oraz po spełnieniu wymagań formalnych.

    Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta osobowa wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na studia podyplomowe
  2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  3. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów albo zaświadczenie o ukończeniu studiów do czasu odebrania dyplomu

  Dokumenty można składać

  • drogą pocztową na adres: 

  mgr Magdalena Pelikan-Moszczyńska
  Podyplomowe Studia Prawa karnego Skarbowego, pokój 4.13
  ul. Kopcińskiego 8/12
  90-232 Łódź

  Weryfikacja uczestników będzie odbywać się na podstawie złożonych dokumentów.

   

Szanowni Państwo,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej UŁ, w zakładce Inne - Ochrona danych: 
http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne
w zakresie:
-  informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe
-  informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.