PL

Psychiatria i psychologia sądowa

Kontakt

Kierownik studiów:

dr Zbigniew Wardak zwardak@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:

W sprawach natury organizacyjnej proszę kontaktować się z:

- Moniką Staniszewską, tel. (42) 635-47-26, e-mail: mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl, pokój 2.12 (piętro II, beczka B)
- Marcinem Ścisło, tel. (42) 635-63-48, e-mail: mscislo@wpia.uni.lodz.pl, pokój 2.13 (piętro II, beczka B)

 • O studiach

  Rekrutacja NA STUDIA

  AKTUALIZACJA 04.03.2021

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż rekrutacja na studia podyplomowe Psychiatria i psychologia sądowa została zakończona. Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia. Pierwszy zjazd odbędzie się w zaplanowanym terminie, tj. w dniach 12-13 marca 2021 r.

  Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do grupy (do momentu I zjazdu). Osoby, które chciałyby się jeszcze zgłosić prosimy o kontakt z sekretariatem studiów.

  AKTUALIZACJA 22.02.2021

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominamy, że jeszcze do 28 lutego 2021 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe Psychiatria i psychologia sądowa. Do uruchomienia studiów brakuje nam jeszcze kilku zgłoszeń, serdecznie więc zapraszamy do zapoznania się z programem tych unikatowych w skali kraju studiów podyplomowych i zgłaszenia swojego udziału. Z pewnością warto!

   

  AKTUALIZACJA 09.11.2020

  Szanowni Państwo,

  z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń w pierwszym terminie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe pt. „Psychiatria i psychologia sądowa” (rok akademicki 2020/2021) została przedłużona do dnia 28 lutego 2021 roku a same studia planujemy rozpocząć od semestru letniego, to jest od marca 2021 roku. Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja unormuje się już na tyle, że będziemy mogli choć w części wrócić do prowadzenia zajęć w sposób stacjonarny.

  Wstępny nowy harmonogram zjazdów:

  Zjazd I:     12 – 13 marca 2021 r.

  Zjazd II:     9 – 10 kwietnia 2021 r.

  Zjazd III:     23 – 23 kwietnia 2021 r.

  Zjazd IV:     14 – 15 maja 2021 r.

  Zjazd V:     28 – 29 maja 2021 r.

  Zjazd VI:     11 – 12 czerwca 2021 r.

  Zjazd VII:    25 – 26 czerwca 2021 r.

  Zjazd VIII:   24 – 25 września 2021 r.

  Zjazd IX:    8 – 9 października 2021 r.

  Zjazd X:     22 – 23 października 2021 r. (+ EGZAMIN)

  Zjazd XI:     5 - 6 listopada 2021 r. (+ ZAKOŃCZENIE STUDIÓW)

  Serdecznie zapraszamy!

  Wprowadzenie

  Uruchamiane studia z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej zostały zainspirowane studiami podyplomowymi realizowanymi na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w ramach umowy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury pt. Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej dla sędziów. Przyczynkiem do uruchomienia tych studiów jest znaczna specyfika przeprowadzenia dowodów opartych na psychiatrii i psychologii, wymagająca połączenia wiedzy prawnej oraz psychologicznej i psychiatrycznej. Jednocześnie studia te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych omawianą tematyką.

  Studia są skierowane do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, a także wszystkich osób zainteresowanych psychiatrii i psychologii sądowej w praktyce.

  Cel studiów

  Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

  W szczególności należy tu wskazać na przeprowadzanie dowodów z opinii psychiatrycznych i psychologicznych, przesłuchanie świadków i ocenę ich wiarygodności, a także korzystanie z możliwości, jakie daje profilowanie kryminalistyczne.

  Celem studiów jest także zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i skutecznej komunikacji, bardzo ważnych dla praktyków.

 • Kadra

  Kadra prowadząca zajęcia

  Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej są prowadzone przez przedstawicieli zarówno praktyki, jak i nauki prawa. Wśród osób prowadzących zajęcia są biegli psychiatrzy i psycholodzy, a także pracownicy naukowo - dydaktyczni o uznanym dorobku, łączący pracę naukową z praktyką, w charakterze m.in. sędziów, adwokatów.

  Kluczowa kadra:

  • Inga Markiewicz

  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (psychologia), studiów podyplomowych z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny oraz Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia (SGH w Warszawie). Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wykładowca akademicki w Krakowskiej Akademii im A. Frycza-Modrzewskiego. Prowadzi także wykłady dla lekarzy specjalizujących się z psychiatrii sądowej, realizuje projekty badawcze krajowe i zagraniczne z zakresu psychiatrii sądowej i opiniowania sądowego, sporządza opinie psychologiczne na zlecenie sądów i prokuratur. Reprezentuje IPiN w Komisji Psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia.

  • Dr Anna Sieradzka

  Lekarz psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1999 - 2001 młodszy asystent Ośrodka Psychiatrii Sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu w Gostyninie. Od 2002 r. związana była z II Kliniką Psychiatrii CSK UM w Łodzi uzyskując  w 2007 r. tytuł specjalisty psychiatry. W latach 2007-2009 była zatrudniona w Oddziale Obserwacji Sądowo-Psychiatrycznej przy ZK nr 2 w Łodzi uzyskując w 2013 r. tytuł doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy "Charakterystyka sprawców zabójstw i poważnego uszkodzenia ciała dokonanych w upojeniu alkoholowym zwykłym. Analiza powodów orzekania o zmienionej poczytalności". Od 2009 r. konsultant I i II Oddziału ZUS. Autor kilkuset opinii dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Od 2012 r. do 2016 r. kierowała Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu  w SP ZOZ im  dr J. Babińskiego w Łodzi, będąc głównym autorem programu terapeutycznego i resocjalizacyjnego dla pacjentów oraz autorem regulaminu oddziału. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, od 2016 r. również sędzia sądu koleżeńskiego Towarzystwa. Lekarz specjalista kliniki Psychologiczno-Psychiatrycznej Psychomedic w Warszawie oraz ekspert Zakładu Medycyny Sądowej Barzdo i Żydek w Łodzi.

  •  Dr Elżbieta Wagenknecht

  Lekarz medycyny,  absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1987-1993), specjalista psychiatra, I stopień specjalizacji 1997, II stopień specjalizacji 2002. Biegły sądowy z listy SO w Łodzi od listopada 2005 roku. Opiniowanie w sprawach z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego od 1997 roku.

  Doświadczenie zawodowe:

  - Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi 1994 – 2012

  - SN ZOZ EGO Poradnia Psychiatryczna od 2009 roku

  - Szpital Specjalistyczny Brzeziny – konsultant od 2015

  • Dr Bogdan Lach

  Adiunkt Uniwersytetu SWPS Oddział Zamiejscowy w Katowicach, emerytowany podinspektor Policji. Psycholog biegły z zakresu psychologii, profilowania psychologicznego, kryminalnego i kryminalistycznego, specjalista w dziedzinie przestępczości brutalnej, uprzednio przez 15 lat profiler policyjny. Stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych w sprawach zabójstw, zgwałceń, pedofilii oraz podpaleń. Uczestniczył min. W takich sprawach jak Wampira z Sosnowca Piotra S, seryjnego zabójcy prostytutek Mariusza H, wielokrotnego zabójcy z Katowic Leszka R, seryjnego gwałciciela działającego na terenie Katowic Tomasza K oraz w końcowej fazie prowadzonego postępowania w sprawie zabójstwa Krzysztof  Olewnika.

  Kierownik merytoryczny i wykładowca Podyplomowego Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów przy Uniwersytecie SWPS. Prowadził szkolenia dla prokuratorów okręgu katowickiego i wrocławskiego. Biegły sądowy opiniujący w sprawach cywilnych (ubezwłasnowolnienia, o zapłatę zadośćuczynienie) oraz karnych. Wydał ponad 4000 opinii psychologicznych z różnych zakresów. Od 1999 roku konsultant ds. negocjacji policyjnych. Od lat współpracuje z mediami ogólnopolskimi jako ekspert i komentator wydarzeń kryminalnych. Przez media nazwany „ojcem profilowania psychologicznego w Polsce”.

  • Dr Krzysztof Eichstaedt

  Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, recenzent Przeglądu Sądowego w 2018r., współorganizator pięciu edycji Międzynarodowych Kongresów Psychiatrii Sądowej w Łodzi, wykładowca na wielu konferencjach psychiatrycznych oraz seksuologicznych, autor oraz współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także wielu artykułów  z pogranicza prawa i psychiatrii, współautor dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a nadto Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, autor monografii Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym i innych.

  • Dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ

  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, a także jest zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  Specjalizuje się w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i pracowników medycznych oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych. W tym też zakresie jest autorem licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz referatów, wygłaszanych na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla osób wykonujących zawody medyczne.  Zajmuje się także systemem kształcenia lekarzy w Polsce, współpracując w tej sferze z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

  • Dr n. med. Przemysław Cynkier 

  W 1994r. uzyskał dyplom na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Początkowo pracował w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpitalu im. dr J. Babińskiego. W 1998r. uzyskał I stopień specjalizacji z psychiatrii. W tym samy roku rozpoczął pracę w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie, gdzie pod kierunkiem dr n. med. Danuty Hajdukiewicz uzyskała w 2001r. II stopień specjalizacji z psychiatrii. W latach 2004-2005 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. W 2006r. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, w specjalności psychiatria. W 2010r. rozpoczął pracę w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Początkowo był zatrudniony w Katedrze Psychologii Zdrowia a następnie w Katedrze Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, której Kierownikiem był prof. Zdzisław Majchrzyk. Prowadzi zajęcia z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej oraz psychopatologii sądowej. Od 1998r. sporządza praktycznie każdego rodzaju opinie sądowo-psychiatryczne dla potrzeb sądów i prokuratur z terenu całego kraju. Od kilku kadencji jest biegłym sądowym z zakresu psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Sekcją Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskim Towarzystwem Psychiatrii Sądowej. Jest członkiem Zarządu Sekcji oraz Towarzystwa. Od 1999r. wygłosił kilkadziesiąt referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, których tematyka ściśle dotyczyła psychiatrii sądowej. Jest autorem wielu recenzowanych artykułów naukowych o tej tematyce. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim uwarunkowania zachowań agresywnych u osób chorych psychicznie, wykonywanie środków zabezpieczających wobec zaburzonych psychicznie sprawców czynów zabronionych a także nieprawidłowości psychiczne jako podstawa do unieważnienia małżeństwa w orzecznictwie kościelnym i cywilnym, poza tym sytuacje wyjątkowe w psychiatrii sądowej.

  • Anna Gogel

  Psycholog z wiodącą specjalizacją psychologia rozwojowa i wychowawcza, z elementami psychologii klinicznej. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmuje się aktywną diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych, wychowawczych, klinicznych oraz terapią. Od ponad 30 lat pełni obowiązki biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi. Przygotowuje stażystów, praktykantów do opiniowania, posługiwania się metodami diagnostycznymi, ich doborem do problemu badawczego i interpretacją wyników - opisem uzyskanych danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie dla dobra terapeutycznego pacjenta. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zaburzeń stanu psychicznego, zaburzeń rozwojowych, niwelowania deficytów, postaw suicydalnych i zaburzeń depresyjnych, a także wiele innych tematycznie. Jednoosobowo od wielu lat prowadzi w Poradni Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Wykorzystywania Seksualnego.

 • Organizacja i program

  Wymiar godzinowy I PROGRAM studiów

  W ramach studiów podyplomowych przeprowadzimy 162 godziny zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów.

  Zaplanowano 136 godzin wykładów i 24 godziny warsztatów.

  Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12. Część zajęć dydaktycznych (wykłady) będzie realizowana za pośrednictwem środków nauczania na odległość.

  Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

  Zajęcia piątkowe: godz. 12:00 – 19:00

  Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:00

  Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

  Studia prowadzone są zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

  Szczegółowy program studiów

  Szczegółowy program studiów podyplomowych Psychiatria i psychologia sądowa :: POBIERZ

   Sposób weryfikacji efektów

  Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

  Opłata za udział w studiach

  Łączna opłata za studia wynosi 4500 zł.

  Wstępny harmonogram sesji zjazdowych

  Wstępny harmonogram zjazdów kształtuje się następująco:

  Zjazd I:     12 – 13 marca 2021 r.   :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

  Zjazd II:     9 – 10 kwietnia 2021 r.

  Zjazd III:     23 – 23 kwietnia 2021 r.

  Zjazd IV:     14 – 15 maja 2021 r.

  Zjazd V:     28 – 29 maja 2021 r.

  Zjazd VI:     11 – 12 czerwca 2021 r.

  Zjazd VII:    25 – 26 czerwca 2021 r.

  Zjazd VIII:   24 – 25 września 2021 r.

  Zjazd IX:    8 – 9 października 2021 r.

  Zjazd X:     22 – 23 października 2021 r. (+ EGZAMIN)

  Zjazd XI:     5 - 6 listopada 2021 r. (+ ZAKOŃCZENIE STUDIÓW)

  Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na pandemię, powyższy harmonogram może ulegać dalszym modyfikacjom i należy traktować go jako wstępny.

 • Rekrutacja

  WYMAGANIA WSTĘPNE OD KANDYDATÓW

  Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

  Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Studiów: 25 słuchaczy

  INFORMACJE I REKRUTACJA

  W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  Etap I - przed uruchomieniem studiów

  1. Kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

  2. Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

  Dokumenty można składać:

  - osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13 

  - drogą pocztową na wskazany wyżej adres 

  - droga e-mailową (skan formularza oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl lub mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl

   

  Etap II - po uruchomieniu studiów, na pierwszym zjeździe

  1. Akceptacja informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy :: POBIERZ

  2. Umowa o warunkach odpłatności za studia

  3. Podanie o przyjęcie na studia

  4. Formularz zgłoszeniowy Słuchacza :: POBIERZ

  Dokumenty z punktów 1-3 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów podczas zjazdu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.