NEWS

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYKŁADOWCAMI ZAGRANICZNYMI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „STUDENT’S POWER – KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU UCZELNI”

Serdecznie zapraszamy studentów magisterskich studiów stacjonarnych na WPiA UŁ do poszerzenia horyzontów akademickich na zajęciach z wykładowcą zagranicznym.
W semestrze zimowym 23/24 na WPiA UŁ odbędą się dwa takie kursy:

NEW TECHNOLOGIES IN LABOUR LAW FROM THE COMPARATIVE PERSPECTIVE

Zajęcia pt. New technologies in labour law from the comparative perspective poprowadzi prof. Beryl ter Haar z University of Groningen.

Kurs poświęcony nowym technologiom w prawie pracy z perspektywy komparatystycznej dotyczy tego, w jaki sposób świat pracy zmienia się w wyniku rozwoju technologicznego. Obecne systemy prawa pracy zostały opracowane w czasach pierwszej i drugiej  rewolucji przemysłowej. Trzecia rewolucja przemysłowa (wynalezienie komputera i Internetu) wprowadziła pewne zmiany do istniejących systemów prawa pracy. Wpływ czwartej i piątej rewolucji przemysłowej, z jej nowymi, głównie cyfrowymi technologiami, wydaje się mieć bardziej znaczący wpływ na sposób, w jaki pracujemy niż trzecia rewolucja przemysłowa. W związku z tym pojawia się pytanie, co to oznacza dla naszych systemów prawa pracy. To właśnie tym pytaniem zajmiemy się z perspektywy porównawczej.

Celem kursu jest zbadanie, w jaki sposób nowe technologie zmieniają pracę i jak wpływają na prawo pracy. Dlatego też, podążając za zmianami w pracy, będziemy badać, dyskutować, analizować i oceniać, co to oznacza dla prawa pracy w ogóle i z perspektywy porównawczej.

Rejestracja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOS w ramach zapisów na konwersatoria w językach obcych na WPiA UŁ.
Terminy zajęć (20 godz. zajęć stacjonarnych oraz 10 godz. w formie online, a także moduł na platformie e-learningowej): 

•         Zajęcia stacjonarne: środy 11, 25 października oraz 8, 15 i 22 listopada w godz. 15.15 - 18.30

•          Zajęcia online: czwartki 12, 26 października oraz 9, 16 i 23 listopada w godz. 12.15-13.45
Wymagane aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz praca w grupach, prezentacja oraz esej zaliczeniowy.

INTERNATIONAL TRADE LAW

W semestrze zimowym 23/24 zajęcia pt. International Trade Law poprowadzi dr Mateja Durovic z Kings College of London.

Celem ogólnym Konwersatorium z International Trade Law / międzynarodowego prawa handlowego jest omówienie zagadnienia dotyczącego międzynarodowych transakcji handlowych i ich regulacji na poziomie międzynarodowym i europejskim. W szczególności omówiona zostanie Konwencja Wiedeńska w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów ("CISG"). Studenci uzyskają podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, zawierania umów o transgranicznej dostawie towarów, usług i wartości niematerialnych, konieczną do obsługi międzynarodowych transakcji handlowych.

Rejestracja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOS w ramach zapisów na konwersatoria w językach obcych na WPiA UŁ.

Terminy zajęć (20 godz. zajęć stacjonarnych oraz 10 godz. w formie online) podamy wkrótce.
Wymagane aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz na platformie e-learningowej moodle oraz esej zaliczeniowy.

Zajęcia można wybierać na:

 • 4 ostatnich semestrach jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku prawo w ramach:
  • modułu wybieralnego w j. obcym,
  • modułu wybieralnego w j. polskim,
  • modułu specjalizacyjnego na dowolnej specjalizacji,
  • rozszerzenia programu studiów (w przypadku wolnych miejsc).
 • 4 semestrach na kierunku stacjonarnym administracja II stopnia w ramach:
  • modułu wybieralnego w języku obcym,
  • modułu wybieralnego w j. polskim,
  • modułu specjalizacyjnego do wyboru (nie z kanonu specjalizacji),
  • rozszerzenia programu studiów (w przypadku wolnych miejsc).
 • Młodszych rocznikach w ramach modułów wybieralnych lub nieodpłatnego poszerzenia programu studiów (w przypadku wolnych miejsc).

Liczba godzin i ECTS wynika z założeń projektu. Większa liczba ECTS nie wiąże się z finansowym obciążeniem uczestników.
Zajęcia z wykładowcą zagranicznym realizowane są na WPiA UŁ w ramach projektu „STUDENT’S POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowanego przez EU ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój): realizowanego na UŁ w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05000-IP.08.00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018 r.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z international.office@wpia.uni.lodz.pl

ABOUT US

STRATEGY OF THE FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION OF THE UNIVERSITY OF LODZ

Ius est ars boni et aequi (Celsus, D.1,1,1 pr.) - Law is the art of goodness and equity

Hominum causa omne ius constitutum sit (Hermogenianus, D.1, 5, 2) - Law shall be made for the people.

The mission of the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz is to strive for scientific and didactic excellence at the national and international level aiming to prepare for service in a democratic state under the rule of law, to educate in the spirit of the highest ethical values, as well as to undertake any other activities serving the development of science and society.

The year 1945, which is assumed to be the date of the founding of the University of Lodz, was the culmination of many decades of efforts to establish a higher education institution in our city. The foundations of the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz were laid in 1928 by the Institute of Administrative Law, founded by a lawyer, Dr Tadeusz Hilarowicz. Simultaneously with the Institute, a branch of the Free Polish University was established in Lodz. In 1935, the name of the Faculty of Political and Social Sciences was changed to the Faculty of Law and Social&Economic Sciences, leaving it with only two faculties: Law and Economics.  It was precisely this faculty that was most popular with students from its inception. The first lawyers were taught by lecturers commuting from Warsaw: docent Dr Zygmunt Graliński, docent Dr Włodzimierz Kozubski, Władysław Namysłowski, docent Dr Michał Orzęcki, docent Dr Adam Pragier, as well as from Lodz: Alfred Biły, Dr Witold Czechowicz, Józef Gercz MA, Józef Litwin MA, Jerzy Szreter, Dr Michał Sztykgold. As a result of the Second World War, the academic centres of the capital were devastated, and the Polish academic centres in Lviv and Vilnius were closed down. Many academics found themselves in a very difficult situation. Relatively little damage to the buildings in Lodz and many years of efforts by the local intelligentsia, led to the commencement of lectures in March 1945, although the University of Lodz was still not formally established at that time. It was officially established by a Decree of 24 May 1945. The Decree specified that the University would be comprised of the faculties of humanities, mathematics and natural sciences as well as law and economics.

STRUCTURE OF THE FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION UNIVERSITY OF LODZ

Department of Administrative Law and Administrative Science
-Sub-department of Administrative Law
-Sub-department of Environmental Protection
-Sub-department of Administrative Science
Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration
Department of Civil Law
-Sub-department of Civil Law
-Sub-department of International Civil Relations
-Sub-departments of Contemporary Issues of Civil Law Transactions
Department of Civil Proceedings 1 & 2
Department of Criminal Law
-Sub-department of Crime Science
Department of Criminal Proceedings and Criminology
Department of Constitutional Law
-Sub-department of Comparative Constitutional Law
Department of European Constitutional Law
Department of Economic & Commercial Law
-Sub-department of Commercial Law
-Sub-department of Industrial Property
Department of European Economic Law
-Sub-department of European Private Law
Department of European, International and Collective Labour Law
Department of Executive Criminal Law
Department of Labour Law
-Sub-department of Labour Protection Law
-Sub-department of Labour Relations Law
-Sub-department of Social Security Law and Social Policy
Department of Law Policy
-Sub-department for Research on State Policy Development
-Sub-department for Research on Development of Administration and State
Department of Political and Legal Doctrines
Department of Public Finance Law
-Sub-department of Tax Procedures
Department of Public International Law and International Relations
Department of Research on Development of State and Law
Department of Roman Law
Department of Tax Law
Department of Theory and Philosophy of Law
Institute of Legal Comparative and Interdisciplinary Research 

AI Work Team
Alexis de Tocqueville Center of Political and Legal Thought
Center for the Theory and Philosophy of Human Rights
Center for Anglo-American Legal Tradition
Centre for Atypical Employment Relations
Centre for Electoral Studies
Centre for Legal Protection of Local Government Finance
Centre for Personal Data Protection and Information Management
Centre for Public Procurement and Public-Private Partnership
Centre for Research on Axiology of Civil Procedures
Centre of Tax Documentation and Studies
European Centre of Constitutional Research
Expert Knowledge Centre
Lodz Cyber Hub
Legal Clinic
International Office
Projects’ Support Team

INTERNATIONAL COOPERATION

We are open to cooperation conducted in English and (in some areas) in Czech/German/Italian/Russian/Spanish, both with regard to:
•    teaching (in particular, exchange of experience); 
•    conducting research (including comparative research); 
•    organizing joint events (including cooperation with external stakeholders).
In the event of an intention to cooperate with us, please contact us with an indication of the area of cooperation, at one or all of the given addresses:

Vice Dean for International Cooperation and Projects -

Dr. Izabela Florczak
prodziekan.zagranica@wpia.uni.lodz.pl
iflorczak@wpia.uni.lodz.pl

International Office:
Marta Mucha
Zofia Kwiecień

international.office@wpia.uni.lodz.pl
mmucha@wpia.uni.lodz.pl
zofia.kwiecien@wpia.uni.lodz.pl

Pliki do pobrania

For Departamental Erasmus+ Agreements contact: mgr Marta Mucha mmucha@wpia.uni.lodz.pl

For Departamental Bilateral Agreements contact: mgr Zofia Kwiecień zofia.kwiecien@wpia.uni.lodz.pl

For Departamental UNIC cooperation contact: mgr Zofia Kwiecień zofia.kwiecien@wpia.uni.lodz.pl

For other issues contact: international.office@wpia.uni.lodz.pl

 

 

Logo WPiA UNIC

University of Lodz in the UNIC Alliance

In 2022 University o Lodz joined EUROPEAN UNIVERSITY OF POST-INDUSTRIAL CITIES (UNIC) - one of 44 alliances of European Universities. European Universities are transnational alliances that will become the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education. They will do so by joint implementation of innovative solutions in the field of education and science and deep institutional integration. 

The collaborative project focuses on the challenges faced by post-industrial cities, the role of universities in their transformation and building the potential of cities in key areas such as: social inclusion, diversity, sustainable development.  

The alliance currently consists of 10 partner universities, including: 

*Universities that joined the alliance in 2022.  

For more information about UNIC click here.

PROGRAMY WYMIANY

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja odbywa się wyłącznie za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów poprzez stronę https://most.amu.edu.pl/kto-moze-uczestniczyc/rekrutacja-krok-po-kroku/

Po wpisaniu danych proszę wydrukować wniosek i złożyć go w dziekanacie do p. Beaty Barańskiej (p. 2.30) .
Wnioski można składać w poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 10:00 - 12:00.

Kontakt WPiA

mgr Beata Barańska
pokój 2.30
tel. (042) 635 46 44
email: bbaranska@wpia.uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje o programie MOST na stronie Uniwersytetu Łódzkiego

https://www.uni.lodz.pl/wyjazdy-krajowe-program-most

Trwa rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy na studia do University of Bergen w ramach programu EDUKACJA w semestrze letnim 2022/23

Możliwy jest wyjazd na pobyt na University of Bergen w Norwegii na studia cząstkowe w ramach tej wymiany i nie może trwać dłużej niż do 15 września 2023 r. Oferowane stypendium ma służyć dofinansowaniu kosztów utrzymania studenta w Norwegii (1200 €/mies.) oraz dofinansowaniu kosztów podróży (ryczałt 275 €).

Zgłoszenia przez USOS w ramach jednej rekrutacji z ERASMUS+ studia w dniach 05.09.2022-16.09.2022.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • List motywacyjny;
 • CV;
 • Zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego
  (np. certyfikat językowy, zaświadczenie od Studium Języków Obcych UŁ lub od lektora, zaświadczenie z wynikiem testy OLS, jeśli kandydat wykonywał taki test w ramach wcześniejszych wyjazdów ERASMUS+);
 • Zaświadczenie z dziekanatu kierunkowego o średniej ważonej z całego roku akademickiego 2020/21 z tego kierunku, z którego student ubiega się o wyjazd.

Rekrutacja studentów na studia cząstkowe w ramach programu Edukacja będzie przebiegać na WPiA UŁ w sposób następujący:

 1. Zainteresowani wyjazdem studenci biorą udział w rekrutacji na WPiA UŁ (zrezygnować można na każdym etapie, ale wziąć udział w rekrutacji można tylko teraz); Na WPiA nie ma możliwości złożenia dokumentów rekrutacyjnych bezpośrednio w BWZ;
 2. Aby wziąć udział w rekrutacji kandydaci przesyłają komplet dokumentów rekrutacyjnych do 16 września 2022 na adres: international.office@wpia.uni.lodz.pl;
 3. Kandydaci, którzy otrzymają zaproszenie elektroniczne biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w TEAMS;
 4. International Office przekazuje wszystkie kandydatury bezpośrednio do BWZ;
 5. Na ostatnim etapie student czeka na wyniki rekrutacji uniwersyteckiej, które otrzyma z BWZ UŁ do dnia 01.10.2022.

Kalendarz akademicki University of Bergen

Nominacji kandydata do uczelni przyjmujące dokona BWZ, natomiast student będzie zobowiązany dopełnić procedury aplikacyjnej w University of Bergen.

Liczba miejsc w programie Edukacja w ramach rekrutacji uzupełniającej jest ograniczona. Dla WPiA UŁ dostępne jest University of Bergen – 1 miejsce w dziedzinie prawa, I i II stopień, jednolite studia magisterskie;

Przydział do programu Edukacja odbywa się w BWZ UŁ, na podstawie złożonej dokumentacji zaopiniowanej na wydziale. W przypadku rezygnacji studenta, stypendium zostaje przydzielone następnej osobie z listy rezerwowej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Zespół International Office WPiA UŁ

Dr Izabela Skomerska
Dr Anna Czaplińska

Marta Mucha

STUDENCIE – ZOSTAŃ VIP-EM!

ZIMA 2022/23

 

Zachęcamy do skorzystania z programu VIP (Virtual International Mobility) w Justus Liebig University Giessen w Niemczech. Program oferuje możliwość wzięcia bezpłatnego e-uczestnictwa w zajęciach w uczelni w Giessen podczas równolegle studiowania np. stacjonarnie na WPiA UŁ. 

 

Z zakresu prawa w ofercie są 2 przedmioty w języku angielskim:

 

 • The International Politics of Energy and Sustainable Development 
  (6 ECTS; środy 16:00-18:00 w dn. 17.10-10.02; poziom – licencjat / magisterskie)
   
   
 • Academic and Activism freedom in context of fragile democracies 
   (6 ECTS
  , poniedziałki 12:00-14:00 w dn. 17.10-10.02; poziom – licencjat / magisterskie)

 

Zgłoszenia do programu VIP do 15 sierpnia 2022 roku!

 

Szczegóły:

 

Gwarantujemy 100% uznania B)

ERASMUS+

ERASMUS+ to program UE, którego celem jest poprawa jakości szkolnictwa wyższego i umocnienie jego europejskiego wymiaru poprzez zachęcanie do współpracy międzynarodowej między Uniwersytetami, wymiany studentów i nauczycieli akademickich, a także zapewnienie jawności i pełnego uznawania studiów i kwalifikacji w całej Europie. Więcej...

INCOMING

KONTAKT

Wydziałowy koordynator ECTS
Faculty ECTS Coordinator
Dr Anna Czaplińska

pokój/room: 2.15 lub 3.33
e-mail: aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl

Wydziałowy koordynator Erasmus+
Faculty Erasmus+ Coordinator
Dr Izabela Skomerska

Marta Mucha

Zespół International Office
Marta Mucha​​​​​​​
Zofia Kwiecień
pokój/room: 2.11
e-mail: international.office@wpia.uni.lodz.pl

Dyżury w godzinach 10:00-15:00 (pn-pt).