Centrum Wiedzy Eksperckiej oferuję możliwość opracowania złożonych i wieloaspektowych ekspertyz prawnych, jak i opinii prawnych w mniej skomplikowanych sprawach. Ekspertyz dokonują pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Osoby utytułowane, pozostające jednocześnie aktywne w sferze zawodowej – pracownicy wymiaru sprawiedliwości, adwokaci, radcowie prawni, a także inni przedstawiciele zawodów prawniczych, którzy na co dzień stykają się z praktycznym zastosowaniem prawa. Ekspertyzy przygotowywane są na potrzeby zleceniodawców zewnętrznych.

W przypadku chęci zlecenia opracowania ekspertyzy prawnej, prosimy o zapoznanie się z regulaminem ekspertyz, a nastepnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy - cwe@wpia.uni.lodz.pl.