Psychiatria i psychologia sądowa

Kontakt

Kierownik studiów:

dr Zbigniew Wardak zwardak@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:

W sprawach natury organizacyjnej proszę kontaktować się z:

 • Moniką Staniszewską, tel. (42) 635-47-26, e-mail: mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl, pokój 2.12 (piętro II, beczka B)
 • Marcinem Ścisło, tel. (42) 635-63-48, e-mail mscislo@wpia.uni.lodz.pl, pokój 2.13 (piętro II, beczka B)
 • Aktualności

  Rekrutacja NA II EDYCJĘ STUDIóW

  AKTUALIZACJA 16.10.2021

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 października 2021 roku zakończyliśmy rekrutację na II edycję studiów podyplomowych Psychiatria i psychologia sądowa. Zebraliśmy grupę niezbędną do uruchomienia studiów, każdy z Kandydatów otrzymał drogą mailową pierwsze informacje organizacyjne.

   

  AKTUALIZACJA 28.05.2021

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację na II edycję studiów podyplomowych Psychiatria i psychologia sądowa. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 października 2021 roku. Szczegółowa procedura rekrutacyjna opisana jest w zakładce "Rekrutacja".

  Mając na uwadze obecną sytuację pandemiczną, zakładamy realizację zajęć w sposób hybrydowy, tzn. część zajęć będzie prowadzona online, część stacjonarnie na Wydziale. Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomość na przełomie września/października 2021 r.

  Wstępny nowy harmonogram zjazdów dla II edycji studiów (2021/2022):

  Zjazd I:     22 – 23 października 2021 r. (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)

  Zjazd II:     26 - 27 listopada 2021 r. (ZJAZD ONLINE)

  Zjazd III:     17 - 18 grudnia 2021 r. (ZJAZD ONLINE)

  Zjazd IV:     14 – 15 stycznia 2022 r.

  Zjazd V:     28 – 29 stycznia 2022 r.

  Zjazd VI:     11 – 12 lutego 2022 r.

  Zjazd VII:    4 – 5 marca 2022 r.

  Zjazd VIII:   18 - 19 marca 2022 r.

  Zjazd IX:    8 – 9 kwietnia 2022 r.

  Zjazd X:     13 – 14 maja 2022 r. (+ EGZAMIN) (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)

  Zjazd XI:     3 - 4 czerwca 2022 r. (+ ZAKOŃCZENIE STUDIÓW) (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)

   

  Serdecznie zapraszamy!

 • O studiach

  O STUDIACH SŁÓW KILKA

  Studia te zostały zainspirowane studiami podyplomowymi realizowanymi na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w ramach umowy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury pt. Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej dla sędziów. Przyczynkiem do uruchomienia tych studiów jest znaczna specyfika przeprowadzenia dowodów opartych na psychiatrii i psychologii, wymagająca połączenia wiedzy prawnej oraz psychologicznej i psychiatrycznej. Jednocześnie studia te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych omawianą tematyką.

  Studia są skierowane do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, a także wszystkich osób zainteresowanych psychiatrią i psychologią sądową w praktyce.

  Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

  W szczególności należy tu wskazać na przeprowadzanie dowodów z opinii psychiatrycznych i psychologicznych, przesłuchanie świadków i ocenę ich wiarygodności, a także korzystanie z możliwości, jakie daje profilowanie kryminalistyczne.

  Celem studiów jest także zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i skutecznej komunikacji, bardzo ważnych dla praktyków.

  Kadra prowadząca zajęcia

  Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej są prowadzone przez przedstawicieli zarówno praktyki, jak i nauki prawa. Wśród osób prowadzących zajęcia są biegli psychiatrzy i psycholodzy, a także pracownicy naukowo - dydaktyczni o uznanym dorobku, łączący pracę naukową z praktyką, w charakterze m.in. sędziów, adwokatów.

  Kluczowa kadra:

  • Inga Markiewicz

  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (psychologia), studiów podyplomowych z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny oraz Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia (SGH w Warszawie). Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wykładowca akademicki w Krakowskiej Akademii im A. Frycza-Modrzewskiego. Prowadzi także wykłady dla lekarzy specjalizujących się z psychiatrii sądowej, realizuje projekty badawcze krajowe i zagraniczne z zakresu psychiatrii sądowej i opiniowania sądowego, sporządza opinie psychologiczne na zlecenie sądów i prokuratur. Reprezentuje IPiN w Komisji Psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia.

  • Dr Anna Sieradzka

  Lekarz psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1999 - 2001 młodszy asystent Ośrodka Psychiatrii Sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu w Gostyninie. Od 2002 r. związana była z II Kliniką Psychiatrii CSK UM w Łodzi uzyskując  w 2007 r. tytuł specjalisty psychiatry. W latach 2007-2009 była zatrudniona w Oddziale Obserwacji Sądowo-Psychiatrycznej przy ZK nr 2 w Łodzi uzyskując w 2013 r. tytuł doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy "Charakterystyka sprawców zabójstw i poważnego uszkodzenia ciała dokonanych w upojeniu alkoholowym zwykłym. Analiza powodów orzekania o zmienionej poczytalności". Od 2009 r. konsultant I i II Oddziału ZUS. Autor kilkuset opinii dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Od 2012 r. do 2016 r. kierowała Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu  w SP ZOZ im  dr J. Babińskiego w Łodzi, będąc głównym autorem programu terapeutycznego i resocjalizacyjnego dla pacjentów oraz autorem regulaminu oddziału. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, od 2016 r. również sędzia sądu koleżeńskiego Towarzystwa. Lekarz specjalista kliniki Psychologiczno-Psychiatrycznej Psychomedic w Warszawie.

  •  Dr Elżbieta Wagenknecht

  Lekarz medycyny,  absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1987-1993), specjalista psychiatra, I stopień specjalizacji 1997, II stopień specjalizacji 2002. Biegły sądowy z listy SO w Łodzi od listopada 2005 roku. Opiniowanie w sprawach z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego od 1997 roku.

  Doświadczenie zawodowe:

  - Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi 1994 – 2012

  - SN ZOZ EGO Poradnia Psychiatryczna od 2009 roku

  - Szpital Specjalistyczny Brzeziny – konsultant od 2015

  • Dr Bogdan Lach

  Adiunkt Uniwersytetu SWPS Oddział Zamiejscowy w Katowicach, emerytowany podinspektor Policji. Psycholog biegły z zakresu psychologii, profilowania psychologicznego, kryminalnego i kryminalistycznego, specjalista w dziedzinie przestępczości brutalnej, uprzednio przez 15 lat profiler policyjny. Stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych w sprawach zabójstw, zgwałceń, pedofilii oraz podpaleń. Uczestniczył min. W takich sprawach jak Wampira z Sosnowca Piotra S, seryjnego zabójcy prostytutek Mariusza H, wielokrotnego zabójcy z Katowic Leszka R, seryjnego gwałciciela działającego na terenie Katowic Tomasza K oraz w końcowej fazie prowadzonego postępowania w sprawie zabójstwa Krzysztof  Olewnika.

  Kierownik merytoryczny i wykładowca Podyplomowego Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów przy Uniwersytecie SWPS. Prowadził szkolenia dla prokuratorów okręgu katowickiego i wrocławskiego. Biegły sądowy opiniujący w sprawach cywilnych (ubezwłasnowolnienia, o zapłatę zadośćuczynienie) oraz karnych. Wydał ponad 4000 opinii psychologicznych z różnych zakresów. Od 1999 roku konsultant ds. negocjacji policyjnych. Od lat współpracuje z mediami ogólnopolskimi jako ekspert i komentator wydarzeń kryminalnych. Przez media nazwany „ojcem profilowania psychologicznego w Polsce”.

  • Dr Krzysztof Eichstaedt

  Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, recenzent Przeglądu Sądowego w 2018r., współorganizator pięciu edycji Międzynarodowych Kongresów Psychiatrii Sądowej w Łodzi, wykładowca na wielu konferencjach psychiatrycznych oraz seksuologicznych, autor oraz współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także wielu artykułów  z pogranicza prawa i psychiatrii, współautor dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a nadto Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, autor monografii Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym i innych.

  • Dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ

  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, a także jest zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  Specjalizuje się w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i pracowników medycznych oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych. W tym też zakresie jest autorem licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz referatów, wygłaszanych na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla osób wykonujących zawody medyczne.  Zajmuje się także systemem kształcenia lekarzy w Polsce, współpracując w tej sferze z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

  • Dr n. med. Przemysław Cynkier 

  W 1994r. uzyskał dyplom na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Początkowo pracował w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpitalu im. dr J. Babińskiego. W 1998r. uzyskał I stopień specjalizacji z psychiatrii. W tym samy roku rozpoczął pracę w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie, gdzie pod kierunkiem dr n. med. Danuty Hajdukiewicz uzyskała w 2001r. II stopień specjalizacji z psychiatrii. W latach 2004-2005 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. W 2006r. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, w specjalności psychiatria. W 2010r. rozpoczął pracę w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Początkowo był zatrudniony w Katedrze Psychologii Zdrowia a następnie w Katedrze Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, której Kierownikiem był prof. Zdzisław Majchrzyk. Prowadzi zajęcia z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej oraz psychopatologii sądowej. Od 1998r. sporządza praktycznie każdego rodzaju opinie sądowo-psychiatryczne dla potrzeb sądów i prokuratur z terenu całego kraju. Od kilku kadencji jest biegłym sądowym z zakresu psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Sekcją Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskim Towarzystwem Psychiatrii Sądowej. Jest członkiem Zarządu Sekcji oraz Towarzystwa. Od 1999r. wygłosił kilkadziesiąt referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, których tematyka ściśle dotyczyła psychiatrii sądowej. Jest autorem wielu recenzowanych artykułów naukowych o tej tematyce. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim uwarunkowania zachowań agresywnych u osób chorych psychicznie, wykonywanie środków zabezpieczających wobec zaburzonych psychicznie sprawców czynów zabronionych a także nieprawidłowości psychiczne jako podstawa do unieważnienia małżeństwa w orzecznictwie kościelnym i cywilnym, poza tym sytuacje wyjątkowe w psychiatrii sądowej.

  • Anna Gogel

  Psycholog z wiodącą specjalizacją psychologia rozwojowa i wychowawcza, z elementami psychologii klinicznej. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmuje się aktywną diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych, wychowawczych, klinicznych oraz terapią. Od ponad 30 lat pełni obowiązki biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi. Przygotowuje stażystów, praktykantów do opiniowania, posługiwania się metodami diagnostycznymi, ich doborem do problemu badawczego i interpretacją wyników - opisem uzyskanych danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie dla dobra terapeutycznego pacjenta. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zaburzeń stanu psychicznego, zaburzeń rozwojowych, niwelowania deficytów, postaw suicydalnych i zaburzeń depresyjnych, a także wiele innych tematycznie. Jednoosobowo od wielu lat prowadzi w Poradni Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Wykorzystywania Seksualnego.

 • Organizacja i program

  Wymiar godzinowy I PROGRAM studiów

  W ramach studiów podyplomowych przeprowadzimy 162 godziny zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów.

  Zaplanowano 136 godzin wykładów i 24 godziny warsztatów.

  Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12. Część zajęć dydaktycznych (wykłady) będzie realizowana za pośrednictwem środków nauczania na odległość.

  Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

  Zajęcia piątkowe: godz. 12:00 – 19:00

  Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:00

  Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

  Studia prowadzone są zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

  Szczegółowy program studiów

  Szczegółowy program studiów podyplomowych Psychiatria i psychologia sądowa :: POBIERZ

   Sposób weryfikacji efektów

  Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

  Opłata za udział w studiach

  Łączna opłata za studia wynosi 4500 zł.

 • Rekrutacja

  WYMAGANIA WSTĘPNE OD KANDYDATÓW

  Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

  Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Studiów: 25 słuchaczy

  INFORMACJE I REKRUTACJA

  W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  Etap I - przed uruchomieniem studiów

  1. Kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

  2. Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

  Dokumenty można składać:

  - osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13 

  - drogą pocztową na wskazany wyżej adres 

  - droga e-mailową (skan formularza oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl lub mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl

   

  Etap II - po uruchomieniu studiów, na pierwszym zjeździe

  1. Akceptacja informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy :: POBIERZ

  2. Umowa o warunkach odpłatności za studia

  3. Podanie o przyjęcie na studia

  4. Formularz zgłoszeniowy Słuchacza :: POBIERZ

  Dokumenty z punktów 1-3 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów podczas zjazdu.

harmonogram sesji zjazdowych I edycja (2020/2021)

Harmonogram zjazdów kształtuje się następująco:

Zjazd I:     12 – 13 marca 2021 r.   :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd II:     9 – 10 kwietnia 2021 r.  :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd III:     23 – 24 kwietnia 2021 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd IV:     14 – 15 maja 2021 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd V:     28 – 29 maja 2021 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd VI:     11 – 12 czerwca 2021 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd VII:    25 – 26 czerwca 2021 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd VIII:   24 – 25 września 2021 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd IX:    8 – 9 października 2021 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd X:     22 – 23 października 2021 r. (+ EGZAMIN) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd XI:     5 - 6 listopada 2021 r. (+ ZAKOŃCZENIE STUDIÓW)

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na pandemię, powyższy harmonogram może ulegać dalszym modyfikacjom i należy traktować go jako wstępny.

 

KONSPEKTY ZAJĘĆ

Zjazd nr 1

 1. Choroby i zaburzenia psychiczne - dr Elżbieta Wagenknecht :: POBIERZ
 2. Wstęp do prawa medycznego - prof. Rafał Kubiak :: POBIERZ
 3. Profilowanie kryminalistyczne - dr Bogdan Lach :: POBIERZ

Zjazd nr 2

 1. Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w sprawach nieletnich - dr Krzysztof Eichsteadt, SSA :: POBIERZ
 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem - dr Przemysław Kubiak :: POBIERZ
 3. Choroby i zaburzenia psychiczne - procesy rozwojowe i ich zaburzenia w aspekcie metodologii przesłuchania śwadków w różnych przedziałach wiekowych :: POBIERZ

Zjazd nr 3

 1. Najczęściej występujące choroby i zaburzenia psychiczne - zaburzenia osobowości, PTSD, zaburzenia lękowe i adaptacyjne choroba dwubiegunowa - dr Bogdan Lach :: POBIERZ
 2. Podstawowe zagadnienia dowodowe w postępowaniu karnym - dr hab. Michał Kurowski, prof. UŁ :: POBIERZ
 3. Opiniowanie psychiatryczne/psychologiczne w poszczególnych kategoriach spraw – Wady oświadczeń woli, jak je rozpoznawać, jak orzekać i jak zapobiegać - dr Elżbieta Wagenknecht :: POBIERZ

Zjazd nr 4

 1. Wybór i ocena kwalifikacji biegłego - dr Krzysztof Eichsteadt :: POBIERZ
 2. Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w poszczególnych kategoriach spraw – błędy popełniane przez biegłych w sprawach karnych - dr Krzysztof Eichsteadt :: POBIERZ
 3. Konstrukcja i ocena opinii psychiatrycznych i psychologicznych - ocena opinii w postępowaniu karnym SSN dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ :: POBIERZ
 4. Stosowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w poszczególnych kategoriach spraw prof. Małgorzata Serwach :: POBIERZ

Zjazd nr 5

 1. Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w poszczególnych kategoriach spraw – opiniowanie psychiatryczne, seksuologiczne i psychologiczne w sprawach środków zabezpieczających dr Krzysztof Eichsteadt :: POBIERZ
 2. Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w poszczególnych kategoriach spraw - wady oświadczenia woli, testowanie, władza rodzicielska, karne :: POBIERZ

Zjazd nr 6

 1. Badanie sądowo – psychiatryczne - dr Elżbieta Wagenknecht :: POBIERZ
 2. Wybór i ocena kwalifikacji biegłego - dr Anna Sieradzka :: POBIERZ
 3. Badania dodatkowe - dr Anna Sieradzka :: POBIERZ

Zjazd nr 9

 1. Konstrukcja i ocena opinii psychiatrycznych i psychologicznych - Inga Markiewicz :: POBIERZ

MATEriały dydaktyczne do ZAJĘĆ

 1. Profilowanie kryminalistyczne dr Bogdan Lach :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ
 2. Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w sprawach nieletnich dr Krzysztof Eichstaedt :: POBIERZ
 3. Rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu nieterapeutycznych czynności leczniczych prof. Rafał Kubiak :: POBIERZ
 4. Tajemnica medyczna a postępowania prawne studia podyplomowe prof. Rafał Kubiak :: POBIERZ
 5. Zgoda na zabieg medyczny prof. Rafał Kubiak :: POBIERZ
 6. Nowe standardy teleporady prof. Małgorzata Serwach :: POBIERZ
 7. Nowe zasady dokumentacja medyczna prof. Małgorzata Serwach :: POBIERZ
 8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego prof. Małgorzata Serwach :: POBIERZ
 9. Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej prof. Małgorzata Serwach :: POBIERZ
 10. Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w poszczególnych kategoriach spraw opiniowanie psychiatryczne, seksuologiczne i psychologiczne w sprawach środków zabezpieczających dr Krzysztof Eichstaedt :: POBIERZ
 11. Wybór i ocena kwalifikacji biegłego dr Krzysztof Eichstaedt :: POBIERZ
 12. Szczególne przesłuchania Anna Gogel :: POBIERZ
 13. Wiarygodność dorosłego świadka Anna Gogel :: POBIERZ
 14. Opiniowanie psychologiczne - z badaniami Anna Gogel :: POBIERZ
 15. Opiniowanie psychiatryczne (psychologiczne) w praktyce sądowej dr Michał Kłos :: POBIERZ

II edycja (21/22)

Harmonogram zjazdów dla II edycji studiów (2021/2022):

Zjazd I:     22 – 23 października 2021 r. (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU (KOREKTA)

Zjazd II:     26 - 27 listopada 2021 r. (ZJAZD ONLINE)

Zjazd III:     17 - 18 grudnia 2021 r. (ZJAZD ONLINE)

Zjazd IV:     14 – 15 stycznia 2022 r.

Zjazd V:     28 – 29 stycznia 2022 r.

Zjazd VI:     11 – 12 lutego 2022 r.

Zjazd VII:    4 – 5 marca 2022 r.

Zjazd VIII:   18 - 19 marca 2022 r.

Zjazd IX:    8 – 9 kwietnia 2022 r.

Zjazd X:     13 – 14 maja 2022 r. (+ EGZAMIN) (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)

Zjazd XI:     3 - 4 czerwca 2022 r. (+ ZAKOŃCZENIE STUDIÓW) (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.