PL

Studia Podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii

Kontakt

Kierownik studiów:

dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ 

Katedra Postępowania Cywilnego II

Kontakt:

e-mail: Mmichalska@wpia.uni.lodz.pl

 

 

Sekretariat studiów:

Marcin Ścisło

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź

tel. (42) 635 63 48

e-mail: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

 

 • Rekrutacja na V edycję studiów przesunięta na wrzesień 2020 roku

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że rekrutacja na V edycję studiów podyplomowych (rok akademicki 2020/2021) "Prawo rodzinne z elementami psychologii" z uwagi na obecną sytuację pandemiczną została przesunięta na wrzesień 2020 roku.

  Planujemy rozpoczęcie zajęć z opóźnieniem, od listopada 2020 roku - mamy nadzieję, że do tego czasu wyjaśni się sposób funckjonowania uczelni w nowym roku akademickim.

  Serdecznie przepraszamy i zapraszamy do śledzenia strony bądź kontaktu mailowego z Sekretariatem studiów.

  INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

   

 • O studiach słów kilka...

  Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji.

 • Opłaty

  Łączna opłata za studia wynosi 3500 zł.

 • Kadra

  Zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” prowadzone będą przez sędziów z wieloletnim stażem (w tym sędziów wizytatorów), wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybitnych specjalistów z innych uczelni oraz instytucji.

  Kadra prowadząca zajęcia:

  Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka - kierownik Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

  Prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła - profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Prof. nadzw. dr hab. Paweł Księżak - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego , Kierownik Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Prof. nadzw. dr hab. Rafał Kubiak - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Prof. nadzw. dr hab. Michał Wojewoda - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Dr Krzysztof Kurosz - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Sądu Rejonowego w Łodzi - Wydział Cywilny

  Aneta Papis – zastępca Dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi

  Barbara Przytuła-Chrostek - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

  Jolanta Borkowska - b. sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, obecnie adwokat

  Joanna Maciejowska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Naczelnik Wydziału Prawno-Traktatowego Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości

  dr Błażej Kmieciak - asystent w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, b. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi

  Małgorzata Stańczak-Kuraś - pracownik merytoryczny Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

  dr Magdalena Lachman - adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

  Izabela Samulewicz-Stawicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Wydział Wspierania Rodziny Zastępczej

  dr Barbara Pawlak - mediator

  dr Joanna Studzińska - adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  Anna Gogel - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Łodzi

  Dorota Liczberska-Dębska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

  prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek - profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  dr Ewa Michniewicz-Broda – sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

  dr Helena Ciepła – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

 • Wymiar studiów i ramowe godziny

  W ramach studiów podyplomowych przeprowadzimy 165 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12.

  Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

  Zajęcia piątkowe: godz. 12:00 – 19:00

  Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:00

  Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

 • Czas trwania

  Studia zaplanowano na 2 semestry w łącznym wymiarze 165 godzin.

 • Sposób weryfikacji efektów

  Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

 • Procedura rekrutacyjna

  WYMAGANIA WSTĘPNE OD KANDYDATÓW

  Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

  Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Studiów: 25 słuchaczy

  INFORMACJE I REKRUTACJA

  W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  Etap I - przed uruchomieniem studiów

  1. Kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

  2. Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

  Dokumenty można składać:

  - osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13 

  - drogą pocztową na wskazany wyżej adres 

  - droga e-mailową (skan formularza oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

   

  Etap II - po uruchomieniu studiów, na pierwszym zjeździe

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :: POBIERZ

  2. Umowa o warunkach odpłatności za studia

  3. Podanie o przyjęcie na studia

  4. Formularz zgłoszeniowy Słuchacza :: POBIERZ

  Dokumenty z punktów 1-3 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów podczas zjazdu.

   

PLANY ZJAZDÓW - IV EDYCJA STUDIÓW

Wstępny harmonogram sesji zjazdowych:

Zjazd I: 18 - 19 października 2019 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd II:  8-9 listopada 2019 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd III: 6 - 7 grudnia 2019 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd IV: 24 - 25 stycznia 2020 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd V: 7 - 8 lutego 2020 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd VI: 21 - 22 lutego 2020 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd VII: 13 - 14 marca 2020 r. ::  ZJAZD ODWOŁANY!

Zjazd VIII: 3 - 4 kwietnia 2020 r. ::  ZJAZD ODWOŁANY!

Zjazd IX: 17-18 kwietnia 2020 r. :: ZJAZD ZOSTAŁ ODWOŁANY!

Zjazd X: 22 - 23 maja 2020 r. :: ZJAZD ZOSTAŁ ODWOŁANY!

Zjazd XI: 19 - 20 czerwca 2020 r. :: ZJAZD ZOSTAŁ ODWOŁANY!

Nowe terminy zjazdów zostaną potwierdzne na początku września 2020 r. Zjazdy zostaną zorganizowane po 30 września 2020 roku.

 • Materiały

  Materiały dydaktyczne do przedmiotów:

  1. Zarząd majątkiem dziecka (dr Krzysztof Kurosz, SSR) :: POBIERZ
  2. Postępowania transplantacyjne (mgr Justyna Sadowska) :: POBIERZ
  3. Dziecko w perspektywie rozwojowej (Anna Gogel) :: POBIERZ
  4. Opiniowanie psychologiczne (Anna Gogel) :: POBIERZ
  5. Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce (Aneta Papis) :: POBIERZ
  6. Prawo o aktach stanu cywilnego (Aneta Papis) :: POBIERZ
  7. Zgoda na zabieg medyczny (prof. Rafał Kubiak) :: POBIERZ
  8. Tajemnica medyczna a postepowania prawne (prof. Rafał Kubiak) :: POBIERZ
  9. Rola sadu opiekunczego w sprawach z zakresu nieterapeutycznych czynnosci leczniczych (prof. Rafał Kubiak) :: POBIERZ
  10. Zawarcie małżeństwa (SSO Barbara Przytuła-Chrostek) :: POBIERZ
  11. Zawarcie małżeństwa - orzeczenie (SSO Barbara Przytuła-Chrostek) :: POBIERZ
  12. Postępowanie zabezpieczające (SSO Barbara Przytuła-Chrostek) :: POBIERZ

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.