KIEROWNIK

Aktualne godziny dyżurów

* w dniach posiedzenia Rady Wydziału lub Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne dziekanat będzie nieczynny.

SPRAWY PRACOWNICZE I NAUKOWE

Aktualne godziny dyżurów

* w dniach posiedzenia Rady Wydziału lub Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne dziekanat będzie nieczynny.


dr Katarzyna Kuszewska

pokój 2.37
tel. 42 6354620                

kkuszewska@wpia.uni.lodz.pl


mgr Katarzyna Godecka

pokój 2.36 
tel. 42 635 63 59          

katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl

Aktualne godziny dyżurów

* w dniach posiedzenia Rady Wydziału lub Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne dziekanat będzie nieczynny.


PLANY I PROGRAMY STUDIÓW (KIOD)

mgr Lidia Ścisło
 

pokój 2.36
tel. 42 6354636; tel. 665 050 655

lscislo@wpia.uni.lodz.pl


Beata Skop 
​​​​​

pokój 2.36 
tel. 42 6354636

bskop@wpia.uni.lodz.pl

 

STUDIA DOKTORANCKIE