KONTAKT

Dr hab. Dagmara Skupień, Profesor Uniwersytetu Łódzkiego 
whistlepro@wpia.uni.lodz.pl

OCHRONA SYGNALISTÓW W MIEJSCU PRACY W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, FRANCJI I SŁOWENII (WHISTLEPRO)

Projekt koncentruje się na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa w swoich organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (whistleblowing).

Jego celem jest poprawa ram prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, a pośrednio zmiana postaw pracowników wobec zgłaszania nieprawidłowości, co będzie realizowane m. in. w oparciu o słoweńskie i francuskie doświadczenia legislacyjne.

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu skutecznej ochrony sygnalistów we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w związku z obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, do dnia 17 grudnia 2021 r.

Grupa ekspertów w dziedzinie prawa pracy pragnie przedstawić analizę porównawczą ustawodawstwa krajowego, orzecznictwa i praktyki krajów uczestniczących w projekcie. Wspomniana analiza ukaże niedociągnięcia prawne i luki prawne w każdym z tych państw. Planowane jest przygotowane propozycji ulepszenia ustawodawstwa z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej i instrumentów międzynarodowych.

Pierwsza planowana konferencja (25 września 2020 r., online) ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie ochrony sygnalistów oraz omówienie z różnymi grupami docelowymi potrzeby i metod poprawy w tym obszarze przy wsparciu ich doświadczeń. Druga konferencja składająca się z prezentacji ekspertów/prelegentów (15 czerwca 2021 r., online), monografia w języku angielskim oraz publikacja  raportu generalnego w językach urzędowych organizacji partnerskich (również w wersji elektronicznej) zmierzają do upowszechnienia wyników projektu wśród członków parlamentów krajowych, władz państwowych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów (w tym pracowników i pracodawców) we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej, także we Francji, Słowenii i ewentualnie w innych krajach UE.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

---
ARCHIWALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu projektu nr 21930021 Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro) finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego -  opublikowano 28.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu projektu nr 21930021 Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro) finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - archiwalne


2. KOMUNIKAT O WYBORZE OFERTY
W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczących zapewnienia studia tłumaczeń oraz obsługi techniczno-tłumaczeniowej dla potrzeb konferencji WhistlePro online organizowanej w dniu 15 czerwca 2021 r. informujemy, że wybrana została oferta złożona przez: BSC AV Sp. z o.o., 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21.


TREŚĆ ZAPROSZENIA
Zespół WhistlePro zaprasza do składania ofert dotyczących zapewnienia studia tłumaczeń oraz obsługi techniczno-tłumaczeniowej dla potrzeb konferencji WhistlePro online w dniu 15 czerwca 2021 r. W załącznikach zapytanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Pliki do pobrania

15 czerwca 2021 r., międzynarodowa konferencja naukowa online w języku angielskim tłumaczona symultanicznie na języki państw V4 nt. "Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes".

Rejestracja została zakończona.
Zapraszamy do obejrzenia transmisji live w języku angielskim na YouTube Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja na YouTubie - link
Księga abstraktów

Program konferencji.
Regulamin konferencji.

---
Wcześniejsze wydarzenia WhistlePro

25 września 2020 r.,  międzynarodowa konferencja naukowa online tłumaczona symultanicznie nt. "Workplace Whistleblower Protection in the V4 countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection".

Konferencja na YouTubie - link
Księga abstraktów

Program konferencji.
Regulamin konferencji.