PL

Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej

Kontakt

Kierownik studiów:
dr hab. Rober Kulski
Katedra Postępowania Cywilnego II
e-mail: rkulski@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:
Lidia Ścisło
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź (pokój 2.36)
tel. (42) 635 46 36
e-mail: lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Biuro projektu:
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź (pokój 2.13)
tel. (42) 635 63 48
e-mail: mediacje@wpia.uni.lodz.pl

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o powołaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nowych, specjalistycznych studiów podyplomowych z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie.

Studia podyplomowe realizowane są w ramach projektu POWR.02.17.00-00-0009/18-00 "Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia adresowane są 100 uczestników - mediatorów prowadzących mediacje w sprawach cywilnych, w tym w gospodarczych, wpisanych na listę stałych mediatorów sądowych oraz listy mediatorów prowadzone przez uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie.

Studia dla uczestników są bezpłatne.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym.

Zaplanowano 2 edycje studiów, w każdej udział weźmie po 50 uczestników. Program studiów zakłada przeprowadzenie 160 godzin zajęć, w tym 64 godzin wykładów i 96 godzin warsztatów. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w grupach max. 15-osobowych. Zaplanowano 10 dwudniowych zjazdów piątek-sobota.

Ramowe godziny zajęć:

 • piątek 12:00 - 19:00
 • sobota 9:00 - 16:00

Edycja nr 1: październik 2018 - czerwiec 2019

Edycja nr 2: październik 2019 - czerwiec 2020

 

Program studiów - POBIERZ PLIK

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej (rok akademicki 2019/2020) rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00.

W tym miejscu będzie udostępniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego przyjmować będziemy zgłoszenia.

Dokumenty rekrutacyjne dla II edycji studiów:

 • Zasady organizacji oraz rekrutacji na studia podyplomowe dla mediatorów  - POBIERZ PLIK
 • Załącznik nr 1 - wzór umowy - POBIERZ PLIK
 • Deklaracja udziału w projekcie - POBIERZ PLIK
 • Oświadczenie - udział w innych studiach w ramach konkursu - POBIERZ PLIK
 • Oświadczenie Uczestnika projektu - dane osobowe - POBIERZ PLIK
 • Zaświadczenie o pełnieniu funkcji mediatora - POBIERZ PLIK
 • Kwestionariusz osobowy - POBIERZ PLIK

 

 Dokumenty rekrutacyjne dla I edycji studiów:

 • Zasady organizacji oraz rekrutacji na studia podyplomowe dla mediatorów  - POBIERZ PLIK
 • Załącznik nr 1 - wzór umowy - POBIERZ PLIK
 • Deklaracja udziału w projekcie - POBIERZ PLIK
 • Oświadczenie - udział w innych studiach w ramach konkursu - POBIERZ PLIK
 • Oświadczenie Uczestnika projektu - dane osobowe - POBIERZ PLIK
 • Zaświadczenie o pełnieniu funkcji mediatora - POBIERZ PLIK
 • Kwestionariusz osobowy - POBIERZ PLIK

Harmonogram sesji zjazdowych - I edycja studiów (rok akademicki 2018/2019):

Zjazd I: 5 - 6 października 2018 r. - SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd II: 9 - 10 listopada 2018 r. - SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd III: 7 - 8 grudnia 2018 r. - SZCZEGÓŁOWE PLANY ZJAZDU:    GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd IV: 4 - 5 stycznia 2019 r. - SZCZEGÓŁOWE PLANY ZJAZDU:   GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd V: 25 - 26 stycznia 2019 r. - SZCZEGÓŁOWE PLANY ZJAZDU:   GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd VI: 15 - 16 lutego 2019 r. - SZCZEGÓŁOWE PLANY ZJAZDU:   GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd VII: 15 - 16 marca 2019 r. - SZCZEGÓŁOWE PLANY ZJAZDU:   GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd VIII: 26 - 27 kwietnia 2019 r. - SZCZEGÓŁOWE PLANY ZJAZDU:   GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd IX: 31 maja - 1 czerwca 2019 r. - SZCZEGÓŁOWE PLANY ZJAZDU:   GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd X: 14 - 15 czerwca 2019 r.

 

Materiały dydaktyczne dla Słuchaczy studiów

1.  Formy prowadzenia działalności gospodarczej (dr Andrzej Szereda) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

2. Podstawy postępowania cywilnego (prof. Andrzej Marciniak) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

3. Ugoda (dr hab. Józef Jagieła, prof. nadzw. UŁ) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

4. Techniki negocjacyjne (dr Kamil Kruszyński) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

5. Analiza konfliktów (teoria i zarządzanie) (dr Barbara Jadwiga Pawlak) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

6. Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji gospodarczej (dr Barbara Jadwiga Pawlak) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

7. Rola prawa i prawników w negocjacjach (dr Barbara Jadwiga Pawlak) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

8. Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych (rodzaje spraw gospodarczych i odrębności postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych) (dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. nadzw. UŁ) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

9. Podstawy ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości w kontekście zasad prowadzenia działalności gospodarczej (dr hab. Jarosław Ropęga) POBIERZ (RAR) POBIERZ (ZIP)

10. Etapy mediacji gospodarczej (przygotowanie do mediacji, otwarcie i przebieg mediacji,  osiąganie porozumienia (Katarzyna Neumann-Czarnecka) POBIERZ (ZIP)

11. Przyczyny odmowy zatwierdzania ugody przed mediatorem w sprawach gospodarczych (Katarzyna Neumann-Czarnecka) POBIERZ (ZIP)

12. Spisanie ugody (zawieranie ugód przed mediatorem i ich spisywanie) (Jarosław Czarnecki) POBIERZ (ZIP)

Rozeznanie rynku nr 1/MED/2018 dotyczące dostawy 50 sztuk książek dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

Wzór umowy

Protokół z wyboru Wykonawcy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.