PL

Studia Podyplomowe Regulacje i polityka energetyczna

Kontakt

Kierownik Studiów:
prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Sekretariat:
mgr Agnieszka Czernek

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

tel. +42 635.40.38, 692.797.838
e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

Zapraszamy do udziału w Studiach Podyplomowych „Polityka i regulacja energetyczna” Uniwersytetu Łódzkiego. Oferta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem szeroko rozumianego sektora energetycznego. Program studiów oparty jest na najlepszych wzorcach europejskich, który uwzględnia najnowsze trendy występujące w sektorze. Kadra naukowo-dydaktyczna to wybitni przedstawiciele nauki prawa, pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich w Polsce, przedstawiciele administracji państwowej oraz branży energetycznej. NAUKA–ADMINISTRACJA–BIZNES

 • informacje ogólne

  Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie prawa energetycznego. Program Studiów będzie obejmował najbardziej aktualne zagadnienia z punktu widzenia obrotu gospodarczego energetycznego. Zaprezentowane będą w szczególności zagadnienia regulacji w sektorze paliwowo-energetycznym, prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE oraz polityka energetyczna w Polsce. Analizowana będzie ochrona danych osobowych RODO w energetyce, reguły konkurencji, w tym pomoc publiczna, jak również pozyskiwanie funduszy dla sektora energetycznego. Rynek mocy będzie rozpatrywany przez pryzmat nowej ustawy, która warunkuje funkcjonowanie systemu rynku mocy. Elektromobilność, podobnie jak rynek mocy stanowi najnowsze zagadnienie i będzie obejmować nie tylko rozwiązania prawne, ale także kwestie zarządzania i techniczne.  Ważny element Studiów stanowi zagadnienie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym tworzenie centrów usług wspólnych. Analizie zostanie poddana organizacja rynku gazu ziemnego w Polsce i UE oraz towarowy handel energią. Ukazane zostaną systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podniesione będą kwestie ważne zarówno dla gazu, odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i ciepła w kontekście ochrony środowiska. Zajęcia poprowadzą specjaliści w dziedzinie energetyki, którzy są jednocześnie doświadczonymi praktykami.

  Studia są adresowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką energetyczną, a więc do pracowników spółek energetycznych, pracowników administracji publicznej. Studia podyplomowe są skierowane do wszystkich zainteresowanych prawem energetycznym konwencjonalnym jak i odnawialnymi źródłami energii. W szczególności zapraszamy: pracowników administracji, instytucji państwowych zajmujących się energetyką, pracowników spółek energetycznych, osoby związane z ochroną środowiska, prawników, inżynierów, ekonomistów, informatyków,  wszystkich zainteresowanych regulacją i polityką energetyczną.

  Zasadniczy cel kształcenia naszych studiów podyplomowych to podniesienie profesjonalizmu słuchaczy w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii oraz promowanie najnowszych rozwiązań prawnych na poziomie unijnym i krajowym. Rozwiązania prawne  będą powiązane w dużej mierze z zagadnieniami technicznymi, ochrony środowiska, ekonomii. Celem Studiów jest też wskazanie na kwestię elektromobilności, bowiem aktualnie nie ma żadnych studiów, ani szkoleń w tym zakresie, a zapotrzebowanie na wiedzę obecnie jest bardzo duże. Podobnie trudna tematyka Compliance w sektorze energetycznym będzie ważna dla spółek energetycznych, które zaczynają dopiero w Polsce korzystać z narzędzi compliance.

  Studia obejmują 196 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów i warsztatów.
  W razie przedłużającej się epidemii koronawirusa zastrzegamy prowadzenie zajęć w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

  Zajęcia trwają dwa semestry od listopada do października – semestr zimowy i letni.
  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych sesji.
  Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym.

   

 • Program

  Treści programowe / bloki tematyczne

  1.         Polityka energetyczna w Polsce
  2.         Teoria regulacji w sektorze paliwowo-energetycznym
  3.         Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej
  4.         Koncesjonowanie w energetyce
  5.         Reguły konkurencji  i pomoc publiczna w energetyce
  6.         Rynek mocy
  7.         Rynek energetyki węglowej, ropy naftowej i atomowej
  8.         Elektromobilność - zagadnienia dot. regulacji prawnych, zarządzania, kwestie techniczne
  9.         Compliance w sektorze energetycznym
  10.       Zarzadzanie przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym tworzenie centrów usług wspólnych
  11.       Efektywność w sektorze energetycznym
  12.       Towarowy handel energią / giełda
  13.       Funkcjonowanie rynków: gazu, energii elektrycznej, ciepła
  14.       Organizacja rynku gazu ziemnego w Polsce i UE - produkcja, przesyłanie, skraplanie, magazynowanie, dystrybucja, sprzedaż paliw gazowych
  15.       Energetyka a ochrona środowiska
  16.       Systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  17.       Umowy na rynku energii. Umowa kompleksowa. Unbundling
  18.       Ochrona odbiorców w prawie energetycznym
  19.       Odpowiedzialność za sieci. Odpowiedzialność operatora systemu
  20.       Sądowe i pozasądowe rozstrzyganie sporów z zakresu energetyki
  21.       Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze energetycznym
  22.       Ochrona danych osobowych RODO w energetyce
  23.       Pozyskiwanie funduszy dla sektora energetycznego

  Studia obejmują 196 godziny zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przy zastosowaniu technik multimedialnych. 

 • Rekrutacja 2020/2021

  Adresatami Studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

  Rekrutacja prowadzona jest od lipca br. roku do terminu pierwszych zajęć.

  Wymagane dokumenty:

  Wypełnione formularze w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e -mail: aczernek@wpa.uni.lodz.pl, a następnie dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Sekretariacie Studiów (pokój 3.13, gmach WPiA UŁ) w godzinach pracy sekretariatu, albo przesłać na podany niżej adres, albo w godzinach popołudniowych zostawić w zaklejonej kopercie na portierni na nazwisko Agnieszka Czernek.

  Adres:
  Podyplomowe Studia "Regulacje i Polityka Energetyczna"
  Wydział Prawa i Administracji UŁ
  ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 3.13
  90-232 Łódź

  Zasady odpłatności za studia

  • Opłata za studia wynosi 4 400 PLN za dwa semestry i może być rozłożona na dwie równe raty.
   W szczególnych przypadkach, za zgodą kierownika Studium, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.
  • Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na zajęciach 
  • Dodatkowo uczestnik na zakończenie studiów wnosi opłatę w wysokości 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych .

   

 • Harmonogram zjazdów

  Zającia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich 
  w piątki od godz. 16.45; w soboty od godz. 8.45

  W razie przedłużającej się epidemii koronawirusa zastrzegamy prowadzenie zajęć w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.