Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Szkolenia - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt

Osoby do kontaktu:
Monika Staniszewska
Marcin Ścisło

Email: szkolenia@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 635 63 48

 

Epidemia koronawirusa to czas wyzwań dla całego społeczeństwa. To nie tylko kwestia zdrowia i logistyki, ale także dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. Wychodząc naprzec oczekiwaniom otoczenia społeczno-gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przygotował cykl szkoleń, realizowanych w sposób zdalny, związanych ze zmianami w prawie, które są wynikiem epidemii.

Każde szkolenie prowadzone jest przez eksperta Uniwersytetu Łódzkiego, trwa 1,5h i koncentruje się na wybranym zagadnieniu. Dzięki temu macie Państwo pewność, że przekazywana wiedza będzie aktualna, praktyczna i pogłębiona. Dodatkowym atutem jest sesja pytań uczestników i odpowiedzi eksperta kończąca część wykładową szkolenia.

Z Regulaminem udziału w szkoleniach można zapoznać się klikając tutaj: REGULAMIN SZKOLEŃ

Oferta szkoleń nie ma charakteru zamkniętego i będzie rozszerzana wraz z pojawiającym się zapotrzebowaniem.

Warunki techniczne udziału w szkoleniach: POBIERZ PLIK

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń - proszę w tym celu rozwinąć temat szkolenia zamieszczony poniżej.

 • Pracodawcy w obliczu koronawirusa: wyzwania na drugą połowę czerwca 2020 r.

  Data szkolenia: kolejna edycja wkrótce

  Godzina szkolenia: 14:00 - 15:30

  Grupa docelowa: przedsiębiorcy, pracodawcy, pracownicy działów HR, managerowie, radcowie prawni, adwokaci

  Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł netto

  Minimalna liczebność grupy: 20 osób

  Maksymalna liczebność grupy: 40 osób

  Opis szkolenia:
  Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców na bieżąco. Stan prawny zmienia się niebywale szybko,zmieniają się również potrzeby pracodawców związane ze stosowanymi podczas zatrudniania  instrumentami. Koronawirus wpłynął w dużej mierze na potrzebę korzystania z nowych rozwiązań prawnych (jak praca zdalna, finansowa pomoc pracodawcom) aktualizując przy tym potrzebę korzystania z rozwiązań znanych (procedury zmiany warunków zatrudnienia, zwolnienia).  Obszar zatrudnienia jest jednym z najbardziej narażonych na odczucie negatywnych skutków pandemii, dlatego też regulacje prawne go dotyczące są niezmiernie obszerne. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najistotniejsze zagadnienia związane ze stanem prawnym rozwiązań tzw. tarcz antykryzysowych aktualne na drugą połowę czerwca 2020 roku.

  Program szkolenia:
  1. Praca zdalna – podstawowe informacje
  2. Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy
  3. Wsparcie pracodawców na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych
  4. Ochrona trwałości zatrudnienia w razie korzystania ze wsparcia z tzw. tarcz antykryzysowych
  5. Elementy optymalizujące zatrudnienie

  Prowadzący szkolenie:
  Dr Izabela Florczak
  Doktor nauk prawnych z zakresu prawa pracy, radca prawny z doświadczeniem w prawnej obsłudze przedsiębiorców, w tym agencji pracy tymczasowej. Specjalizuje się w prawie zatrudnienia i zatrudnianiu cudzoziemców. Jeden z autorów i sekretarz komentarzy do regulacji prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa ubezpieczeń społecznych wprowadzonych w związku z koronawirusem. Członek Rady programowej Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Współpracownik Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

 • Terminy w postępowaniu administracyjnym w dobie epidemii Covid-19

  Data szkolenia: kolejna edycja wkrótce

  Godzina szkolenia: 12:00 - 13:30

  Grupa docelowa: zawody prawnicze (radcowie prawni, adwokaci)

  Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł netto

  Minimalna liczebność grupy: 20 osób

  Maksymalna liczebność grupy: 40 osób

  Opis szkolenia:
  Przedmiotem analizy jest zagadnienie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym (ich wstrzymania i zawieszenia) w świetle ustawyz dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym jego znaczenia dla oceny stanu bezczynności i przewlekłości w postępowaniu administracyjnym w dobie epidemii Covid-19.

  Program szkolenia:
  1. Rodzaje terminów w postępowaniu administracyjnym a terminy objęte ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Moment rozpoczęcia biegu terminu oraz jego wstrzymania i zawieszenia.
  3. Skuteczność czynności procesowych w okresie wstrzymania lub zawieszenia biegu terminów.
  4. Milczące załatwienie sprawy w okresie wstrzymania lub zawieszenia biegu jego terminu.
  5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

  Prowadzący szkolenie:
  dr hab. Agnieszka Krawczyk
  Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego Porównawczego, Katedra Postępowania Administracyjnego, WPIA UŁ.
  https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/agnieszka-krawczyk.html

 • Czas pracy a COVID-19

  Data szkolenia: kolejna edycja wkrótce

  Godzina szkolenia: 10:00 - 11:30

  Grupa docelowa: przedsiębiorcy, pracodawcy, pracownicy działów HR, managerowie, radcowie prawni, adwokaci

  Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł netto

  Minimalna liczebność grupy: 20 osób

  Maksymalna liczebność grupy: 40 osób

  Opis szkolenia:
  Pandemia COVID-19 i wywołany przez nią kryzys ekonomiczny w bezpośredni sposób wpływa na pracodawców. Polski ustawodawca próbuje przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom wprowadzając nowe regulacje prawne. Jednak pośpiech w ich uchwalaniu i brak należytej staranności legislacyjnej prowadzi do chaosu prawnego i poczucia niepewności wśród adresatów – przede wszystkim przedsiębiorców. Nowe regulacje zawarte w tzw. tarczach antykryzysowych dotyczą w dużym stopniu prawa pracy – w tym unormowań z zakresu czasu pracy, które jeszcze przed nowelizacjami były uważane za trudne do interpretacji i stosowania. Stąd wyłania się potrzeba wyjaśnienia istoty wprowadzanych regulacji na tle dotychczasowych przepisów o czasie pracy.

  Program szkolenia:
  1. Regulacje czasu pracy w tarczach antykryzysowych adresowane do pracodawców w sektorach krytycznych
  2. Regulacje czasu pracy w tarczach antykryzysowych adresowane do pracodawców dotkniętych kryzysem
  3. Zalety i zagrożenia korzystania z nowych instrumentów czasu pracy
  4. Możliwości przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym przy wykorzystaniu dotychczasowych instrumentów czasu pracy
  5. Planowane instrumenty w kolejnych projektach ustaw antykryzysowych

  Prowadzący szkolenie
  Prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański
  Doktor habilitowany nauk prawnych, Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Prawa Pracy. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Wykładowca w licznych szkołach wyższych oraz na studiach podyplomowych. Były wieloletni urzędnik państwowy zatrudniony w administracji centralnej. Trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy.

  Ekspert z zakresu czasu pracy, ustania stosunku pracy i prawa zatrudnienia w administracji publicznej. Autor wielu ekspertyz prawnych m.in. dla największych polskich przedsiębiorstw i organów administracji państwowej oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego, a także raportów dla Komisji Europejskiej.

  Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego m.in. monografii „Czas pracy”, „Elastyczny czas pracy”, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia”, „Wypowiedzenie stosunku pracy”, części komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran, wyd. III, IV i V) oraz części komentarza  do „tarczy antykryzysowej” (red. K.W. Baran), a także kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych.

 • Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym a COVID-19

  Data szkolenia: kolejna edycja wkrótce

  Godzina szkolenia: 13:00 - 14:30

  Grupa docelowa: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów HR, radcowie prawni, adwokaci

  Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł netto

  Minimalna liczebność grupy: 20 osób

  Maksymalna liczebność grupy: 40 osób

  Opis szkolenia:
  Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2, a na następnie spowodowany przez nią kryzys gospodarczy stanowi poważne wyzwanie dla państwa. Różnorodne instrumenty, które władze publiczne podejmują w celu przeciwdziałania zagrożeniom w poważny sposób obciąża finanse publiczne. Z pewnością w istotny sposób odbije się to tak na budżecie państwa jak i budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Nie pozostaje to bez wpływu na administracje publiczną, a w szczególności na korpus urzędniczy. Pracodawcy samorządowi mogą wykorzystywać różne instrumenty prawa pracy w celu optymalizacji zatrudnienia i zmniejszenia kosztów. Ustawodawstwo antykryzysowe nie przyniosło tu istotnego przełomu, jednakże wyposażyło jednostki samorządu terytorialnego w pewne instrumenty ułatwiające zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Program szkolenia:
  1. Wynikające z tzw. tarcz antykryzysowych instrumenty z zakresu prawa pracy adresowane do jednostek samorządu terytorialnego
  2. Instrumenty z zakresu prawa pracy umożliwiające optymalizację zatrudnienia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych
  3. Instrumenty z zakresu prawa pracy umożliwiające optymalizację zatrudnienia wynikające z Kodeksu pracy
  4. Planowane instrumenty w kolejnych projektach ustaw antykryzysowych

  Prowadzący szkolenie
  Prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański
  Doktor habilitowany nauk prawnych, Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Prawa Pracy. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Wykładowca w licznych szkołach wyższych oraz na studiach podyplomowych. Były wieloletni urzędnik państwowy zatrudniony w administracji centralnej. Trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy.

  Ekspert z zakresu czasu pracy, ustania stosunku pracy i prawa zatrudnienia w administracji publicznej. Autor wielu ekspertyz prawnych m.in. dla największych polskich przedsiębiorstw i organów administracji państwowej oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego, a także raportów dla Komisji Europejskiej.

  Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego m.in. monografii „Czas pracy”, „Elastyczny czas pracy”, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia”, „Wypowiedzenie stosunku pracy”, części komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran, wyd. III, IV i V) oraz części komentarza  do „tarczy antykryzysowej” (red. K.W. Baran), a także kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych.

 • Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne

  Data szkolenia: szkolenie odwołane, kolejna edycja wkrótce

  Godzina szkolenia: 16:00 - 17:30

  Grupa docelowa: Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem cywilnym, a zwłaszcza adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych oraz aplikantów tych zawodów, a także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

  Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł netto

  Minimalna liczebność grupy: 20 osób

  Maksymalna liczebność grupy: 40 osób

  Opis szkolenia:
  W trakcie szkolenia zostaną omówione regulacje prawne dotyczące COVID-19, które mają znaczenie dla uczestników postępowania cywilnego i praktyki sądowej. Podjęta zostanie również analiza możliwości wykorzystania obecnie w postępowaniu cywilnym technologii informatycznych.

  Program szkolenia:

  1. Uwagi wprowadzające
  2. Wyznaczenie innego sądu do rozpoznawania spraw pilnych
  3. Katalog spraw pilnych
  4. Stan epidemii a bieg terminów w postępowaniu cywilnym
  5. Wpływ stanu epidemii na posiedzenia sądowe
  6. Rozpoznanie wniosku o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia roszczeń
  7. Termin licytacji (nowy przepis art. 9521 p.c.)
  8. Niewykonywanie tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego
  9. Ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  10. Zastosowanie technologii informatycznych w postępowaniu cywilnym w okresie stanu epidemii
  11. Zagadnienia intertemporalne

  Prowadzący szkolenie:
  Prof. dr hab. Andrzej Marciniak
  Profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry postępowania cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie; autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego.

  Dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ, adwokat
  Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.

 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z epidemią lub stanem epidemicznym

  Data szkolenia: kolejna edycja wkrótce

  Godzina szkolenia: 11:00 - 12:30

  Grupa docelowa: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

  Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł netto

  Minimalna liczebność grupy: 20 osób

  Maksymalna liczebność grupy: 40 osób

  Opis szkolenia:
  Szkolenie obejmować będzie zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: odraczania terminu zapłaty, rozkładania na raty i umarzania zaległości podatkowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione zarówno przesłanki udzielania ulg, jak i tryb ich uzyskiwania – w szczególności podstawa faktyczna wniosku w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym lub zagrożenia epidemicznego.

  Program szkolenia:

  1. Postacie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
  2. Przesłanki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
  3. Podstawa faktyczna udzielenia ulgi w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
  4. Postępowanie w sprawie z wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  5. Pytania i dyskusja


  Prowadzący szkolenie:
  dr Jarosław Olesiak 
   
  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie prawo, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat, autor kilkunastu publikacji poświęconych problematyce prawa podatkowego i finansów publicznych.

 • Organizacja pracy organu stanowiącego jst w okresie stanu epidemii

  Data szkolenia: kolejna edycja wkrótce

  Godzina szkolenia: 10:00 - 11:30

  Grupa docelowa: Przewodniczący rad jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.

  Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł netto

  Minimalna liczebność grupy: 20 osób

  Maksymalna liczebność grupy: 40 osób

  Opis szkolenia:

  Na szkoleniu omówione zostaną zasady działania i organizacji pracy rady w okresie stanu epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

  Szczegółowo zostanie omówiony przebieg sesji i posiedzeń komisji, ze wszystkimi istotnymi i budzącymi wątpliwości jej elementami w okresie stanu epidemii.

  Program szkolenia:

  I. Stan epidemii i ograniczenia z nim związane.
  II. Działalność organów samorządowych w okresie stanu epidemii.
  III. Przepisy ustaw ustrojowych (o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym) a przepisy „specustawy COVID”.
  IV. Przepisy statutów a przepisy „specustawy COVID”.
  V. Obrady rady w trybie zdalnym.
  VI. Sesja i jej przebieg w trybie zdalnym:
  1. Przygotowania organizacyjne do sesji w trybie zdalnym (zapewnienie technicznych możliwości odbywania sesji).
  2. Zwoływanie sesji.
  3. Przygotowanie materiałów na sesję i ich kolportaż.
  4. Realizacja merytorycznych punktów obrad.
  5. Głosowania.
  6. Publiczność na sesji.
  7. Transmisja obrad i ich utrwalanie.
  8. Protokoły – ich sporządzanie. zatwierdzanie. przechowywanie i udostępnianie.
  VII. Posiedzenia komisji rady.
  VIII. Raport o stanie jednostki samorządowej i absolutorium oraz ich procedowanie w okresie stanu epidemii.
  IX. Pytania i odpowiedzi.

  Prowadzący szkolenie:
  Dr Rafał Budzisz
  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Samorządu Terytorialnego UŁ. Wieloletni trener i wykładowca z dużym doświadczeniem dydaktycznym i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej, min. współautor Komentarza do ustawy o samorządzie gminnym pod red. P. Chmielnickiego, autor monografii Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, współautor i sekretarz redakcji Encyklopedii Samorządu Terytorialnego tom I Ustrój i tom II Zadania oraz wielu innych publikacji dotyczących samorządu, prawa administracyjnego i ochrony zdrowia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.