KONTAKT

Kierownik studiów:
dr Katarzyna Koperkiewicz - Mordel
Katedra Materialnego Prawa Podatkowego

Sekretariat:
mgr Katarzyna Godecka
tel. (42) 635 63 59     katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl

mgr Katarzyna Kazulak-Łozak
tel. (42) 635 40 41;      kkazulak@wpia.uni.lodz.pl

Dziekanat
Wydziału Prawa  i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy m.in. w zakresie nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, a także o finansowych aspektach funkcjonowania administracji publicznej, rozszerzenia wiedzy o nadzorze, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej.

Kandydaci

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

REKRUTACJA W ROKU AKAD. 2022/2023

Inauguracja Studiów Podyplomowych „Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej” odbędzie się stacjonarnie w dn. 19.11.2022 r. o godz. 13:30 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź w sali 0.06 (beczka A, poziom 0). 

W związku z koniecznością podpisania umów dot. uczestnictwa w studiach podyplomowych prosimy
o przybycie na Wydział w dniu inauguracji tj. 19.11.2022 r. o godz. 13.00 (sala 0.06, beczka A, poziom 0). 

W dniu inauguracji przeprowadzone zostaną pierwsze zajęcia w formie stacjonarnej: 

  • 14:15 – 15:45 – zajęcia z przedmiotu pt. „Pojęcie, cechy, podział i funkcje administracji publicznej, podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej: ustrój organów administracji publicznej”, które przeprowadzi dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka (2 godz.), 
  • 16:00-17:30 – zajęcia z przedmiotu pt. „Podstawowe pojęcia i instytucje determinujące działania administracji publicznej oraz zasady prawa wyznaczające działania administracji publicznej”, które przeprowadzi prof. dr hab. Zofia Duniewska (2 godz.).

Kolejne zjazdy będą odbywały się w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

 

 Warunki uczestnictwa

Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych "Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej" powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku studiów.

Ilość miejsc

Liczba miejsc wynosi 50. 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu zarezerwowania miejsca należy dostarczyć (pocztą/kurierem) wymagane dokumenty do sekretariatu studiów.
Istnieje możliwość osobistego złożenia wymaganych dokumentów po uprzednim umówieniu się.

 

Forma zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie mieszanym w soboty.

 

Sekretariat  

Aby studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 mogły zostać uruchomione minimalna wymagana liczba uczestników wynosi 25 osób.

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  1. Odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  2. Podanie o przyjęcie na studia,
  3. Kwestionariusz osobowy,
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą/kurierem na adres:  ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź.
Istnieje możliwość osobistego złożenia wymaganych dokumentów po uprzednim umówieniu się.

Sekretariat  

mgr Katarzyna Godecka
pokój 2.37 pokój 2.37 , bud. B, II piętro
tel. (42) 635 63 59;       katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl 

mgr Katarzyna Kazulak-Łozak
pokój 2.37 pokój 2.37 , bud. B, II piętro
tel. (42) 635 40 41;       kkazulak@wpia.uni.lodz.pl

 

Obecnie, z uwagi na pracę zdalną, pytania prośmy kierować poprzez pocztę elektroniczną.

 

Termin składania dokumentów

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 zostaje przedłużona - dokumenty przyjmowane są do 31 paźdzernika 2022 r.  

 

Koszty uczestnictwa

W roku akademickim 2022/2023 opłata za cały rok studiów (II semestry) wynosi 3450 zł.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie równe raty po 1725 zł. Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma indywidualne konto do wpłat za studia.