Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

CENTRUM PORÓWNAWCZEGO PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kontakt

 • o centrum

  Prawo pracy to „prawo w rozwoju i w dynamicznych zmianach” – Wacław Szubert

  Dynamizm prawa pracy

  Szczególne właściwości prawa pracy, w tym zwłaszcza dynamizm rozwojowy tej dziedziny prawa powodują, że w dobie przemian społeczno-gospodarczych muszą być podejmowane kolejne wysiłki ukierunkowane na sprostanie coraz to nowym wyzwaniom współczesnego świata pracy;

  Badania prawnoporównawcze

  Komparatystyka prawnicza stanowi jedną z wiodących metod badawczych, wykorzystywanych w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych; studia prawnoporównawcze nie tylko przyczyniają się do umiędzynarodowienia wyników badań oraz szerzenia współpracy międzynarodowej, ale poprzez wykorzystanie szerokiego zbioru instytucji prawnych ukierunkowane są na poszukiwanie wzorcowych rozwiązań prawnych;

  Umiędzynarodowienie nauki

  Wyzwania, jakim musi sprostać aktualne prawo pracy mają wymiar ponadnarodowy, stąd poszukiwanie odpowiednich kierunków rozwiązywania aktualnych problemów na forum międzynarodowym ma wiodące znaczenie dla rozwoju nauki prawa pracy oraz prowadzenia badań naukowych;

  Interdyscyplinarność prowadzonych badań

  Do szczególnych właściwości prawa pracy należą interdyscyplinarne powiązania tej dziedziny prawa z innymi gałęziami nauk, co umożliwia prowadzenie badań naukowych na różnych płaszczyznach, a także wszechstronną i wnikliwą analizę zagadnień;

  Rozwiązywanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych

  Badania prawnoporównawcze, a także doświadczenia innych państw wykorzystywane są w procesie poszukiwania odpowiedzi na wyzwania wobec aktualnych problemów świata pracy oraz mają wyraźne przełożenie na środowiska społeczno-gospodarcze.

  Cele i kierunki działania Centrum PPPUS

  1. Prowadzenie badań naukowych o charakterze prawnoporównawczym w zakresie zróżnicowanych aspektów związanych z wykonywaniem pracy ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań prawa pracy oraz zróżnicowanych metod badawczych;
  2. Umiędzynarodowienie nauki oraz wyników badań naukowych, prowadzonych przez polskich i zagranicznych naukowców w wyniku realizowanych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz publikacji naukowych;
  3. Nawiązanie, wzmacnianie i rozszerzanie współpracy środowiska naukowego ze środowiskiem społeczno-gospodarczym poprzez wymianę informacji, przygotowywanie opinii, ekspertyz, szkoleń oraz kursów.

  Zadania

  • pozyskiwanie i realizacja grantów naukowych,
  • pogłębianie i urzeczywistnienie interdyscyplinarnej współpracy naukowej,
  • tworzenie platform i sieci badawczych w celu szerzenia międzynarodowej współpracy naukowej,
  • rozpowszechnianie i udostępnianie wiedzy poprzez przygotowywanie publikacji naukowych,
  • organizacja przedsięwzięć międzynarodowych o charakterze naukowym w celu wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych w formie:
   • seminariów,
   • szkół letnich oraz zimowych,
   • wykładów gościnnych,
   • konferencji oraz kongresów międzynarodowych; świadczenie pomocy prawnej, przygotowywanie opinii prawnych oraz ekspertyz
  • edukacja oraz organizowanie szkoleń w zakresie szeroko rozumianych aspektów związanych z wykonywaniem pracy.
 • Aktualne obszary aktywności

  • Tematy badawcze

  Godna praca w dobie wyzwań globalnego świata
  Determinanty zrównoważonego rozwoju społecznego

  • Wydarzenia naukowe:

  W dniach 22-28 lipca 2018 r. w Fukuoce (Japonia) odbył się XX Generalny Kongres Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, w ramach którego po raz pierwszy w historii zorganizowano Forum Młodych Badaczy Prawa Porównawczego (25 lipca 2018 r.). Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Katedrę Prawa Pracy UŁ reprezentowała dr Aneta Tyc, która wygłosiła referat pt. The Platform Economy: How Can Labour and Employment Laws Respond to Challenges Triggered by the New Business Model?Więcej zob.: http://www.mepli.eu/2018/08/iacl-younger-scholars-forum-fukuoka-25-july-2018-a-brief-overview/ oraz https://law.utexas.edu/younger-scholars-forum/

  • Projekty badawcze – DIALOG – w przygotowaniu
  • Ekspertyzy i opinie prawne
  • Staże i wymiana naukowa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.