KONTAKT

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem:
dr Rafał Budzisz

Kontakt:
mgr Anna Florek
E-mail: cwe@wpia.uni.lodz.pl
Tel.: 42 635 46 24
Pokój 4.60

mgr Aleksandra Staniucha-Andrejkow
E-mail: cwe@wpia.uni.lodz.pl
Tel: 42 635 46 04
Pokój 3.69

 


Centrum Wiedzy Eksperckiej to projekt, który wypełnia założenie Misji Uniwersytetu Łódzkiego, którym jest szeroko pojęty rozwój.

Centrum Wiedzy Eksperckiej funkcjonuje w trzech płaszczyznach:

  1. Opracowywania ekspertyz prawnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
  2. Szkoleń z zakresu prawa i administracji.
  3. Organizacji konferencji i seminariów.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu zawodowym pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odpowiadamy na potrzeby sektora publicznego, a także sektora społecznego i biznesowego, oferując możliwość opracowania ekspertyz prawnych, dzieląc się praktycznym doświadczeniem podczas szkoleń i stwarzając pole do dialogu w trakcie konferencji i seminariów.

Zapraszamy do śledzenia oferty Centrum Wiedzy Eksperckiej, a także bezpośredniego kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

W ramach naszej działalności zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą szkoleniową Centrum Wiedzy Eksperckiej. Organizujemy szkolenia otwarte, ale i szkolenia dedykowane dla instytucji publicznych, firm i klientów indywidualnych.
Z chęcią zjawimy się w wybranym przez Państwa miejscu i poprowadzimy szkolenie wyjazdowe.

Ciągłe zmiany w prawie wymuszają potrzebę ich śledzenia na bieżąco.

Nasi wykładowcy to osoby z dużym doświadczeniem dydaktycznym i szkoleniowym.  Wybitni specjaliści z różnych dziedzin prawa, ale przede wszystkim praktycy, którzy obcują z prawem na co dzień w swojej pracy zawodowej – adwokaci, radcowie prawni, pracownicy wymiaru sprawiedliwości.  Szkolenia organizowane przez Centrum Wiedzy Eksperckiej mają wesprzeć podmioty zewnętrzne w codziennej działalności, zaznajomić je z bieżącymi zmianami prawnymi, a także rozwiązać problemy i odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące stosowania przepisów w praktyce.

Szczegółową ofertę szkoleń znajdziecie Państwo tutaj.

Centrum Wiedzy Eksperckiej oferuję możliwość opracowania złożonych i wieloaspektowych ekspertyz prawnych, jak i opinii prawnych w mniej skomplikowanych sprawach. Ekspertyz dokonują pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Osoby utytułowane, pozostające jednocześnie aktywne w sferze zawodowej – pracownicy wymiaru sprawiedliwości, adwokaci, radcowie prawni, a także inni przedstawiciele zawodów prawniczych, którzy na co dzień stykają się z praktycznym zastosowaniem prawa. Ekspertyzy przygotowywane są na potrzeby zleceniodawców zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat sporządzania ekspertyz znajdziecie Państwo tutaj.

Konferencje i seminaria to wydarzenia cykliczne organizowane przez Centrum Wiedzy Eksperckiej i skierowane przede wszystkim do praktyków. Udział w Konferencjach
i seminariach to możliwość pogłębienia swojej wiedzy, ale i rozwiania wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa. Podczas wydarzeń stwarzamy pole do dyskusji i wymiany swoich spostrzeżeń.

 Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez nas konferencji i seminariów, znajdują się tutaj.