LOGOWANIE DO SIECI WI-FI NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.

Dostępne są trzy sieci:

  • WPiA - przeznaczona dla pracowników.
  • eduroam- przeznaczona dla studentów oraz pracowników.
  • conference - sieć konferencyjna.

 

Logowanie do sieci WPiA

By zalogować się do Wi-fi WPiA, należy użyć maila wydziałowego w zestawieniu z hasłem analogicznym jak do reszty systemów. W przypadku logowania na telefonie, należy pamiętać o wyborze w polu Phase 2 opcji MSCHAPV2 (przedstawione na końcowym zrzucie ekranu).

 

Logowanie do sieci Eduroam

By zalogować się do Wi-fi Eduroam, należy użyć identyfikatora logowania (np. UL093012@edu.uni.lodz.pl lub pracowniczego adresu email) oraz hasła. Dodatkowo należy pamięctać o wyborze w polu Phase 2 opcji MSCHAPV2 (przedstawione na końcowym zrzucie ekranu).

 

wifi