PL

Studia Podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii

Kontakt

Kierownik studiów:

prof. nadzw. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak

Katedra Postępowania Cywilnego II

Kontakt:

e-mail: Mmichalska@wpia.uni.lodz.pl

 

 

Sekretariat studiów:

Marcin Ścisło

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź

tel. (42) 635 63 48

e-mail: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

 

 • Rekrutacja na III edycję studiów rozpoczęta!

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych "Prawo rodzinne z elementami psychologii" została zakończona.

  Rekrutacja trwała do 12 października 2018 roku.

  Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji.

  Serdecznie zapraszamy!

 • O studiach słów kilka...

  Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji.

 • Opłaty

  Łączna opłata za studia wynosi 3500 zł. Dodatkowo uczestnik na zakończenie studiów wnosi opłatę w wysokości 30 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Kadra

  Zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” prowadzone będą przez sędziów z wieloletnim stażem (w tym sędziów wizytatorów), wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybitnych specjalistów z innych uczelni oraz instytucji.

  Kadra prowadząca zajęcia:

  Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka - kierownik Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

  Prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła - profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Prof. nadzw. dr hab. Paweł Księżak - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego , Kierownik Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Prof. nadzw. dr hab. Rafał Kubiak - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Prof. nadzw. dr hab. Michał Wojewoda - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Dr Krzysztof Kurosz - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Sądu Rejonowego w Łodzi - Wydział Cywilny

  Aneta Papis – zastępca Dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi

  Barbara Przytuła-Chrostek - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

  Jolanta Borkowska - b. sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, obecnie adwokat

  Joanna Maciejowska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Naczelnik Wydziału Prawno-Traktatowego Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości

  dr Błażej Kmieciak - asystent w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, b. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi

  Małgorzata Stańczak-Kuraś - pracownik merytoryczny Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

  dr Magdalena Lachman - adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

  Izabela Samulewicz-Stawicka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Wydział Wspierania Rodziny Zastępczej

  Witold Wenzel - Stowarzyszenie Mediatorów „Porozumienie”

  dr Joanna Studzińska - adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  Anna Gogel - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Łodzi

  Dorota Liczberska-Dębska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

  prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek - profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  dr Ewa Michniewicz-Broda – sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

  dr Helena Ciepła – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

 • Wymiar studiów i ramowe godziny

  W ramach studiów podyplomowych przeprowadzimy 165 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12.

  Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

  Zajęcia piątkowe: godz. 12:00 – 19:00

  Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:00

  Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

 • Czas trwania

  Studia zaplanowano na 2 semestry w łącznym wymiarze 165 godzin.

  Edycja III - zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w październiku/listopadzie 2018 roku i zakończą w czerwcu 2019 roku.

 • Sposób weryfikacji efektów

  Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

 • Procedura rekrutacyjna

  WYMAGANIA WSTĘPNE OD KANDYDATÓW

  Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

  Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Studiów: 25 słuchaczy

  INFORMACJE I REKRUTACJA

  W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  Etap I - przed uruchomieniem studiów

  1. Kwestionariusz osobowy POBIERZ

  2. Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

  Dokumenty można składać:

  - osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13 

  - drogą pocztową na wskazany wyżej adres 

  - droga e-mailową (skan formularza oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

   

  Etap II - po uruchomieniu studiów, na pierwszym zjeździe

  1. 1 zdjęcia legitymacyjne,

  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia

  4. Podanie o przyjęcie na studia

  Dokumenty z punktów 2-4 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów podczas zjazdu.

   

  Rekrutacja na III edycję studiów trwa do 12 października 2018 roku.

   

PLANY ZJAZDÓW - III EDYCJA STUDIÓW

Szczegółowe plany zjazdów będą publikowane systematycznie, zgodznie z tokiem studiów. Plan pierwszego zjazdu opublikujemy w październiku 2018 r.

 

Wstępny harmonogram sesji zjazdowych:

Zjazd I - 19-20 października 2018 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd II - 9-10 listopada 2018 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd III - 7-8 grudnia 2018 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd IV - 11-12 stycznia 2019 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd V - 25-26 stycznia 2019 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd VI - 15-16 lutego 2019 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd VII - 15-16 marca 2019 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU (AKTUALIZACJA)

Zjazd VIII - 12-13 kwietnia 2019 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd IX - 10-11 maja 2019 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd X - 24-25 maja 2019 r. (+ EGZAMIN)

Zjazd XI - 14-15 czerwca 2019 r. (+ UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE)

 • Materiały

  Materiały dydaktyczne na zajęcia "Obowiązek alimentacyjny" :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne na zajęcia "Akta stanu cywilnego" :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne na zajęcia "Postępowania transplantologiczne" :: POBIERZ (RAR) :: POBIERZ (ZIP)

  Materiały dydaktyczne na zajęcia "Rola sądu opiekuńczego w sprawach spadkowych" :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne na zajęcia "Umieszczenie w domu pomocy społecznej" :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne -Opiniowanie psychologiczne :: POBIERZ (RAR) :: POBIERZ (ZIP)

  Materiały dydaktyczne - Prawo właściwe dla stosunków prawnorodzinnych :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Zgoda na zabieg medyczny :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Tajemnica medyczna a postępowania prawne :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu nieterapeutycznych czynności leczniczych :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Europejskiej tytuły wykonawcze :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Adopcja międzynarodowa :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Przysposobienie dziecka :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Reprezentacja dziecka :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Rozwód i separacja :: POBIERZ :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne - Wykonywanie władzy rodzicielskiej :: POBIERZ

  Materiały dydaktyczne -Ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej :: POBIERZ

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.