AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 1 marca 2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 16 marca 2021 r. poz. 478

Uchwała Senatu nr 660 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Załączniki do Regulaminu - postępowania habilitacyjne

SYNABA

Osoby, które obroniły stopień doktora lub doktora habilitowanego zobowiązane są do wypełnienia SYNABY na stronie Nauki Polskiej (możliwe również zainstalowanie programu przez stronę www.opi.org.pl).
Po wypełnieniu i przesłaniu synaby w systemie, należy ją wydrukować, podpisać i złożyć ją niezwłocznie w dziekanacie (p. 2.37).

DYPLOM

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego

 

Harmonogram: 

 • 29.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2020 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 10.06.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 26.06.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Anecie Kaźmierskiej - Patrzycznej

 

Harmonogram:

 • 29.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2020 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 02.07.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Joannie Wyporskiej-Frankiewicz

 

Harmonogram:

 • 26.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 26.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2020 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 
 • 23.06.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Tomaszowi Nowakowi 

 

Harmonogram:

 • 08.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 08.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.10.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 03.07.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Marcinowi Górskiemu

 

 • 25.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 25.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.11.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

 

Harmonogram:

 • 29.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.10.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 02.10.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 27.11.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Dagmarze Skrzywanek-Jaworskiej

 

Harmonogram:

 • 16.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 16.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.11.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 06.05.2020 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 05.11.2019 w sprawie powołania składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Wiśniewskiej polegająca na zmianie recenzenta
 • 14.07.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.11.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Dorocie Wiśniewskiej 

 

Harmonogram:

 • 15.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 15.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.10.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 20.05.2020 – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Magdalenie Paluszkiewicz

 

Harmonogram:

 • 22.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 22.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.06.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 25.11.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 13.12.2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Markowi Tracz-Trynieckiemu

 

Harmonogram:

 • 13.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 13.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.06.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 08.01.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 21.02.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Łukaszowi Korporowiczowi

 

 • 28.02.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 28.02.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.05.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 02.10.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażąjaca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 15 listopada 2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych
  w dyscyplinie nauki prawne p. Magdalenie Sieniuć

 

Harmonogram:

 • 31.01.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 31.01.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.05.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 10.09.2019 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 07.05.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
 • 03.12.2019 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10.09.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
 • 06.05.2020 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 03.12.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
 • 17.12.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 22.01.2021 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Katarzynie Serafin

 

 • 26.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 26.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.06.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 21.10.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażąjaca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 15 listopada 2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Michałowi Kurowskiemu

 

Harmonogram:

 • 22.11.2018 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 22.11.2018 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.02.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 29.05.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 14.06.2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Monice Nowak

 

Harmonogram:

 • 27.09.2018 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 27.09.2018 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.12.2018 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 21.06.2019 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

20.09.2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Błażejowi Kmieciakowi

 

 • 17 stycznia 2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Januszowi Żołyńskiemu

 

Harmonogram:

 • 10.10.2018 – data wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 15.10.2018 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.12.2018 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 14.05.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 14.06.2019 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Andrzejowi Stempniakowi

 

Harmonogram: 

 • 30.11.2017 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 30.11.2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2018 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 •  uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 25.05.2018 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Michałowi Krakowiakowi

 

Harmonogram: 

 • 07.12.2017 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 07.12.2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2018 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 22.06.2018 r.  Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Panu dr. Maciejowi Mulińskiemu

 

Harmonogram: 

 • 23.10.2017 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 23.10.2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.12.2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

22.06.2018 r. - Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Pani dr Monice  Boguckiej-Felczak

 

Harmonogram: 

 • 11.04.2017 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 11.04.2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.09.2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.03.2018 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Monice Król

 

Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Panu dr. Michałowi Wojewodzie.

Harmonogram:

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 20.11.2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 02.02.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 17.06.2016 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Michałowi Wojewodzie

 

Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Panu dr. Ziemowitowi Kukulskiemu.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 20.11.2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 02.02.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.09.2016 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Ziemowitowi Kukulskiemu

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Srogoszowi.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 27.12.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.02.2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 30.06.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Tomaszowi Srogosz

 

Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Pani dr Joannie Wegner-Kowalskiej.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 15.12.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Joannie Wegner-Kowalskiej

 

Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo, specjalność - postępowanie cywilne Panu dr. Robertowi Kulskiemu.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 15.12.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Robertowi Kulskiemu

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Dagmarze Skupień.

 

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 19.10.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.12.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 30.06.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dagmarze Skupień

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Stefańskiemu.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 24.02.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.05.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 24.02.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Krzysztofowi Stefańskiemu

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Driuszowi Strzelcowi.

Harmonogram:

 •  złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 22.09.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.11.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 24.03.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dariuszowi Strzelcowi

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Skoczyńskiemu.

Harmonogram

 • W dniu 24 kwietnia 2015 roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Skoczyńskiego, odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Marii Andersen Nawrot

Harmonogram: 

 • 09.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 09.05.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 02.09.2014 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 25.09.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Marii Andersen Nawrot

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Walczakowi.

Harmonogram:

 • 22.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 22.04.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 16 września 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 2 września 2014 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Walczaka, odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r., godz. 11.00, na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 20.03.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Krzysztofowi Walczakowi

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Zalcewicz.

Harmonogram:

 • 05.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 10.03.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 16 września 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 2 września 2014 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Zalcewicz, odbędzie się w dniu 21 stycznia2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12)
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 20.02.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Zalcewicz

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora hibilitowanego dr Monice Namysłowskiej.

 Harmonogram

 • 19.02.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 19.02.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 23 kwietnia 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 1 kwietnia 2014 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Moniki Namysłowskiej, odbędzie się w dniu 2 paźdzernika 2014 r. (czwartek), godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • 02.10.2014 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 17.10.2014 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Monice Namysłowskiej

 

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia doktora kabilitowanego dr. Rafałowi Stasikowskiemu.

Harmonogram

 • W dniu 29 października 2013 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 8 października 2013.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Stasikowskiego, odbędzie się w dniu 30.10. 2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia naukowe doktora habilitowanego dr Joannie Banach-Gutierrez. 

Harmonogram

 • Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ  z dnia 10.05.2013 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Banach-Gutierrez, odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. (środa), godz. 10.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Banach-Gutierrez, odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • w dniu 10 maja 2012 roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 26 kwietnia 2012.
 • wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dniu 11 stycznia 2012 roku.

 

Harmonogram

04.04.2018 r. wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przekazująca postępowanie do dalszego prowadzenia Radzie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

22.06.2018 r. uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

 

  Harmonogram

 • wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Waldemara Jarocha - 18.12.2018 - Wydział Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • 18.01.2019  r. uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

 

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. poz. 1852 z późn. zm.), Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Pani dr Katarzynie Dunaj.

Harmonogram: 

 • 14.02.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 16.02.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.04.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 12.07.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 21.09.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Katarzynie Dunaj

 

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 07.02.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.04.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 19.09.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 19.10.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Markowi Wasińskiemu

 

Harmonogram: 

 • 13.02.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 13.02.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.04.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 06.11.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 16.11.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Janowi Kuleszy

 

Harmonogram: 

 • 15.05.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 18.05.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.06.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 15.11.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 21.12.2018  uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Małgorzacie Serwach

 

Harmonogram: 

 • 04.04.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 04.04.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.06.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 22.11.2018 posiedzenie komisji habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 21.12.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Ewie Szewczyk

 

Harmonogram: 

 • 23.11.2017 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 23.11.2017 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 26.05.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 22.06.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dariuszowi Makowskiemu

 

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 24.09.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.11.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 17.04.2019 - posiedzenie Komisji Habiitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 17.05.2019 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Małgorzacie Kurzynodze