PL

Prawo Samorządu Terytorialnego

Kontakt

Kierownik Studium
dr hab. Monika Bogucka- Felczak

Sekretariat:
Agnieska Grącka, e-mail: agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232
Pokój 3.69 lub 3.46  III piętro
Tel.: 0-42 635 46 04, e-mail: pspst@wpia.uni.lodz.pl

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że rekrutacja na  Podyplomowe Studia Prawa Samorządu Terytorialnego została przedłużona do końca października 2019 r.

Serdecznie zapraszamy

 • Cel studiów

  Celem studium jest udostępnienie oraz poszerzenie wiedzy prawnej na temat prawa samorządowego w działaniu, zwłaszcza w zakresie zaspakajania lokalnych potrzeb zbiorowych, realizacji programów pomocowych oraz funkcjonowania organów samorządu terytorialnego.

  Ambicją naszą jest kształcenie nowoczesnej kadry polityków lokalnych oraz pracowników komunalnych, w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed organami lokalnymi.

 • Sylwetka absolwenta

  Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządu Terytorialnego będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania samorządu terytorialnego oraz możliwościach współdziałania z samorządem w celu realizacji różnorodnych potrzeb społecznych.

  Trudne zagadnienia prawnicze, które pozna uczestnik studium w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych- wykonywania funkcji radnego, członka zarządu, skarbnika, wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej, pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym.

  Program Studium został wzbogacony o  zagadnienia najbardziej aktualne, takie jak ochrona danych osobowych, czy zamówienia publiczne.

  Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządu Terytorialnego pogłębi wiedzę o ustroju, funkcjach i zadaniach samorządu terytorialnego.

  Główna część programu studium poświęcona jest jednak nie tyle ogólnym zagadnieniom ustrojowym, ale uwzględnia te, które w działaniu samorządu i podmiotów z nim współdziałających są aktualnie najważniejsze i stosunkowo mniej znane, tj. prawo pomocy publicznej, zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi.

  Trzon programu stanowią również te zagadnienia prawne, które zawsze są istotne, nie tylko dla pracownika komunalnego, ale także wszystkich zainteresowanych skutkami jego działania (poszerzony zakres wiedzy dotyczącej postępowania administracyjnego, materialnego prawa administracyjnego w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej, ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego, status pracownika samorządowego).

  Odrębny, znaczący pion kształcenia stanowi prawo finansowe i finanse publiczne samorządu terytorialnego (podatki i opłaty lokalne, budżet lokalny, dyscyplina finansów publicznych, działalność regionalnych izb obrachunkowych, rachunkowość budżetowa).

  Skład osobowy prowadzących zajęcia w ramach studium, złożony nie tylko z doświadczonych dydaktyków, ale również osób, których wiedza wynika z doświadczenia orzeczniczego sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz współautorów projektów legislacyjnych dotyczących prawa lokalnego a także działaczy samorządowych, daje rękojmię nie tylko wysokiego poziomu kształcenia ale również, że zajęcia będą prowadzone w sposób przystępny dla absolwentów różnych kierunków studiów.

  Należy wskazać, że takie ukształtowanie programu kształcenia zostało poprzedzone ankietą na temat preferencji i zainteresowań potencjalnych uczestników studium.

 • Adresat oferty kształcenia w ramach studiów

  Jak wynika z określenia sylwetki absolwenta i przyjętego celu studium, adresatami studium są działacze samorządowi (radni, członkowie organów samorządu terytorialnego), pracownicy samorządu terytorialnego, osoby reprezentujące lub pracujące w organach pożytku publicznego, osoby związane z funkcjonowaniem pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego.

  Podyplomowe Studium Prawa Samorządu Terytorialnego są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków.

 • Rekrutacja

   

  Dokumenty mozna składać do końca września 2019 r.

  Koszt studiów: 3500,00

  Warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe (zarówno magisterskie jak i licencjacie)

  Wymagane dokumenty:

  Ilość uczestników studium:

  Minimalna - 20 osób
  Maksymalna - 100 osób

 • Rada Programowa

  Prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska- Romanowska

  Prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska

  Prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki

  Prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska

  Dr Rafał Budzisz

  Dr Joanna Wyporska- Frankiewicz

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.