KONTAKT

Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. S. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

Pok. 3.23 (Sekretariat - pok. 3.02)
Tel.: (42) 635-64-42
E-mail: codo@wpia.uni.lodz.pl

 

O CENTRUM

Logo CODO

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją zostało utworzone na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ nr 46/2013 z dnia 25 października 2013 r.

Od 1 października 2019 r. funkcję Kierownika Centrum pełni dr Edyta Bielak-Jomaa, była Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań nad prawnymi problemami ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym,
  2. udzielanie pomocy we wskazywaniu kierunków legislacyjnych rozwiązań umożliwiających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. opiniowanie projektów ustawodawczych związanych z ochroną danych osobowych i zarządzaniem informacją,
  4. podjęcie prac badawczych nad praktycznym znaczeniem danych osobowych,
  5. opracowywanie raportów dotyczących ochrony danych osobowych i problemów z tym zagadnieniem związanych, odnoszących się do poszczególnych branż i sektorów,
  6. sporządzanie opinii prawnych i dokumentacji przetwarzania danych osobowych, tworzenie polityki informacyjnej, instrukcji, upoważnień, ewidencji i procedur przetwarzania danych osobowych,
  7. organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych,
  8. przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo-badawczej.

Centrum szczyci się patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Logo UODO


 

STUDIA PODYPLOMOWE

Zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych jako jeden z obszarów działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego znajduje wyraz nie tylko w badaniach prowadzonych przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, ale również w ofercie edukacyjnej Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych.

Głębokie zmiany w prawie polskim w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, istotne nowelizacje prawa unijnego, zwłaszcza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz rosnące znaczenie ochrony danych osobowych w dobie społeczeństwa informacyjnego rodzą duże zapotrzebowanie na aktualizację i pogłębienie wiedzy na ten temat.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i zasad rekrutacji znajdą Państwo na stronie studiów >>>