Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów

Kontakt

Kierownik studiów:

dr Zbigniew Wardak zwardak@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:

W sprawach natury organizacyjnej proszę kontaktować się z:

 • Aktualności

  Inauguracja studiów zaplanowana jest na dzień 13 grudnia 2019 r. o godz. 13.00.

  Inauguracja odbędzie się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12; 90 – 232 Łódź; sala 2.46, poziom 2, beczka B.

 • O studiach słów kilka...

  Cel studiów

  Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród sędziów i asesorów sadowych, orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

   

  Certyfikacja

  Studia podyplomowe zakończą się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Przewidziano także egzamin semestralny na zakończenie I semestru studiów. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

   

  Zakwaterowanie, wyżywienie, parking

  Osobom, które będą nocować w Łodzi w trakcie weekendów zjazdowych, polecamy noclegi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ (csk.uni.lodz.pl), znajdującym się ok. 200 metrów od budynku Wydziału Prawa i Administracji. Telefon: (42) 635-54-90, strona internetowa: www.csk.uni.lodz.pl

   Na Wydziale działa stołówka (poziom 0), gdzie można zjeść dwudaniowy obiad.

  Na poziomie -1 znajdą Państwo natomiast kawiarnię.

  Uczestnicy studiów będą mieli zapewniony wjazd na parking Wydziału (proszę dzwonić przy bramie wjazdowej podając informację, że jest się Uczestnikiem studiów). Po uprzednim zgłoszeniu można też samochód zostawić na noc (parking nie jest strzeżony).

 • Opłaty

  Udział w studiach będzie w większości finansowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Koszt własny każdego uczestnika wynosi 500 złotych. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ani Uniwersytet Łódzki nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestników w związku z ich udziałem w studiach.

  Indywidualny numer konta bankowego do wpłat zostanie przekazany Słuchaczom podczas pierwszego, inauguracyjnego  zjazdu. Termin zapłaty będzie liczony od tego czasu i wyniesie 3 tygodnie.

 • Kadra

  Zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych uczelni, a także praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym.

 • Czas trwania

  Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020 (pierwszy zjazd jest zaplanowany w dniach 13-14 grudnia 2019 r., zakończenie studiów zaplanowano w dniach  6-7 listopada 2020 r.).

 • Sposób weryfikacji efektów

  Studia podyplomowe zakończą się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Przewidziano także egzamin semestralny na zakończenie I semestru studiów. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

Konspekty ZAJĘĆ

zjazdy I - V

 1. Konspekt zajęć Kwalifikacje biegłego psychiatry i psychologa, ocena kompetencji biegłego w kontekście jego wyboru
 2. Konspekt zajęć Standardy badania psychologicznego a badanie sądowo – psychologiczne cz. 1 – Wprowadzenie w badanie psychologiczne
 3. Konspekt zajęć Wybrane aspekty prawa medycznego
 4. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne - cz. 1
 5. Konspekt zajęć Procesowe podstawy dowodu z opinii biegłego
 6. Konspekt zajęć Psychologiczna ocena wiarygodności świadków dzieci
 7. Konspekt zajęć Specyfika opinii sądowo-psychiatrycznych
 8. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne - cz. 2
 9. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne
 10. Konspekt zajęć Psychologiczna ocena wiarygodności świadków dorosłych
 11. Konspekt zajęć Specyfika opinii psychologicznych
 12. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne - cz.3
 13. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne psychologiczne - dr Wagenknecht
 14. Konspekt zajęć Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - prof. Kmieciak
 15. Konspekt zajęć Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - prof. Serwach
 16. Konspekt zajęć Psychologiczna ocena wiarygodności świadków dorosłych - Gogel
 17. Konspekt zajęć Psychologiczna ocena wiarygodności świadków dzieci - Gogel
 18. Konspekt zajęć Skuteczna komunikacja - Wencel
 19. Konspekt zajęć Standardy badania psychologicznego a badanie sądowo – psychologiczne cz. 2
 20. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne
 21. Konspekt zajęć Skale badawcze w psychiatrii i psychologii
 22. Konspekt zajęć Kwalifikacje biegłego psychiatry i psychologa, ocena kompetencji biegłego w kontekście jego wyboru
 23. Konspekt zajęć Skale badawcze w psychiatrii i psychologii
 24. Konspekt zajęć Standardy badania psychiatrycznego a badanie sądowo – psychiatryczne cz. 1
 25. Konspekt zajęć Wymogi formalne opinii, konstrukcja opinii, ocena wartości dowodowej wydanej opinii poprzez ocenę spójności, zastosowanej metodyki, uzasadnienia zawartych w opinii ocen i wniosków, uzupełnienie opinii, sprzeczność opinii, konfrontacja biegłych cz. 1
 26. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne

VI zjazd

 1. Konspekt zajęć Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne (Anna Gogel)
 2. Konspekt zajęć Psychologiczna ocena wiarygodności świadków dorosłych (Anna Gogel)
 3. Konspekt zajęć Psychologiczna ocena wiarygodności świadków dzieci (Anna Gogel)
 4. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne psychologiczne (dr Elżbieta Wagenknecht)
 5. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne psychologiczne (dr Katarzyna Rydz-Sybilak)
 6. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne psychologiczne (dr Przemysław Cynkier)
 7. Konspekt zajęć Emocje – wpływ na sposoby komunikacji, kontrola emocji (dr Przemysław Kubiak)
 8. Konspekt zajęć Skuteczna komunikacja (dr Przemysław Kubiak)
 9. Konspekt zajęć Skuteczna komunikacja (Witold Wencel)

VII zjazd

 1. Konspekt zajęć Badania dodatkowe (dr Anna Sieradzka)
 2. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne (uzależnienia) (dr Anna Sieradzka)
 3. Konspekt zajęć Skale badawcze w psychologii i psychiatrii (Anna Gogel)
 4. Konspekt zajęć Standardy badania psychiatrycznego a badanie sądowo – psychiatryczne (dr Anna Sieradzka)
 5. Konspekt zajęć Standardy badania psychiatrycznego a badanie sądowo – psychiatryczne (dr P. Cynkier)
 6. Konspekt zajęć Standardy badania psychologicznego a badanie sądowo – psychologiczne (prof. M. Talarowska)
 7. Konspekt zajęć Skale badawcze w psychologii i psychiatrii - Elżbieta Wagenknecht

VIII zjazd

 1. Konspekt zajęć  Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne (Anna Gogel)
 2. Konspekt zajęć Psychologiczna ocena wiarygodności świadków dorosłych (Anna Gogel)
 3. Konspekt zajęć Psychologiczna ocena wiarygodności świadków dzieci (Anna Gogel)
 4. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne psychologiczne (dr Katarzyna Rydz-Sybilak)
 5. Konspekt zajęć Emocje – wpływ na sposoby komunikacji, kontrola emocji (dr Przemysław Kubiak)
 6. Konspekt zajęć Skuteczna komunikacja (dr Przemysław Kubiak)
 7. Konspekt zajęć Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (dr hab. Błażej Kmieciak)
 8. Konspekt zajęć Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach)
 9. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne/psychologiczne (SSA Anna Szczepaniak-Cicha)
 10. Konspekt zajęć Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia (Inga Markiewicz)
 11. Konspekt zajęć Stres w komunikacji, wpływ na zachowanie (dr Przemysław Kubiak)

IX zjazd

 1. Konspekt zajęć Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne (Anna Gogel)
 2. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne/psychologiczne (SSA Anna Szczepaniak-Cicha)
 3. Konspekt zajęć Opiniowanie psychiatryczne psychologiczne (dr Elżbieta Wagenknecht)
 4. Konspekt zajęć Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia (Inga Markiewicz)
 5. Konspekt zajęć Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (dr hab. Błażej Kmieciak)
 6. Konspekt zajęć Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach)
 7. Konspekt zajęć Stres w komunikacji, wpływ na zachowanie (dr Przemysław Kubiak)
 8. Konspekt zajęć Skuteczna komunikacja (Witold Wencel)
 9. Konspekt zajęć Skuteczna komunikacja (Andrzej Misiak)

X zjazd

 1. Konspekt zajęć Skale badawcze w psychiatrii i psychologii cz. 3 (Anna Gogel)
 2. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczn (dr Bogdan Lach)
 3. Konspekt zajęć Wymogi formalne opinii, konstrukcja opinii (Inga Markiewicz)

XI zjazd

 1. Konspekt zajęć Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne (Anna Gogel)
 2. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne (dr Elżbieta Wagenknecht)
 3. Konspekt zajęć Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne (dr n. med. Przemysław Cynkier)
 4. Konspekt zajęć Skuteczna komunikacja (dr Przemysław Kubiak)
 5. Konspekt zajęć Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne (prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz)
 6. Konspekt zajęć Skuteczna komunikacja (Andrzej Misiak)
 7. Konspekt zajęć Standardy badania psychiatrycznego, a badanie sądowo - psychiatryczne (prof. dr hab. n. med. Józef Kocur)

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 1. Materiały dydaktyczne - wprowadzenie w problematykę badania psychologicznego (prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz) :: POBIERZ
 2. Materiały dydaktyczne - zgoda na zabieg medyczny (prof. Rafał Kubiak) :: POBIERZ
 3. Materiały dydaktyczne - tajemnica medyczna a postępowania prawne (prof. Rafał Kubiak) :: POBIERZ
 4. Materiały dydaktyczne - rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu nieterapeutycznych czynności leczniczych :: POBIERZ
 5. Materiały dydaktyczne - Depresja (prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz) :: POBIERZ
 6. Materiały dydaktyczne - Opiniowanie psychologiczne (Anna Gogel) :: POBIERZ
 7. Materiały dydaktyczne - Wiarygodność dorosłego świadka (Anna Gogel) :: POBIERZ
 8. Materiały dydaktyczne - Biegły w postepowaniu cywilnym (dr Bogdan Lach) :: POBIERZ
 9. Materiały dydaktyczne - Najczęściej wystepujące zaburzenia osobowości  Rodzaje kryzysów (dr Bogdan Lach) :: POBIERZ
 10. Materiały dydaktyczne - Procesowe podstawy dowodu z opinii biegłego (prof. Maciej Muliński) :: POBIERZ
 11. Materiały dydaktyczne - Standardy badania psychologicznego (prof. Monika Talarowska) :: POBIERZ
 12. Materiały dydaktyczne - Substancje psychoaktywne w praktyce lekarza psychiatry (dr Anna Sieradzka) :: POBIERZ
 13. Materiały dydaktyczne - Kliniczne badanie psychiatryczne a badanie sądowo-psychiatryczne. Podobieństwa i różnice (dr Anna Sieradzka) :: POBIERZ
 14. Opinia sądowa psychiatryczno-psychologiczna (prof. Monika Talarowska) :: POBIERZ :: POBIERZ
 15. Praktyczne aspekty stosowania ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Inga Markiewicz) :: POBIERZ
 16. Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - prof. Małgorzata Serwach (materiał uzupełniający) :: POBIERZ
 17. Stanowczo, łagodnie, bez lęku - Maria Król-Fijewska - książka od dr Przemysława Kubiaka :: POBIERZ
 18. Prezentacja "PTSD i żałoba" - dr Bogdan Lach :: POBIERZ
 19. Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży - prof. Agnieszka Gmitrowicz :: POBIERZ

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.