Trwa aktualna kadencja Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ 2020-2024.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ przez wybór trzech członków Rady Wydziału w grupie zatrudnionych na Wydziale nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami uczelni oraz nieposiadających stopnia doktora habilitowanego zarządza się wybory uzupełniające na dzień 21 lutego 2023 r. w godzinach 11.00-13.00. w sali 2.48 budynku WPiA.

Ustala się, że zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 22.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  estaszewska@wpia.uni.lodz.pl.

Pliki do pobrania